Oulun Energian logo

Kaksi kuparin väristä ratasta vierekkäin.
Kaksi kuparin väristä ratasta.

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuus Oulun Energialla

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) eli digipalvelulaki tuli voimaan Suomessa 1.4.2019. Lailla toimeenpantiin saavutettavuusdirektiivi. Saavutettavuus tarkoittaa digipalvelujen esteettömyyttä eli sitä, että jokainen voisi käyttää itsenäisesti verkkopalveluja.

Saavutettavuus huomioidaan Oulun Energian verkkosivustolla ja sivuston saavutettavuus on auditoitu kevään 2021 aikana ja sivustoa kehitetään auditoinnin tulosten perusteella. Verkkosivustoamme kehitetään jatkuvasti, jotta voimme palvella sekä nykyisiä että tulevia asiakkaitamme saavutettavasti.

Päivitämme tälle sivulle saavutettavuusselosteen.

Anna palautetta

Voit jo nyt jättää palautetta verkkosivujemme saavutettavuudesta tällä lomakkeella.