Oulun Energian logo

Sähkön mittaus

Oulun Energia Sähköverkko Oy vastaa asiakkaidensa sähkön kulutuksen ja tuotannon mittaamisesta omalla verkkoalueellaan. Sähkönkulutuksen ja tuotannon mittaus perustuu tällä hetkellä tuntimittaukseen ja mittaustiedon etäluentaan. Tuntimittauksella tarkoitetaan sähkönkulutuksen rekisteröimistä tunnin jaksoissa.

Oulun Energia Sähköverkko Oy:n sähköverkkoalueella tuntimittauksesta siirrytään syksystä 2023 alkaen vaiheittain varttimittaukseen, jossa sähkönkulutus rekisteröityy 15 minuutin jaksoissa ja mittaustiedot luetaan etänä. Verkkoyhtiö vastaa mittauslaitteistosta tiedonsiirtoyhteyksineen, mittaustiedon toimittamisesta datahubiin sekä raportoinnista asiakkaille.

Tyttö istuu autossa ikkuna auki ja katsoo merellepäin.

Sähkömittarit vaihtuvat älymittareiksi

Oulun Energia Sähköverkko Oy vaihtaa asiakkailleen vaiheittain vuosien 2023-2028 aikana uuden sukupolven älymittarit. Uuden sukupolven älymittari antaa asiakkaillemme entistä tarkempaa tietoa kulutuksesta.

Lue lisää älymittareista
Kannettavalla tietokoneella näkyy energiankulutuksen grafiikkaa. Henkilö katsoo kulutustietoja.

Yökuormien ohjaus

Aikasähkö-tuotetta käyttävät asiakkaamme voivat muuttaa yökuormien oletuksena olevaa ohjausta. Tämä hyödyttää erityisesti pörssisähkömyyntisopimuksen tehneitä varaavaa sähkölämmitystä käyttäviä asiakkaitamme, jotka haluavat siirtää kulutuksensa yön halvemmille tunneille.

Lue lisää yökuormien ohjauksesta
Datahub, keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä.

Datahub nopeuttaa tiedonkulkua ja parantaa asiakaspalvelua

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa prosesseja sekä parantaa asiakaspalvelua.

Lue lisää!
Sähkömittarit rivissä.

Etäluettavien sähköenergiamittareiden käyttöohjeet

Etäluettavien sähköenergiamittareiden käyttöohjeet löytyvät kootusti ohjepankistamme. 

Katso käyttöohjeet
Ruskeatukkainen tyttö istuu pöydän ääressä ja katsoo tarkasti katosta roikkua valaisinta.

Energiayhteisön perustaminen

Energiayhteisö tuottaa sähköä sekä taloyhtiön että asukkaiden käyttöön. Omalla aurinkovoimalalla tuotettu sähkö on täysin puhdasta lähienergiaa. Se on kokonaan uusiutuvaa ja hiilijalanjäljetöntä sähköä, mikä pienentää sekä taloyhtiön että asukkaiden hiilijalanjälkeä.

Lue lisää energiayhteisöstä