Oulun Energian logo

Isovanhemmat ja lapsenlapsi kävelemässä aurinkoisessa metsässä.
Isoisä, isoäiti ja lapsenlapsi kävelemässä aurinkoisessa metsässä.

Vastuullinen suunnannäyttäjä

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuuden kaikilla kolmella ulottuvuudella; suhteessa ihmisiin, talouteen ja ympäristöön. Energiayhtiönä tehtävämme on ratkoa ympäristöhaasteita ja vähentää negatiivisia vaikutuksiamme ympäristöön ja ilmastoon. Tavoitteenamme on energiatuotannon hiilineutraalius viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

Työnantajana olemme sitoutuneet edistämään henkilöstömme työturvallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Tärkeä osa vastuullisuustyötämme on myös edistää alueen asukkaiden hyvinvointia. Alueen isoimpana energian tuottajana vahvistamaan alueen elinvoimaisuutta muun muassa tuottamalla tuloja kaupungille, työllistämällä sekä tarjoamalla kohtuuhintaista lähienergiaa alueemme asukkaille ja yrityksille.

Lue lisää vastuullisuusteemoistamme, kuten siitä miten ratkomme ympäristöhaasteita, huolehdimme ihmisistä ja vahvistamme alueellista elinvoimaa.

Katja Virkkunen Oulun Energia katsoo kameraan ja hymyilee.

Tulevaisuuden energiajärjestelmää rakennetaan yhdessä

Toiminnallamme on merkittäviä vaikutuksia erityisesti ilmastoon, aluetalouteen ja luontoympäristöön. Ne aiheuttavat liiketoiminnallemme riskejä, mutta luovat myös mahdollisuuksia.

Tutustu vastuullisuusjohtajan nostoihin

Kohti hiilineutraaliutta Oulun Energiassa

Tavoitteenamme on saavuttaa täysi hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, jolloin toimintamme ei enää synnytä ilmaston lämmitykseen vaikuttavia hiilidioksidipäästöjä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi seuraamme tiukasti hiilineutraaliuspolkuamme.

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti

Oulun Energian toimintaa ohjaavat kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, jotka heijastuvat kaikessa tekemisessämme ja päätöksissämme. Pyrimme rakentamaan huomista ja työskentelemään tavalla, joka saa tulevat sukupolvet tuntemaan ylpeyttä.

Eettisesti kestävää toimintaa

Vastuullisuus muodostaa olennaisen osan Oulun Energia -konsernin yrityskulttuuria. Konsernin eettisissä toimintaohjeissa on selkeästi määritelty toimintaperiaatteet ja vähimmäisvaatimukset henkilöstölle ja toimittajille. Nämä ohjeet ohjaavat meitä paitsi noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita myös kunnioittamaan ihmisoikeuksia, huomioimaan ympäristön, edistämään työturvallisuutta ja harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa.

Oulun Energia | Muutos tarvitsee Pohjoista voimaa

Muutos on ainoa pysyvä asia. Se näkyy pohjoisessa sinnikkyytenä ja sisuna. Muutos vaatii luovuutta ja lujaa tahtoa. Ennakkoluulottomuutta ja edelläkävijyyttä. Rohkeutta kohdata tulevaisuuden haasteet – jo tänään. On uskallettava katsoa innolla huomiseen, unohtamatta juuriaan. Vaikka teknologia kehittyy harppauksin, vastaus löytyy usein luonnosta, missä mikään ei mene hukkaan, vaan jatkaa kiertoaan. On keksittävä uusia tapoja kasvaa ja uudistua, suojella ja turvata, sillä muutoksen keskellä on myös kannettava vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Tarvitsemme tiimipeliä, jossa jokainen on tärkeä. Ja vaikka olemmekin kaikki erilaisia, jokainen meistä tarvitsee lämpöä ja energiaa. Muutos tarvitsee Pohjoista voimaa.