Oulun Energian logo

Nainen laittaa sähköauton latauspiuhaa autoon.
Kaksi naista seisoo sähköauton vieressä ja toisella on latauspiuha kädessä.

Energiajärjestelmän kehitys

Energiamurros luo haasteita, mutta myös mahdollisuuksia kehittää älykäs energiajärjestelmä, jossa ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasujen osuus on tavoitteena saada vähintäänkin neutraaliksi. Fossiiliset polttoaineet korvataan uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla hajautetusti muun muassa lämmityksessä, sähkössä ja teollisuuden prosesseissa.  

Energiajärjestelmäämme on kehitettävä, jotta voimme edetä kohti tavoitettamme olla hiilineutraali vuonna 2030. Samalla mahdollistamme alueellemme edullisempaa energiantuotantoa sekä energian tehokkaampaa jakelua ja käyttöä myös tulevaisuudessa. Energiajärjestelmän kehittämisellä on myös positiivisia vaikutuksia aluetalouteen eli Oululle tärkeiden investointien sekä teknologioiden edistymiseen. 

Siirtymäkaudella tehtävät toimet ovat merkittäviä, sillä samaan aikaan Fingrid arvioi sähkön kulutuksen nousevan Suomessa kaksinkertaiseksi nykyisestä vuosikymmenen loppuun mennessä. Eli emme vain korvaa käytössä olevia tuotantomenetelmiä vaan myös lisäämme tuotetun energian määrää valtakunnallisesti. Sähkön lisääntyvää kulutusta aiheuttavat Suomessa ennen kaikkea teollisuuden ja liikenteen sähköistyminen, datakeskusten rakentaminen ja vetytuotannon yleistyminen. 

OE_Energiajarjestelman_kehitys_1250x.jpg

 

Suunnittelemme vetyyn, tuuleen ja aurinkoon liittyviä kehityshankkeita

Polttoon perustuvien voimalaitosten rinnalle nousee uutta teknologiaa sekä ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiselle hajautetusti Oulussa, mutta myös muualla Suomessa. Oululaisten näkökulmasta tämä tarkoittaa kasvavia panostuksia aurinko- ja tuulivoimaan, vedyn valmistukseen ja sen johdannaisiin, kuten synteettisiin polttoaineisiin.

Oulun Energian toimitusjohtaja Arto Sutinen ja P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Sutinen kättelevät vetyhankkeen julkistuksen yhteydessä Northern Power -tilaisuudessa Oulussa. 

Laanilan vetyhanke

Vedyn tuotantolaitosta kaavaillaan käynnistettäväksi Laanilassa aikaisintaan 2028. Kapasiteetiltaan jopa 100 megawatin (MW) elektrolyysilaitoksen lisäksi se pitäisi sisällään hiilidioksidin talteenottolaitoksen, vedyn ja hiilidioksidin varastoinnin sekä jatkojalostuslaitoksen. Sivutuotteena saadaan alustavan arvion mukaan ylijäämälämpöjä vuosittain noin 200–400 gigawattituntia (GWh), joka voitaisiin siirtää kaukolämpöverkkoon.

Lue lisää
 Nurmikolla on aurinkovoimala. aurinko paistaa matalalta, sinisellä taivaalla on valkoisia pilviä.

Aurinko- ja tuulinenergia

Oulun Energian tavoite on omistaa 100 MW aurinkovoimakapasiteettia vuoteen 2026 mennessä. Tavoitetta edistetään kehittämällä omia hankkeita, sekä arvioimalla erilaisia aurinkovoimaosuuksia ja myynnissä olevia hankkeita. Tuulivoiman osuus kasvaa ensi vuoden aikana 114 MW, kun Lestijärven tuulivoimala saadaan käyttöön. 

Lue lisää

Kehitämme älykästä ja sektori-integroitua energiajärjestelmää

Uudessa energiajärjestelmässämme energia ei siirry vain voimalaitokselta käyttökohteeseen, vaan toimii sektori-integroidusti yhdistäen sähköistymisen osaksi kaukolämpöä.

Sektori-integraation avulla tehostetaan energian tuotannon ja kulutuksen yhteistoimintaa, lisätään jousto- ja varastointimahdollisuuksia sekä kytketään eri sektoreiden toimijoita tiiviimmin yhteen. Myös kiinteistöt integroituvat osaksi energiajärjestelmää ja jopa yksittäisistä kuluttajista tulee energian varastoijia ja tuottajia.

Polttoainehankinnoista vastaava Lauri Heilala seisoo ja hymyilee Sähkökattila hänen selkänsä takana.

Kaukolämmön sähköistyminen

Sähkökattiloilla tuotetaan kaukolämpöä edullisen sähkön aikana, jolloin pystytään hyödyntämään sähkön hintavaihtelu ja tuottamaan puhtaampaa kaukolämpöä.

Lue lisää
Uusi S-market Oulunsalossa tuottaa kylmästä lämpöä kaukolämpöverkkoon.

Ylijäämälämpöjen hyödyntäminen

Hyödynnämme kiinteistöjen ja teollisuuden ylijäämälämpöjä kaukolämpöverkossamme. Näin vähennämme tarvetta hyödyntää fossiilisia polttoaineita kaukolämmön tuotannossa ja pudotamme hiilidioksidipäästöjämme.

Lue lisää
Sähkötorneja alaviistosta kuvattuna, taustalla lähes pilvetön taivas.

Asiakkaiden oma sähköntuotanto

Ennen sähköä ja kaukolämpöä siirrettiin voimalaitoksista vain yhteen suuntaan, asiakkaille. Nyt kuluttajat voivat itse tuottaa sähköä esimerkiksi aurinkopaneeleilla. Tehtävämme on tarjota luotettava verkko ja taata sähkön jakelun toiminta ja turvallisuus myös omalle pientuotannolle.

Lue lisää
Ylijäämälämpöjen ja hukkalämpöjen hyödyntäminen kaukolämpöverkossa.

Avoin kaukolämpö

Avoin kaukolämpöverkko mahdollistaa yritysten toiminnasta, esimerkiksi kylmälaitteista, syntyvien ylijäämälämpöjen myymisen avoimeen kaukolämpöverkkoomme.

Lue lisää