Oulun Energian logo

Vasemmalla maapallo, josta lähtee valonsäteitä avaruuteen.
Maapallo, josta lähtee valonsäteitä avaruuteen.

Valtakunnallinen tiedonvaihtojärjestelmä Datahub nopeuttaa tiedonkulkua ja parantaa asiakaspalvelua

Suomessa otettiin helmikuussa 2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty Datahub-tiedonvaihtojärjestelmä. Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa prosesseja sekä parantaa asiakaspalvelua.

Mitä hyötyä Datahubista on?

Datahubiin on tallennettu tiedot kaikista Suomen sähkönkäyttöpaikoista, joita ovat esimerkiksi koti, kiinteistö, yritykset ja teollisuuslaitokset, sekä asiakas-, sopimus- ja mittaustietoja, joita sähkön vähittäismarkkinoilla tarvitaan asiakkaiden palveluun. Yhteistä tiedonvaihtojärjestelmää käyttää noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä.

Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä tehostaa prosesseja, selkeyttää ja nopeuttaa osapuolten tiedonvaihtoa ja näkyy asiakkaille sujuvampana palveluna. Datahubin avulla mahdollistetaan myös uudenlaisten palvelujen ja sovellusten kehittäminen esimerkiksi energian säästöön tai kulutuksen seurantaan liittyen.

Miten muutos vaikuttaa minuun?

Kaikilla Suomen sähkönkäyttöpaikoilla on yksilöivä tunnus, joka kertoo, missä sähköä käytetään. Uuden yhtenäisen toimintatavan myötä käyttöpaikkatunnukset ovat vaihtuneet uusiksi GSRN-tunnuksiksi. Uusi tunnus helpottaa myyjänvaihtoa ja yhtenäistää prosesseja. Muutos ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä, vaan uusi tunnus on muuttunut sopimustietoihisi automaattisesti. Uuden 18-merkkisen käyttöpaikkatunnuksen näet laskultasi ja Energiatili-palvelustamme.

Ovatko tietoni turvassa?

Datahub-järjestelmän kehittämisessä on panostettu yksityisyydensuojan ja tietoturvan laatuun. Tiedot on suojattu vahvasti, ja niiden välitys tapahtuu turvallisesti oikeutettujen osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

Järjestelmään tallennettuja tietoja pääsee tarkastelemaan Datahubin asiakaspalveluportaalin kautta. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi -palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista. Palvelun kautta sähkönkäyttäjä voi myös valtuuttaa kolmannen osapuolen toimimaan puolestaan Datahubissa.

Energiatili palvelee sinua myös jatkossa

Energiatililtä voit seurata oman käyttöpaikkasi kulutustietoja, sähköverkon ja kaukolämmön sopimustietoja, kaukolämpö- ja verkkopalvelulaskuja sekä olla suoraan yhteydessä asiakaspalveluun.

Energiatilin käyttäjäksi pääset rekisteröitymään tästä

Lisätietoja Datahubista

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Lisää tietoa Datahubista Fingridin sivuilta.