Oulun Energian logo

Nuori tyttö isovanhempiensa kanssa metsässä. Isoisä kantaa ämpäriä.
Nuori tyttö on isovanhempiensa kanssa metsässä aurinkoisena päivänä.

Toimimme eettisesti kestävällä tavalla

Vastuullisuus on olennainen osa Oulun Energia -konsernin yrityskulttuuria. Oulun Energia -konsernin eettisissä toimintaohjeissa henkilöstölle ja toimittajille on määritetty toimintaperiaatteet ja vähimmäisvaatimuksemme, jotka koskevat lakisääteisten velvoitteiden lisäksi ihmisoikeuksia, ympäristövastuullisuutta, työturvallisuutta sekä vastuullista liiketoimintaa. 

Eettiset ohjeet henkilöstölle

Eettiset toimintaohjeet eli tuttavallisemmin pelisäännöt toimivat henkilöstön arjen tukena ja ohjaavat toimimaan lakien sekä Oulun Energian arvojen mukaisesti. 

Henkilöstön eettiset toimintaohjeet

 

Eettiset ohjeet toimittajille

Toimittajamme vastaavat, että myös heidän käyttämänsä toimittajat ja alihankkijat noudattavat ohjeita. 


Konsernillamme on käytössä laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät, jotka takaavat jatkuvan kehittämisen. Olemme myös mukana valtakunnallisissa energiatehokkuussopimuksissa. Vuonna 2019 Oulun Energia -konsernin kaikki yhtiöt ja yksiköt sertifioitiin seuraavien johtamisjärjestelmästandardien vaatimusten mukaisesti:

  • ISO 9001:2015 (laadunhallintajärjestelmä)
  • ISO 14001:2015 (ympäristöjärjestelmä)
  • ISO 45001:2018 (työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä)

Järjestelmien käyttäminen ohjaa meitä koko ajan parantamaan toimintaamme niin asiakastyytyväisyyden, tuotteiden laadun, ympäristövaikutusten kuin työturvallisuudenkin osalta. 

Oulun Energia on mukana valtakunnallisissa energiatehokkuussopimuksissa, joiden tavoitteena on edistää energian tehokasta käyttöä ja vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Oulun Energialla näiden sopimusten toteuttaminen näkyy muun muassa energiantuotannon tehostamisessa, polttoainevalinnoissa sekä verkostohäviöiden vähentämisessä niin kaukolämmön kuin sähkönkin tuotannossa. Nykyiset energiatehokkuussopimukset on tehty vuosille 2017–2025. Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion, kuntien ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut EU:n energiatehokkuusvelvoitteet. 

Oulun Energian ilmoituskanava väärinkäytöksille (whistleblowing)

Edellytämme työntekijöiltämme ja yhteistyökumppaneitamme lakien ja Oulun Energian yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti toimimista kaikissa tilanteissa. On tärkeää, että sidosryhmämme eli esimerkiksi yhteistyökumppanimme, asiakkaamme ja työntekijämme voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistään meille.  

Väärinkäytöksistä voi ilmoittaa Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta. Ilmoituskanava on tarkoitettu vain Oulun Energia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa havaittujen väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen, jotka voivat liittyä

  • lahjontaan
  • epäeettiseen toimintaan
  • väärinkäytökseen
  • uhkaukseen
  • sidonnaisuuksiin
  • muuhun tapaukseen

Huomioithan, että ilmoituskanavan kautta ei voi käsitellä sopimusasioita, asiakaspalautteita, reklamaatioita tai tehdä häiriö- ja vikailmoituksia. Katso näihin liittyvät yhteystiedot täältä.

Ilmoitus väärinkäytöksestä on tehtävä aina hyvässä uskossa. Tietoisesti perättömien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä omalla nimellä tai nimettömänä. Whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki edellyttää väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys on suojattu, eikä sitä paljasteta ilmoituksen kohteena olevalle tai muille kuin luottamuksellisesti ilmoituksia käsitteleville henkilöille. Ilmoituksen tekijään ei kohdistu mitään vastatoimia. 

Ilmoituksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja siihen sovelletaan asianmukaista tietosuojalainsäädäntöä.

Tee ilmoitus epäillystä väärinkäytöksestä osoitteessa: http://ins.li/oulunenergiawhistleblow