Oulun Energian logo

Lähikuva lapsen kädestä joka koskettaa männyn runkoa.
Lähikuva kädestä joka koskettaa männyn runkoa.

Vahvistamme alueellista elinvoimaa

Olemme Oulun kaupungin omistama yhtiö, ja vaikutamme alueella myös tuottamalla tuloja kaupungille ja työllistämällä paikallisia asukkaita sekä suoraan että välillisesti. Vahvistamme alueellista elinvoimaa myös tuottamalla kohtuuhintaista lähienergiaa alueemme asukkaille ja yrityksille sekä pitämällä sähkön- että lämmönjakelun toimitusvarmuuden korkealla.

Investointeja alueelle ja tuloja kaupungille

Kehittääksemme tehokasta, kohtuuhintaista ja hiilineutraalia energiantuotantoa, investoimme vuosittain miljoonia euroja Oulun seudulle. Investointeja teimme viime vuonna 60 miljoonalla eurolla. Investoinnit suuntautuivat voimalaitoksiin, sähkö- ja lämpöverkkoon sekä erilaisten osuuksien hankkimiseen.

 

VV_investoinnit_tuloutukset_infograafi_2023_1250 x 425px_FI.jpg

 

Kaupungille tuloutamme vuosittain merkittäviä määriä osinkoja, SVOP-rahaston palautuksia, lainalyhennyksiä ja -korkoja – vuonna 2023 yhteensä 23,5 miljoonan euron edestä. 

Yli 250 työntekijän lisäksi Oulun Energia työllistää välillisesti ostamiensa palveluiden kautta. Suurimmat palveluostot ovat esimerkiksi ICT-, konsultointi- ja lakipalveluita sekä siivous- ja vartiointipalveluita.

Tukea urheiluseuroille ja ympäristöhankkeille

Oulun Energia -konserni sponsoroi myös paikallisia urheiluseuroja ja kulttuurialan toimijoita sekä myöntää tukea erilaisille ympäristöhankkeille. Suurimmat avustusten saajat urheilun ja kulttuurin osalta vuonna 2023 olivat Oulun Kärpät, AC Oulu, Qstock, Oulun Pyrintö, Oulun Luistinseura ry ja Rankat Ankat

Oulun Energia rahoittaa kestävyyttä edistäviä hankkeita Miljöö-innovaatiotuen kautta. Valtakunnallinen tuki on tarkoitettu muun muassa erilaisten energia- ja kiertotalousratkaisujen ja hiilineutraaliutta edistävien hankkeiden tutkimustyöhön ja teknologisten innovaatioiden eteenpäin viemiseksi.

 

VV_miljoo-sponsorointi_infograafi_2023_1250 x 425px_FI.jpg

Yhteistyö koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa

Oulun Energialla on jo pitkä kokemus työskentelystä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuksen saralla tärkeitä kumppaneita ovat muun muassa Oulun yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu sekä VTT. Asiantuntijoitamme on mukana opetusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vastavuoroisesti tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden olla mukana kehittämässä Oulun Energian toimintaa. Vuosittain useat korkeakouluopiskelijat tekevät meillä opinnäytetyönsä. Lisäksi tarjoamme monille tilaisuuden oppisopimuskoulutukseen. Olemme myös iso kesätyöllistäjä – olemme ottaneet vuosittain 30–35 kesätyöntekijää eri tehtäviin. Muita harjoittelijoita meillä on töissä muutamia ympäri vuoden.

Varma sähköntoimitus toiminnan keskiössä

Energiayhtiönä tärkeä tehtävämme on pyrkiä varmistamaan, että yritysten on Oulun seudulla turvallista toimia alalla, jossa sähkön toimitus on kriittistä.

Oulun Energia Sähköverkko Oy on onnistunut pitämään sähkön toimitusvarmuuden korkealla tasolla jo vuosien ajan. Vuonna 2023 toimitusvarmuus oli huikeat 99,99 % ja maakaapelointiaste 91 %. Verkkopalveluhintamme ovat reilusti valtakunnallisen keskihinnan alapuolella.

 

VV_OES_infograafi_2023_1250 x 425_FI.jpg

Sähkön hinta määräytyy markkinassa, ja siihen vaikuttaa paitsi tuotantotekijät myös kysynnän ja tarjonnan välinen suhde. Oulun Energian tehtäväksi jää edistää omalta osaltaan sitä, että tasapaino tuotannon ja kysynnän kesken säilyy. Vastuullista on tuottaa sähköä ennakoiden ja pitää tuotantokoneisto kunnossa, ettei yllättäviä keskeytyksiä tule.

