Oulun Energian logo

Kaksi nuorta naista juoksee heinäpellolla aurinkoisena päivänä.
Kaksi nuorta naista on selin kameraan ja he juoksevat heinäpellolla aurinkoisena kesäpäivänä.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti

Oulun Energian toimintaa ohjaavat kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, jotka näkyvät kaikessa toiminnassamme sekä tekemissämme päätöksissä. Kannamme vastuun ympäröivästä luonnosta, paikallisista ihmisistä ja pohjoisesta elinvoimasta. Periaatteemme on rakentaa huomista ja työskennellä tavalla, josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä.

Vuosi- ja vastuullisuusraportin saat ladattua pdf-muodossa tästä:

Toimtusjohtaja Arto Sutinen.

Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2023

Aloittaessani Oulun Energian toimitusjohtajana joulukuussa 2023 palasin paitsi tuttuun yhtiöön myös kotikaupunkiini Ouluun. Pohjois-Suomen yhtenä kärkiyrityksenä Oulun Energia avaa hienon mahdollisuuden edistää energia-alan kehitystä energiamurroksessa sekä tavoitella valtakunnallista ja kansainvälistä kasvua kiertotaloudessa.

Tutustu Arto Sutisen vuosikatsaukseen tästä

Vastuullisuus Oulun Energiassa

Vastaamme globaaleihin ympäristöhaasteisiin muun muassa tukemalla uusia innovaatioita ja ottamalla käyttöön älykkäitä sekä hiilineutraaleja energiamuotoja. Yhteiskunnallinen vastuullisuustyö ulottuu toiminnassamme konsernin ulkopuolelle aina paikallisiin asukkaisiin asti. Tuemme hyvinvointia esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin avulla erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa sekä suoraan sponsoroiden seuroja ja yhdistyksiä.

Konsernissamme vastuuta kannetaan yhdessä yli toimialarajojen. Tahdomme, että mahdollisimman monella toimijalla on mahdollisuus aloittaa oman liiketoimintansa vastuullinen kehittäminen. Tarjoamme esimerkiksi erilaisia tukipalveluita yritysten vastuullisuusraportoinnin tueksi. Mitä useampi toimija on mukana vastuullisuustyössä, sitä kestävämmäksi alueellinen elinvoimamme ja yhteiskuntamme muodostuu.

Nostoja vuosi- ja vastuullisuusraportista 2023

Nainen katsoo kameraan ruokakaupan kylmäosastolla. Hän hymyilee ja sylissä on hedelmäkori.

Taloudelliset vaikutukset vuonna 2023

  • Tuloutukset Oulun kaupungille 23,5 miljoonaa euroa
  • Palkat sivukuluineen 17,6 miljoonaa euroa
  • Investoinnit 60 miljoonaa euroa
  • Palvelujen ostoja 59,9 miljoonaa euroa
  • Verot 2,8 miljoonaa euroa
  • Tuet ja avustukset 0,26 miljoonaa euroa
  • Henkilöstö keskimäärin 251
Nuori tyttö esittelee isoisälleen löytämäänsä pientä käpyä metsässä.

Kohti hiilineutraaliutta

  • Tähtäämme hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä.
  • Vuonna 2023 vähensimme hiilidioksidipäästöjämme 18 prosentilla.
  • Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähkön- ja lämmöntuotannostamme kasvoi vuonna 2023 70 prosentista 74 prosenttiin.

 

Laanilan voimalaitoksen edessä työntekijä katselee eteenpäin.

Päätavoitteena 100 % turvallisuus

Tärkein turvallisuutta arvioiva mittarimme on TRI-taajuus, eli henkilöstöllemme sattuneiden kaikkien lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä suhteessa miljoonaan työtuntiin.

Tapaturmataajuus oli 4,1 vuonna 2023. Jatkuvana tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Vuonna 2023 kehitimme erityisesti työturvallisuus-kulttuuriamme ja ennakoivaa turvallisuustyötämme.

Kolme Syklon työntekijää kävelee Ruskon lajittelulaitoksella.

Suomen energisin työpaikka

Oulun Energian tavoite on olla Suomen energisin työpaikka. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään jatkuvaa kehitystyötä.  Vuonna 2023 keskityimme erityisesti esihenkilötyön ja sisäisen viestinnän parantamiseen.

Vuonna 2023 Oulun Energian henkilöstötyytyväisyys kasvoi 72 prosentista 76 prosenttiin. Erityisen hyväksi Oulun Energialla koettiin työpaikan varmuus ja jatkuvuus, hyvä yhteishenki ja mielekkäät työtehtävät.

Meillä töissä