Oulun Energian logo

Arto Sutinen Oulun Energia toimitusjohtaja.
Oulun Energian toimitusjohtaja Arto Sutinen.

Oulun Energian vuoteen 2023 mahtui paljon onnistumisia

Aloittaessani Oulun Energian toimitusjohtajana joulukuussa 2023 palasin paitsi tuttuun yhtiöön myös kotikaupunkiini Ouluun. Pohjois-Suomen yhtenä kärkiyrityksenä Oulun Energia avaa hienon mahdollisuuden edistää energia-alan kehitystä energiamurroksessa sekä tavoitella valtakunnallista ja kansainvälistä kasvua kiertotaloudessa. Perusvire ja suunta ovat oikeat: tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja siirrymme liiketoiminnassamme lineaaritaloudesta kohti kiertotaloutta.

Konsernin vuoden 2023 liikevaihto kasvoi lähes 6 prosenttia 284 miljoonaan euroon. Liiketulos parani 56 prosenttia 61 miljoonaan euroon. Vahvan tuloksen taustalla olivat voimalaitostemme korkea käytettävyys sekä toiminnallinen tehokkuutemme ja joustavuutemme. Onnistuimme myös oikea-aikaisessa sähköntuotannossa ja reagoimme markkinoihin ketterästi. 

Energiakriisin jälkimainingeissa

Energiakriisin vaikutukset Oulun Energian toimintaan lievenivät vuoden 2023 aikana. Sähkön hinta laski merkittävästi ja painui energiakriisiä edeltävälle tasolle, mutta sähkön hinnan heilahtelu voimistui vuoden aikana aiheuttaen julkista keskustelua. Suomalainen sähkö oli toiseksi halvinta Euroopassa. Asiakkaidemme sähkön käyttö laski noin 2 prosenttia ja pysyi kriisiä edeltävää aikaa matalammalla tasolla.

Kaukolämmön tuotantokustannukset ja erityisesti polttoaineiden kustannukset kasvoivat merkittävästi poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi vuonna 2023. Kustannuspaineiden takia myös Oulun Energia joutui loppuvuodesta tekemään päätöksen kaukolämmön hintojen nostamisesta vuoden 2024 alusta alkaen. Hinnankorotus asiakkaille pyrittiin pitämään niin maltillisena kuin mahdollista. Kaukolämpömme on edelleen muihin Suomen suuriin kaupunkeihin verrattuna edullista.

Oulun Energia Sähköverkon verkkopalveluhinnat pysyivät samana ja ovat edelleen reilusti valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

Oululaisten yhteisen energiajärjestelmän kehitys eteni

Oulun Energian seuraavan sukupolven energiajärjestelmän kehittäminen jatkui ja muun muassa hukkalämpöjen hyödyntämisessä ja tuotannon sähköistymisessä mentiin vauhdilla eteenpäin. Rakenteilla oleva Nokian energiakeskus tulee valmistuttuaan vuonna 2025 tuottamaan Nokian toimintojen tarvitseman jäähdytyksen, ja syntyvästä hukkalämmöstä puolestaan tuotetaan kaukolämpöä Oulun Energian kaukolämpöverkkoon.

Laanilan teollisuusalueella loppuvuodesta koekäyttöön otetulla 40 megawatin sähkökattilalla voimme puolestaan tuottaa lämpöä puhtaammin sähkön ollessa edullista, jolloin esimerkiksi rajalliset biopolttoaineet säästyvät myöhempää tarvetta varten ja huoltovarmuutemme paranee.

Tehostimme siirtymää kohti uusiutuvaa energiantuotantoa käynnistämällä ensimmäisen aurinkovoimahankkeemme. Olemme myös mukana merkittävällä osuudella Lapuan Heininevalle rakennettavassa, yhdessä Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista, joka otetaan käyttöön loppuvuodesta 2025. Aurinkovoiman ohella jatkamme tuulisähkökapasiteettimme kasvattamista muun muassa osakkaana Lestijärven tuulipuistohankkeessa.

Loppuvuodesta valmistelimme yhteistyökumppanimme P2X Solutionsin kanssa suuren teollisen mittakaavan vetyhanketta. Vetyhanke julkistettiin alkuvuodesta 2024. Vihreä vety on ratkaisu myös lämmöntuotannon päästöjen leikkaamiseen. Sivutuotteena saatavat ylijäämälämmöt voitaisiin siirtää kaukolämpöverkkoon.

Vastuullisuus viitoittaa toimintaamme

Etenimme hienosti matkallamme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa 2030. Onnistuimme vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja turpeen käyttöä tuntuvasti. Vuoden 2025 jälkeen turvetta käytetään ainoastaan poikkeustilanteissa huoltovarmuussyistä. Uusiutuvien energianlähteiden osuus nousi 74 prosenttiin.

Työturvallisuuteen ja yrityskulttuuriin panostaminen ovat tärkeä osa vastuullisuuttamme ja ne tuovat meille myös aitoa kilpailuetua. Vuonna 2023 kehitimme työturvallisuuskulttuuriamme, ennakoivaa turvallisuustyötämme ja uutta järjestelmää turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan hallintaan. Yrityskulttuuriamme kehitimme tukemaan entistä vahvemmin uudistumista ja kehittymistä.

Alueellista elinvoimaa vahvistimme muun muassa tekemällä vapaaehtoista ympäristötyötä kruununjalokivemme, 75 vuoden arvokkaaseen ikään yltäneen Merikosken vesivoimalaitoksen alueen kehittämiseksi. Rakentamamme Merikosken kalatie on jo 20 vuotta mahdollistanut vaelluskalojen hyvät elinolosuhteet sekä nousun merestä voimalaitoksen ohi Oulujokeen. Katsausvuonna saimme yhteisötunnustuksen Hupisaarten purojen virtavesien palauttamisesta.

Perinteitä vaalitaan, mutta muutoksia ei pelätä

Sähkömarkkinoiden hinnan suuret heilahtelut ja maailmantaloudesta ja -politiikasta lähtevät epävarmuudet eivät ole enää poikkeuksellinen tila vaan osa uutta normaalia. Elämme isossa murroksessa, johon myös Oulun Energian tulee toiminnallaan vastata. Tulevaisuudessa keskitämme katseemme entistäkin vahvemmin muun muassa strategiseen uudistautumiseen, tulevaisuuden energiajärjestelmän kehittämiseen ja kiertotalouden kannattavaan edistämiseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Haluan kiittää henkilöstöämme lämpimästä vastaanotosta, asiakkaitamme jatkuvasta luottamuksesta ja omistajiamme sekä kumppaneitamme hedelmällisestä yhteistyöstä vuonna 2023. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2024, joka on samalla yhtiömme 135. toimintavuosi. Oulun Energialla on pitkät perinteet, mutta samalla valtavaa intoa uudistua.

 

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja 
Oulun Energia Oy

Nuori ihminen katsoo ulos auton ikkunasta.

Vastuullisuus Oulun Energia -konsernissa

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuuden kaikilla kolmella ulottuvuudella; suhteessa ihmisiin, talouteen ja ympäristöön.

Lue lisää vastuullisuudesta