Oulun Energian logo

Oulun Energian logo voimalaitoksen seinässä.

Oulun Energia mukaan kotimaiseen vetyklusteriin Hydrogen Cluster Finlandiin

01.02.2024 / Päivitetty viimeksi 03.05.2024 15.43

Oulun Energia on liittynyt kotimaiseen yritysvetoiseen vetyklusteriin Hydrogen Cluster Finlandiin (H2cluster) edistämään vetytalouden kehittymistä Suomessa.

Vetyklusterin jäsenenä olemme yhdessä kymmenien muiden yritysten kanssa tekemässä vetytaloudesta Suomelle uuden viennin tukijalan vuoteen 2030 mennessä. Saamme myös ajantasaista tietoa vetytalouteen liittyvistä ilmiöistä, sekä ymmärrämme mihin suuntaan poliittinen päätöksenteko vetytaloutta kuljettaa. Euroopan unionissa on iso paine vähähiilisyyteen pyrkimiselle. Tarvitsemme Suomessa ja globaalisti uusiutuvan ja puhtaan vedyn ympärille luotavaa liiketoimintaa, joka auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja luo myös uusia työpaikkoja.  

”Haluamme Oulun Energiassa mennä rohkeasti kohti uutta ja toimia vastuullisena suunnannäyttäjänä energia-alalla. Strategisena päämääränämme on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Satsaamme tulevina vuosina merkittävästi puhtaaseen uusiutuvaan energiantuotantoon. Vetyklusterin jäsenenä pääsemme mukaan kovaan seuraan rakentamaan kestävää kivijalkaa vetytaloudelle ja edistämään konkreettisia hankkeita”, sanoo Oulun Energian kehitysjohtaja Kimmo Alatulkkila.

Päästöttömästä sähköstä valmistettua vetyä tarvitaan tulevaisuuden hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa. Vedyllä ja päästöttömällä sähköllä voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa ja raskaassa liikenteessä. Vetyä on mahdollista käyttää polttoaineen lisäksi myös muun muassa energian varastointiin.

”Kaukolämpö on suosituin lämmitysmuoto niin Oulussa kuin muissakin Suomen suurimmissa kaupungeissa. Kun uusiutuvalla sähköllä tuotetaan vihreää vetyä, syntyy myös runsaasti lämpöä, joka voidaan hyödyntää kaukolämpöverkossa. Näin meillä on mahdollisuus edistää puhtaampaa lämmöntuotantoa. Oulun Energialla kuten monella muullakin energiayhtiöllä on lämmön ja sähkön yhteistuotantoa eli niin kutsuttuja CHP-laitoksia, joissa syntyvät biogeeniset savukaasut voitaisiin hyödyntää vedyn jatkojalostuksessa. Vetytalous voi siis muuttaa energiajärjestelmäämme monella tavoin ja me haluamme olla tässä matkassa mukana”, Alatulkkila jatkaa. 

Tutustu tarkemmin Hydrogen Cluster Finlandin (H2cluster) toimintaan tästä.