Lämmön lähteen valinnalla merkittävä vaikutus

Energialähteen valinnalla on merkittävä rooli kaukolämpöön, sillä esimerkiksi verotus ja muu sääntely vaikuttavat eri polttoaineiden hintaan. Kierrätyspolttoaineeseen verrattuna energiapuupolttoaineen hinta on noin kaksinkertainen, turpeen viisinkertainen ja öljyn kymmenkertainen. Hinnan lisäksi on huomioitava eri polttoaineiden toimitusvarmuus ja tekninen soveltuvuus voimalaitokselle.

Käyttämämme metsähakkeen hinnasta jopa yli 80 prosenttia määräytyy tuotantokustannuksista eli työstä. Oulun Energia voi vaikuttaa toimitusketjun tuottavuuteen polttoaineen vastaanottoprosessia ja esimerkiksi kuljetuksia optimoimalla. Merkittävä vaikutus on myös hävikillä, jota syntyy, kun lämpöä jaellaan noin 900 kilometrin mittaisen kaukolämpöverkon kautta asiakkaille. Onnistuimme vuonna 2023 kehittämään lämpöverkon lämpötilatasoja ja verkostohäviöitä energiatehokkuuden kannalta oikeaan suuntaan saavuttaen merkittäviä kustannushyötyjä.

Takaamassa huoltovarmuutta

Pitkän aikavälin huoltovarmuuden takaaminen on yksi Oulun Energian tärkeimmistä tehtävistä. Polttoaineiden hankintamme on painottunut kotimaahan, ja 90 prosenttia käyttämistämme polttoaineista on peräisin Suomesta. Tuontipolttoaineen hankinta on painottunut mahdollisimman lähelle, eli Itämeren alueelle. Maailmanpoliittista syistä kartoitamme muitakin vaihtoehtoja.

Polttoainehankinnan pääpilarimme ovat metsätalouden sivuvirroista koostuva energiapuu ja jäteperäinen kierrätyspolttoaine, joka on riippumaton metsäteollisuuden suhdanteista. Lämmöntuotannossa myös turpeella on rooli huoltovarmuuden takaamisessa vuoden 2025 loppuun saakka.

Pohjoissuomalainen metsäteollisuus on kasvussa ja uusia tuotantolaitoksia avataan vuodesta 2025 alkaen. Samalla myös teollisuuden sivuvirrat kasvavat, mikä vahvistaa huoltovarmuuttamme turpeesta luopumisen jälkeen.

Kiertotalousyhtiö Syklo vastaa kestävyys- ja ilmastohaasteisiin

Syklo aloitti omana yhtiönä touko-kesäkuussa 2022 ja on jo nyt merkittävä kiertotalouden toimija Pohjois-Suomessa. Syklon liiketoiminta perustuu kaupanalan, teollisuuden, rakennusteollisuuden sekä kotitalous- ja jätehuoltoyhtiöiden jätteen hankintaan ja jalostamiseen.

Vuoden 2023 aikana yhtiö vastaanotti päälle 75 000 tonnia kaupan ja teollisuuden jätettä sekä rakennus- ja purkujätettä Oulun Ruskon lajittelulaitokselleen. Syklo tuotti jakeita lähes 90 000 tonnia. Lisäksi Syklo toimitti 133 372 tonnia kotitalouksien sekajätettä ja muuta polttokelpoista jätettä suoraan Laanilan ekovoimalaitokselle poltettavaksi. Lajittelulaitoksella käsiteltiin yhteensä 89 694 (95 404) tonnia eri materiaaleja.

 

VV_Syklo_infograafi_2023_1250 x 425_FI.jpg

Syklon liikevaihto oli vuonna 2023 21 miljoonaa euroa. Yhtiön kasvustrategian mukaisesti tavoitteena on tuplata liikevaihto vuodeksi 2025 jo 50 miljoonaan euroon. Kasvua haetaan uusilla investoinneilla muun muassa yritysostoilla ja erilaisilla kumppanuusmalleilla. Yhtiö panostaa myös uusien innovaatioiden kehittämiseen, jotta Suomen vielä liian matalaa kiertotalousastetta pystytään parantamaan.

Lähikuva käsistä, jotka koskettavat männyn runkoa.

Vuosi ja vastuullisuus 2023

Tutustu vuoden 2023 raporttiin tästä!