Tietoa Oulun Energiasta

Oulun Energia on 100 prosenttisesti suomalainen energia-alan edelläkävijä. Tarjoamme energiapalveluja ja puhtaampaa energiaa sujuvamman arjen tueksi kodeille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Luomme rohkeasti uusia innovaatioita niin energiantuotantoon, kiertotalouteen kuin älyliikenteeseen. Tavoitteenamme on oman energiatuotantomme hiilineutraalisuus jo 2030-luvun kuluessa. Palveluksessamme on lähes 400 energia-alan ammattilaista.

Toimintamme kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon, sähkön tuotannon ja jakelun sekä lämmön tuotannon, jakelun ja myynnin. Hoidamme näihin liittyvät erilaiset palvelut kuten verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy. Oulun kaupunki omistaa kokonaan konsernin emoyhtiö Oulun Energian.  Emoyhtiö puolestaan omistaa kaikki tytäryhtiönsä.

Kattava kuvaus konsernin toiminnasta vuosikertomuksessa.

Avainluvut 2018

 
Liikevaihto 288,6 M€
Liikevoitto 32,9 M€
Investoinnit 60,3 M€
Liikevaihto/henkilö 0,77 M€
Liikevoitto/henkilö 0,09 M€
Henkilöstö keskimäärin 373

Asiakasmäärät

 
Sähkönmyynti 130 000
Sähkön siirto omassa verkossa 106 389
Kaukolämpö 10 303
Höyry 1

Talousjalanjälki 2018

Pääomalainan lyhennys
Pääoman palautus
Pääomalainan korko
Vuokrat
Kiinteistövero
Osinko
Oulun kaupungille yhteensä

2,1 M€
6,7 M€
7,2 M€
1,5 M€
0,3 M€
3,7 M€
21,5 M€

Palkat henkilöstölle 19,4 M€
Maksut voimalaitospolttoaineista ja tuhkan käsittelystä 33,9 M€