Oulun Energian logo

Vihreiden varpujen keskellä on pieni valkoinen kukka.
Kaksi pientä vallkoista kukkaa vihreiden varpujen keskellä metsässä.

Hiilineutraalius Oulun Energiassa

Päämääränämme on täyden hiilineutraaliuden saavuttaminen vuonna 2030, jolloin toiminnastamme ei enää aiheudu ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Saavutamme hiilineutraaliuden seuraamalla hiilineutraaliuspolkuamme:

 

Näistä toimenpiteistä koostuu hiilineutraaliuspolkumme. Askel askeleelta menemme kohti visiotamme - Rakennamme huomista tavalla, josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä! 

Parempaa energiatehokkuutta

Rakennamme kumppaneidemme kanssa älykästä energiaa tuottavia asuin- ja kiinteistökortteleja, joissa hyödynnämme tehokkaasti hukkalämpöä ja kysyntäjoustoa eli sähkön ja lämmön käytön ohjaamista kulutushuippujen ulkopuolelle. Uudet ratkaisut vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja säästävät energiaa.

Esimerkkejä jo meneillään olevista älykkäistä energiajärjestelmistä ovat muun muassa Karjasillan kulma -hanke sekä uusien energiajärjestelmien kehittäminen noin kymmeneen Oulun alueen S-kauppaan yhteistyössä S-ryhmän kanssa. Tarkoituksemme on toteuttaa lisää vastaavanlaisia hankkeita tulevien vuosien aikana.

Onnin eli hiilineutraalin kaukolämmön piirissä olevien asiakkaidemme käyttämä kaukolämpö tuotetaan jo nyt kokonaisuudessaan uusiutuvilla energianlähteillä ja hukkalämmöllä. Näin asiakkaamme ovat mukana tekemässä ympäristötekoja ja hiiliviisaita valintoja kanssamme. Tutkimme myös erilaisia uusia vaihtoehtoja tuottaa kaukolämpöä päästöttömästi. Pienydinvoiman lisäksi olemme osallistuneet geolämpöselvitykseen ja erilaisten hukkalämpö- ja lämpöpumppuratkaisujen kartoittamiseen.

Omassa toiminnassamme pyrimme entistäkin suurempaan energiatehokkuuteen. Käytännön keinoja ovat muun muassa Laanilan biovoimalaitoksen savukaasujen lämmön tarkka talteenotto ja hyödyntäminen sekä laitoksen tarjoama mahdollisuus säädellä tehokkaasti sähkön ja lämmön tuotantoa kuhunkin ajankohtaan sopivimmalla tavalla.

Lisää uusiutuvaa energiaa – samalla turpeesta luopuen

Hiilineutraaliuspolkuumme kuuluu olennaisena osana myös  turpeen käytöstä luopuminen vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa puolestaan merkittäviä panostuksia tulevina vuosina uusiutuvaan energiaan. Olemme mukana 25 % osuudella Suomen suurimmassa tuulipuistossa Lestijärvellä. Aiomme myös panostaa vahvasti aurinkoenergiaan – tavoitteenamme on hyödyntää vuoteen 2026 mennessä aurinkovoimaa 100 gigawattituntia vuodessa, joka vastaa noin 5000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Lisäksi luovumme fossiilisen öljyn käytöstä polttoaineena varavoimalaitoksilla ja tuomme tilalle uusia puhtaampia ratkaisuja lämmöntuotantoon, kuten Laanilan voimalaitosalueelle vuonna 2023 rakennetun sähkökattilan.

Tehokkaampaa hiilen talteenottoa

Toppilan voimalaitoksella syntyvästä tuhkasta jalostetaan metsälannoitetta. Tuhkalannoituksella palautetaan energiapuun poltossa syntyvän tuhkan ravinteet takaisin metsään. Tämä tehostaa merkittävästi puiden kasvua ja lisää näin niiden kykyä sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. Samalla metsätalouden kestävyys ja kannattavuus maakunnassa paranee. Tavoitteenamme on aloittaa myös hiilidioksidin talteenotto vuonna 2030.

Energiantuotanto | Hiilineutraalius on Pohjoista voimaa

Tavoitteenamme on täysin hiilineutraali energiantuotanto ympäristön katokyvyn säilyttämiseksi. Siksi tutkimme jatkuvasti uusia tapoja tuottaa energiaa kestävästi. Meille on tärkeää, että voimme taata luotettavan energiantoimituksen ja huoltovarmuuden kaikissa arkesi hetkissä. Rakennamme parempaa huomista tavalla, josta tulevat sukupolvetkin voivat olla ylpeitä. Tämä on Pohjoista voimaa.
Nuori ihminen katsoo ulos auton ikkunasta.

Vastuullisuus Oulun Energia -konsernissa

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuuden kaikilla kolmella ulottuvuudella; suhteessa ihmisiin, talouteen ja ympäristöön.

Lue lisää vastuullisuudesta