Oulun Energian logo

Oulun Energia rakentaminen

Oulun Kar­ja­sil­lal­le ra­ken­tuu asui­na­lue, jonka ener­gia­jär­jes­tel­mä on Suomen mit­ta­kaa­vas­sa ai­nut­laa­tui­nen

29.09.2021

Oulun uusi asuinalue Karjasillan Kulma rakentuu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Rakennushankkeessa on mukana Hartela Oy:n lisäksi yhteistyössä Oulun Energia.

Hartela1.jpg

Oulun Energian ja Hartelan hanke vastaa Oulun kaupungin ilmastotavoitteisiin erinomaisesti. Energia- ja ilmastosopimuksen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä.

Oulun Karjasillalle rakentuu uusi asuinalue, jonka asukkaat ovat automaattisesti mukana hiilineutraalin maailman raivaamisessa. Asuinalueen rakentajana toimii Hartela. Rakennustyöt on aloitettu tänä vuonna ja alueen ensimmäisten kerrostalojen on määrä valmistua ensi kesänä. Karjasillan Kulma valmistuu rakennus kerrallaan seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Karjasillan Kulman suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu vahvasti huomioon ekologisuus, kestävä kehitys ja Oulun kaupungin hiilineutraaliustavoitteet.

”Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat osa vastuullista yritystoimintaa. Meillä Hartelassa kestävä kehitys on tärkeä osa strategiaamme, jolla haluamme omalta osaltamme sitoutua yhteisiin ympäristötavoitteisiin”, Hartela Pohjois-Suomi Oy:n toimitusjohtaja Markku Taskinen sanoo.

Hartela on aloittanut mittavan yhteistyön Oulun Energian kanssa. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet vaikuttavan hankesopimuksen, joka vastaa Oulun kaupungin ilmastotavoitteisiin. Yhteistyön tarkoituksena on ollut kehittää ilmastoystävällinen ja kustannustehokas energiajärjestelmä, joka lisää tuntuvasti myös asumisviihtyvyyttä.

”Yhteistyö Oulun Energian kanssa käynnistyi hankkeen tiimoilta jo 2015 ja se on edennyt hyvin. Osapuolet ovat hakeneet tiiviillä yhteistyöllä innovatiivisia ratkaisuja Karjasillan Kulman energiaratkaisuihin. Eri vaihtoehtoja on tutkittu avoimesti ja apuna on käytetty tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita”, Taskinen kertoo.

Ekologinen energiajärjestelmä lisää asumismukavuutta

Oulun Energia toteuttaa Karjasillan uudella asuinalueella ekologisen energiajärjestelmän, joka on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Ilmastoystävällisen ratkaisun ytimessä on kaukolämpöverkko.

”Karjasillan Kulma on aluekokonaisuus, jossa voidaan hyödyntää kaukolämpöverkon mahdollisuuksia sataprosenttisesti. Hanke on askel kohti neljännen sukupolven kaukolämpöä ja energioiden kierrättämistä”, Oulun Energian lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila sanoo.

Hartela2.jpg

Karjasillan Kulma on Oulun ensimmäinen asuinalue, jossa on kaukolämpöverkon mahdollistama viilennysverkko. "Kaukolämpöverkon hyödyntäminen on täytynyt ottaa huomioon jo rakentamisen alkuvaiheista lähtien" , työnjohtaja Juho Peltoniemi kertoo.

Karjasillan Kulma on Oulun ensimmäinen asuinalue, jossa on kaukolämpöverkon mahdollistama viilennysverkko. Asumisviihtyvyyden lisäksi viilennysverkko pitää huolen, että kaikki viilennyksestä syntyvä lämpö saadaan hyödynnettyä kaukolämpöverkkoon.

”Tekniset järjestelmät mahdollistavat asukkaille huoneistokohtaisten olosuhdetietojen seurannan ja ohjauksen, mikä yhdessä kohdekohtaisten viilennysratkaisujen kanssa luo puitteet viihtyisälle ja ekologiselle asumiselle”, Markku Taskinen sanoo.

