Oulun Energian logo

Näkymä Merikoskesta talvella.

Oulun Energia osallistuu Merikosken alueen kehittämistyöhön

01.02.2024 / Päivitetty viimeksi 16.42

Oulun kaupunki on yhteistyössä Oulun Energian, Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa käynnistänyt vuonna 2024 toteutettavan selvitystyön, jonka tarkoituksena on arvioida Merikosken aluetta koskevien eri tavoitteiden toteuttamiskelpoisuutta.

Kehittämistyö pohjautuu keväällä 2023 valmistuneeseen Oulujoen vesistöalueen vesistövisioon, jossa priorisoitiin Merikosken-Hupisaarten-Kaupunginojan alueelle erilaisia kehittämistoimenpiteitä. Visiotyössä tunnistettuja toimenpiteitä olivat nykyisen Merikosken voimalaitoksen ohittavan kalatien ja Hupisaaren purojen kehittäminen, luonnonmukaisen kalatien tarkastelu, Merikosken vanhan uoman ympäristövirtaaman tarkastelu, pohjapatojen vaellusesteellisyyden tarkastelu, pienvoimalan rakentamismahdollisuuksien tarkastelu sekä siian lisääntymisalueiden kunnostusmahdollisuudet.

"Oulun Energia on tehnyt pitkään vapaaehtoista ympäristötyötä alueen kehittämiseksi. Merikosken kalatie täytti viime vuonna jo 20 vuotta ja Hupisaarten purojen virtavesien palauttaminen on yhteisötunnustuksenkin muodossa todettuna hyvässä vauhdissa. Oulujoen vesistöalueen vesistövisio luo nyt hyvän pohjan uusille Merikosken kehittämistoimenpiteille, joiden suunnitteluun Oulun Energia on sitoutunut muiden alueen toimijoiden kanssa", Oulun Energian laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen kertoo.

Käynnistetyn työn tarkoituksena on saada selville ne reunaehdot, joiden puitteissa kehittämistä on Merikosken-Hupisaarten-Kaupunginojan alueella mahdollista viedä eteenpäin. Selvitystyössä tarkastellaan mm. alueella jo olevia rakenteita, kaavoitusta, tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä hankkeiden vaatimia lupa-asioita.

Keväällä toteutamme Merikosken uomassa virtaamakokeen, jossa tarkastelemme veden liikkumista alueella eri virtaamamäärillä. Kevättulvan aikana on Hupisaaren puroihin tarkoitus johtaa hetkellisesti kesävirtaamaa suurempi vesimäärä. Tavoitteena on saada poistettua purojen pohjiin vesieliöstölle ja kaloille haitallista lietettä.

Tutustu Oulun kaupungin julkaisemaan tiedotteeseen tästä.