Tietoa Oulun Energiasta

Oulun Energia -konserni muodostaa yhtenäisen energia-alan kokonaisuuden. Toimintamme kattaa raaka-aineiden tuotannon, sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja jakelun sekä alan erilaiset palvelut kuten älykkäät energiapalvelut, verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy. Oulun kaupunki omistaa kokonaan konsernin emoyhtiö Oulun Energian.  Emoyhtiö puolestaan omistaa kaikki tytäryhtiönsä. Poikkeus on Oulun Sähkönmyynti, jonka omistus jakautuu Oulun Energian lisäksi useille pohjoissuomalaisille energiayhtiöille.

Kattava kuvaus konsernin toiminnasta vuosikertomuksessa.

Avainluvut 2017

 
Liikevaihto 281,1 M€
Liikevoitto 35 M€
Investoinnit 27,5 M€
Liikevaihto/henkilö 0,70 M€
Liikevoitto/henkilö 0,09 M€
Henkilöstö keskimäärin 401

Asiakasmäärät

 
Sähkönmyynti 143 200
Sähkön siirto omassa verkossa 103 266
Kaukolämpö 10 138
Höyry 3

Talousjalanjälki 2017

Pääomalainan lyhennys
Pääoman palautus
Pääomalainan korko
Vuokrat
Kiinteistövero
Osinko
Oulun kaupungille yhteensä

2,1 M€
8,7 M€
7,4 M€
1,5 M€
0,3 M€
1,5 M€
21,5 M€

Palkat henkilöstölle 17,2 M€
Maksut voimalaitospolttoaineista ja tuhkan käsittelystä 44 M€