Tavoitteena on, että tuotantolaitteisto pystyy tuottamaan alueella käytettävästä lämmitysenergiasta 80 prosenttia ja jäähdytysenergiasta 100 prosenttia. Muu lämmitysenergiantarve toteutetaan kaukolämmöllä.

Erilaiset energiaratkaisut toimivat parhaiten rinta rinnan

Oulun Energia on tehnyt viime vuosina valtavasti töitä hiilineutraalin tulevaisuuden ja kiertotalouden puolesta. Yritys on satsannut kiertotalouteen investoimalla uusiin laitoksiin ja teknologiaan. Uudet investoinnit tähtäävät siihen, että Oulun Energian oma energiantuotanto on hiilineutraalia vuonna 2030.

Kimmo Alatulkkila ei halua nostaa eri energiamuotoja vastakkainasetteluun. Kyse on enemmänkin rinnankäynnistä, sillä parhaimmillaan erilaiset energiaratkaisut täydentävät toisiaan.

Esimerkiksi aurinkopaneelien ja tuulivoiman lisäksi kaukolämpöverkko on tärkeä tekijä uusien teknologioiden mahdollistajana.

”Oulun laaja kaukolämpöverkko mahdollistaa puhtaamman tulevaisuuden uusien ratkaisujen avulla. Kaukolämpö on joustava kokonaisuus, jonka avulla energian kierrättäminen on mahdollista – lämpö ei häviä taivaan tuuliin, vaan se pystytään hyötykäyttämään”, Alatulkkila sanoo.

Kimmo Alatulkkila uskoo, että kaukolämpö on nopein tapa saavuttaa Suomessa hiilineutraliteetti. Oulun Energia tarjoaa asiakkailleen jo nyt täysin hiilineutraalia kaukolämpöä.

”Kaukolämpöverkon ulkopuolella on erilaisia fiksuja ratkaisuja, mutta tiiviisti rakennetuille kaupunkialueille kaukolämpöverkko toimii alustana, jonka avulla voimme rakentaa tulevaisuuden energiaratkaisuja.”

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä

Kimmo Alatulkkila toivoo, että nyt toteutettua ja hyväksi havaittua yhteistyömallia sovellettaisiin tulevaisuudessa myös muille asuinalueille.

”Jotta Suomen ja Euroopan ilmastotavoitteet täyttyvät, tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, Alatulkkila muistuttaa.

Vaikka uusiutuvan energian avulla asumisen päästöjä on saatu viime vuosien aikana pienennettyä, suurin osa suomalaisen ihmisen hiilijalanjäljestä tulee edelleen asumisesta. Siksi myös kuluttajien valinnoilla on väliä.

”Ihmiset ovat yhä tiedostavampia ja ekologisuus on yhä tärkeämpi arvo. Me energiayhtiönä haluamme helpottaa kuluttajien arkea ja valintoja. Meidän asiakkaanamme on automaattisesti mukana tekemässä ilmastonmuutoksen vastaista työtä”, Alatulkkila sanoo.

Sen lisäksi, että kaukolämpö toimii ratkaisuna ekologisemmalle tulevaisuudelle, kaukolämpö on asiakkaalle huoleton ja helppo valinta.

”Me tuotamme asiakkaallemme lämmön ja jäähdytyksen eikä asiakkaan tarvitse huolehtia mistään. Kaukolämpö on varma valinta, sillä me takaamme sen, että kaikki sovitut vaatimustasot täyttyvät”, Alatulkkila sanoo.

Lapsi katsoo ruutua sohvalla.

Kaukolämmöstä enemmän irti

Tarjoamamme kaukolämmön palvelut varmistavat lämmityksesi energia- ja kustannustehokkuuden sekä ympäristöystävällisyyden.

Tutustu kaukolämmön palveluihin