Oulun Energian logo

Havainnekuvaa Laanilaan kaavaillusta vetylaitoksesta.
Havainnekuvaa vedyn tuotantolaitoksesta.

Laanilan vetyhanke

Oulun Energia suunnittelee vedyn tuotantolaitoksen rakentamista Ouluun. Laitos olisi toteutuessaan iso askel kohti puhdasta energiantuotantoa ja siten luonteva osa Oulun Energian tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä.

Hankesuunnittelun kumppaninamme on kotimainen P2X Solutions Oy, joka rakentaa parhaillaan vedyn tuotantolaitosta Harjavaltaan.

Kyseessä on Oulun Energian ensimmäinen ja Suomenkin mittakaavassa merkittävä vetyhanke. Hankkeella voidaan lisätä Oulun alueen elinvoimaisuutta ja teollisuuden kehitysmahdollisuuksia sekä luoda uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Laanilan teollisuusalueelle kaavailtu hankekokonaisuus sisältäisi alustavan suunnitelman mukaan kapasiteetiltaan jopa 100 megawatin (MW) elektrolyysilaitoksen, hiilidioksidin talteenottolaitoksen, vedyn ja hiilidioksidin varastoinnin sekä jatkojalostuslaitoksen, jonka lopputuotteena voi olla esimerkiksi metaani tai metanoli.

Syntyvillä tuotteilla on mahdollista korvata fossiilisia polttoaineita esimerkiksi maantie-, laiva- ja lentoliikenteessä. Sivutuotteena saadaan alustavan arvion mukaan lämpöenergiaa vuosittain noin 200–400 gigawattituntia (GWh), joka voitaisiin siirtää kaukolämpöverkkoon ja happi puolestaan hyödyntää teollisuuden tarpeisiin.

Lisäksi tarkoituksena on selvittää paikallisen teollisuuden ja voimalaitosten biogeenisten savukaasujen hyödyntämisen mahdollisuudet vedyn jatkojalostuksessa.

 

Vetyhankkeen avainlukuja

 

Näin vetyhankkeen suunnittelu etenee

Ajankohtaista vedystä