Oulun Energian logo

Merikosken yläkalatien kalaportaisiin virtaa vettä.

Merikosken kalatie suljetaan 24.5-4.6.2024 virtaamakokeen suorittamiseksi ja kauneusaltaan suihkujen asentamiseksi

22.05.2024 / Päivitetty viimeksi 17.06.2024 15.42

Merikosken kalatie suljetaan väliaikaisesti 24.5.–4.6.* väliseksi ajaksi, jolloin Oulun Vesi asentaa kauneusaltaan suihkut ja Oulun Energia toteuttaa Merikosken uoman virtaamakokeen. Heti sulkemisen jälkeen yläkalatielle mahdollisesti jääneet kalat siirretään turvallisille vesille.

Merikosken uoman virtaamakokeessa avaamme kolmena päivänä Merikosken patosillan patoluukkuja ja seuraamme veden liikkumista alueella kolmella eri virtaamamäärällä. Samalla arvioimme ympäristövirtaamaksi parhaiten soveltuvia vesimääriä, joilla voisi olla positiivisia vaikutuksia esimerkiksi lohien lisääntymiseen alueella. Veden virtaamia seuraamme alueella lentävän dronen avulla sekä havainnoimalla rannalta.

Virtaamakoe toteutetaan sillä varauksella, että Oulunjoen veden virtaamatilanne sen sallii. Virtaamakokeeseen liittyvän ohijuoksutuksen alkaessa alueella soi äänimerkki, joka varoittaa patoluukkujen avautumisesta. Muistutamme, että patouomassa liikkuminen on kiellettyä ja hengenvaarallista. 

Koe on osa Merikosken alueen kehittämistyötä, jonka Oulun kaupunki on käynnistänyt tämän vuoden alussa yhteistyössä Oulun Energian, Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Kehitystyö pohjautuu keväällä 2023 valmistuneeseen Oulujoen vesistöalueen vesistövisioon, jossa priorisoitiin Merikosken-Hupisaarten-Kaupunginojan alueelle erilaisia kehittämistoimenpiteitä. 

Visiotyössä tunnistettuja toimenpiteitä ovat nykyisen kalatien ja Hupisaaren purojen kehittäminen, luonnonmukaisen kalatien ja Merikosken uoman ympäristövirtaaman tarkastelu, pohjapatojen vaellusesteellisyyden ja pienvoimalan rakentamismahdollisuuksien tarkastelu sekä siian lisääntymisalueiden kunnostusmahdollisuudet.

* Kalatien avaaminen siirtyy tiistaille 4.6. aiemmin kerrotun perjantain 31.5. sijaan.