Konsernin esittely

Oulun Energia -konserni muodostaa yhtenäisen energia-alan kokonaisuuden. Toimintamme kattaa raaka-aineiden tuotannon, sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja jakelun sekä alan erilaiset palvelut kuten älykkäät energiapalvelut, verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy. Oulun kaupunki omistaa kokonaan konsernin emoyhtiö Oulun Energian.  Emoyhtiö puolestaan omistaa kaikki tytäryhtiönsä. Poikkeus on Oulun Sähkönmyynti, jonka omistus jakautuu Oulun Energian lisäksi useille pohjoissuomalaisille energiayhtiöille.

Kattava kuvaus konsernin toiminnasta vuosikertomuksessa.

Avainluvut 2016

 
Liikevaihto 288,1 M€
Liiketulos 39,8 M€
Investoinnit 31,8 M€
Liikevaihto/henkilö 0,72 M€
Liikevoitto/henkilö 0,10 M€
Henkilöstö keskimäärin 400,25

Asiakasmäärät

 
Sähkönmyynti 141 800
Sähkön siirto omassa verkossa 100 819
Kaukolämpö 9 921
Höyry 3

Talousjalanjälki 2016

Pääomalainan lyhennys
Pääoman palautus
Pääomalainan korko
Vuokrat
Kiinteistövero
Oulun kaupungille yhteensä
2,1 M€
9,4 M€
7,4 M€
1,4 M€
0,3 M€
20,6 M€
Palkat henkilöstölle 16,8 M€
Maksut voimalaitospolttoaineista ja tuhkan käsittelystä 44 M€