Oulun Energian logo

Oulun Energian, Caverionin ja Osuuskauppa Arinan innovaatio voi tuottaa pian hiilineutraalia kaukolämpöä useissa Arinan kaupoissa

03.05.2022 / Päivitetty viimeksi 08.02.2023 15.33

Oulun Energia, Caverion ja Osuuskauppa Arina solmivat kolmikantasopimuksen energiantuotantojärjestelmän toteuttamisesta noin kymmeneen Osuuskauppa Arinan kauppaan Oulun Energian toimialueella. Tavoitteena on toteuttaa kohteet vuoteen 2025 mennessä.

Yhtiöiden yhteistyössä kehittämä innovaatio lisää kustannustehokasta hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa kauppakiinteistöistä syntyvän hukka- ja lauhdelämmön avulla. Lisäksi uusi tapa hallita energiavirtoja tarjoaa konkreettisen ja paikallisesti toteutettavan keinon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hankkeen toteuttamisen mahdollistaa kaksisuuntainen kaukolämpöjärjestelmä, johon voidaan syöttää energiaa useista eri lähteistä. Energiantuotantojärjestelmä itsessään perustuu kiinteistön CO2-kylmälaitoksen hukkalämmön sekä laitokseen yhdistetyn lämpöpumpun energian hyödyntämiseen kaukolämpöverkossa. Kaksisuuntaista kaukolämpöjärjestelmää ohjaa Caverionin automaatiojärjestelmä, joka on integroitu sekä rakennuksen että Oulun energian ohjausjärjestelmiin.

Arinan Reima Loukkola, Oulun Energian Juha Juntunen ja Caveronin Ville Tamminen allekirjoitustilaisuudessa.

”Tämä hanke vahvistaa näkemyksemme siitä, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pystymme kehittämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat tulevaisuuden kestävän energiajärjestelmän. Vastuullisena suunnannäyttäjänä olemme sitoutuneet tekemään osamme hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti,” kertoo Oulun Energian toimitusjohtaja Juha Juntunen.

Ensimmäinen kohde Ritaharjussa tuottaa energiaa odotusten mukaan

Oulun Ritaharjuun maaliskuussa avattu Osuuskauppa Arinan uusi S-Market on ensimmäinen uudella energiatuotantojärjestelmällä toimiva kiinteistö. Kiinteistön kylmälaitteiden hukkalämpö otetaan talteen kiinteistön tarpeisiin ja osa pumpataan Oulun Energian kaukolämpöverkkoon.

Laskelmien mukaan Ritaharjuun asennettu järjestelmä mahdollistaa vuositasolla jopa 3 GWh kaukolämmön tuotannon. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 500 tonnilla, mikä vastaa noin 170 omakotitalon lämmityksessä syntyviä päästöjä. Vuoteen 2025 mennessä toteutettavat kohteet nostavat kaukolämmöntuotannon ja päästövähennykset moninkertaisiksi.

”Kaupan tehokkaiden energiaratkaisujen edelläkävijänä näytämme samalla esimerkkiä ilmastotalkoissa ja uusi yhteistyössä kehitetty energiantuotantojärjestelmä vauhdittaa tavoitettamme kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2025 mennessä”, iloitsee Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Paikallisesti tuotetulla puhtaalla energialla iso merkitys huoltovarmuuden näkökulmasta

Innovaatiolla on iso yhteiskunnallinen merkitys hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa valmistetulla teknologialla pystytään tuottamaan päästötöntä energiaa paikalliseen käyttöön sekä syöttämään puhdasta energiaa kaukolämpöverkkoon. Paikallisesti tuotetulla puhtaalla energialla on suuri merkitys myös huoltovarmuuden osalta, sillä tulevaisuudessa vähentämään yhä enemmän fossiilisten energianlähteiden hankintaa ulkomailta.

Innovaation laajempi hyödyntäminen vaatii uudenlaista aluesuunnittelua ja modernin talotekniikan hyödyntämistä, jotta energiavirrat voidaan ohjata tarkoituksenmukaisesti. Uudenlainen energiantuotantoratkaisu tarjoaa kaavoittajille, sijoittajille, rakennuttajille, energiayhtiöille, talotekniikan osaajille ja kiinteistönhuollon ammattilaisille uusia näkökulmia resurssiviisaiden ratkaisujen toteuttamiseen.

Energiatuotantojärjestelmän laskelmien verifioinnissa ovat olleet mukana myös VALOR Partners Oy ja VTT.