Oulun Energian logo

Osuuskauppa Arinan työntekijä kävelee kylmäkaappien välissä.
Osuuskauppa Arinan työntekijä kävelee kaupassa kylmäkaappien välissä.

Ylijäämälämpöjen hyödyntäminen

Kiinteistöistä ja teollisuuden toiminnoista syntyy paljon ylimääräistä kylmä- ja lämpöenergiaa, joka voidaan nykyteknologialla ottaa talteen ja pumpata kaukolämpöverkkoon.

Älykkäästi toimivat monioptimoidut energiaratkaisut edellyttävät energiayhtiön ja kumppanin tiivistä yhteistyötä, joka tuo hyötyjä molemmille osapuolille. Ylijäämälämpöjen hyödyntäminen kaukolämpöverkossa pienentää Oulun Energian kaukolämmön tuotannossa tarvittavien polttoaineiden määrää ja vähentää siten hiilidioksidipäästöjämme sekä parantaa huoltovarmuuttamme. Se on myös vastuullisuusteko kylmä- tai lämpöenergian luovuttajalta ja kehittää toimijan omaa energiatehokkuutta. 

Teknisesti kyse on tyypillisesti energiantuotantojärjestelmästä, joka perustuu kiinteistön CO2-kylmälaitoksen ylijäämälämmön sekä laitokseen yhdistetyn lämpöpumpun energian hyödyntämiseen kaukolämpöverkossa. Kaksisuuntaista kaukolämpöjärjestelmää ohjaa automaatiojärjestelmä, joka on integroitu sekä rakennuksen että Oulun Energian ohjausjärjestelmiin. 

 

Esimerkkejä hankkeistamme:

Arinan uudessa S-market Oulunsalossa hukkalämpö palaa Oulun Energian kaukolämpöverkkoon.

Arinan Kauppakylmä

Oulun Energia ja Osuuskauppa Arina ovat yhteistyössä toteuttaneet uudenlaisen älykkään energiantuotantojärjestelmän jo kahdessa Arinan S-Marketissa, Ritaharjussa ja Oulunsalossa. 

Molemmat kohteet liittyvät Osuuskauppa Arinan, Oulun Energian ja Caverionin vuonna 2022 tekemään sopimukseen kymmenen energiaviisaan kauppakiinteistön toteuttamisesta. 

Lue lisää
Havainnekuva Nokian älykampuksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ala

Nokian Energiakeskus

Oulun Energia rakentaa Nokian tarpeisiin älykkään energiakeskuksen, joka tuottaa jäähdytyksen ja hyödyntää ylijäämälämmöt kaukolämpöverkossa.

Tilojen hukkalämmöstä kaukolämpöä tuottavia ja energiavirtojen tehokkaaseen kokonaisoptimointiin kykeneviä laitoksia on tässä koko luokassa vain muutamia Suomessa. Energiakeskus valmistuu vuonna 2025. 

Lue lisää
Oulun Energia rakentaminen

Karjasillan kulma

Karjasillan Kulma on Oulun ensimmäinen asuinalue, jossa on kaukolämpöverkon mahdollistama viilennysverkko ja viilennyksestä syntyvä lämpö saadaan hyödynnettyä kaukolämpöverkossa.

Asuinalueen rakentajana toimii Hartela. Rakennustyöt aloitettiin vuonna 2021 ja alueen on tavoitteena olla valmis 2030-luvun alussa.

Lue lisää