Oulun Energian logo

Oulun Omaishoitajat Ry.

Joululahjalla virkistystä omaishoitajien arkeen

18.12.2023

Tänä vuonna Oulun Energian joululahjoitus suunnataan Oulun seudun omaishoitajat ry:n virkistys- ja koulutuskäyttöön. Oulun seudun omaishoitajat ry toimii alueen omaishoitajien ja läheisten hyvinvoinnin tukena ja edunvalvojana. Toimintamuotoina yhdistyksellä ovat muun muassa ohjaus- ja neuvontapalvelut, kurssien, koulutus- ja luentotilaisuuksien järjestäminen sekä virkistys- ja vertaistukitoiminta.

Omaishoito tulee koskettamaan lähes jokaista suomalaista

Oulun seudun omaishoitajat ry pyrkii kattojärjestö Omaishoitajaliiton tavoin edistämään omaishoitajien asemaa sekä tarjoamaan heille tukea ja apua kaikissa omaishoitotyön vaiheissa. Kahdeksan Oulun alueen kuntaa kattava yhdistys juhlii tänä vuonna 25 vuotta kestänyttä taivaltaan. Omaishoitotyön merkitys tulee väestön vanhetessa ja kotihoidon lisääntyessä koskettamaan vääjäämättä lähes jokaista suomalaista jossakin muodossa. Omaishoitajana ollaan omien vanhempien lisäksi usein myös omille lapsille, sisäruksille sekä puolisolle.

”Monelle tulee yllätyksenä, kun kerron omaishoidon lukuja: Suomessa on noin 350 000 sitovaa ja vaativaa hoitotyötä tekevää omaishoitajaa. Heistä vain noin 50 000 saa omaishoidoin tukea, eli jopa 80 % ei sitä saa. Meillä on tavoitteena, että he tunnistaisivat itsensä ja vaikka tukea ei julkiselta puolelta tulisi, sitä osattaisiin hakea järjestöistä ja vertaistuen kautta”, kertoo Oulun seudun omaishoitajat ry:n toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen.

Ajankohtaisena haasteena Salminen mainitsee omaishoidon muutoksen. Nuorempi sukupolvi ei ehkä olekaan valmis uhraamaan omaishoidolle kaikkea aikaansa, mikäli itsellä olisi vielä oma elämä ja paljon hyviä vuosia edessä. Omaishoito on kuitenkin keskeinen resurssi hoivan järjestämisessä.

”Nuoremmat omaishoitajat haluavat säilyttää oman elämänsä omaishoidon rinnalla. Tämä tulisi mahdollistaa esimerkiksi palveluilla sekä riittävillä vapaapäivillä ja lepohetkillä”, Salminen huomauttaa.

Lahjoituksella tuetaan omaishoitajien virkistysmahdollisuuksia

Oulun seudun omaishoitajat ry vastaa useista hankkeista ja toiminnoista, joilla tarjotaan kohdennettua tukea niitä tarvitseville. Tästä esimerkkinä Minnamaria Salminen antaa muun muassa Omaishoitajien palvelevan puhelimen, jossa pyritään matalalla kynnyksellä auttamaan omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä. Vuositasolla puheluita saapuu 400–500.

”Näitä voivat olla esimerkiksi omaishoidontukeen liittyvät kysymykset tai ihminen on väsynyt ja kaipaa kuuntelijaa. Periaatteena on, että emme ohjaa ihmistä seuraavan paikkaan, vaan pyrimme neuvomaan heitä käsillä olevassa tilanteessa”, Salminen kertoo.

Omaishoitajat Isosyötteellä.jpg

Oulun Energian joululahjan avulla Oulun seudun omaishoitajat ry toteutti muun muassa retken Syötteelle.

Oulun seudun omaishoitajat ry:n toimintaa rahoittaa pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Lisäksi yhdistyksen toimintaa pyöritetään jäsenmaksujen ja lahjoitusten turvin. Lahjoitustuotot yhdistys suuntaa aina lyhentämättömänä omaishoitajien virkistystoimintaan. Oulun Energian joululahjan avulla yhdistys toteutti omaishoitajille Syötteelle suunnatun retken sekä järjesti psykoterapeutti Maaret Kallion Toivoa elämään -luennon.

”Lahjoituksen ansiosta pystymme tarjoamaan virkistystä omaishoitajille mahdollisimman edullisesti”, Minnamaria Salminen iloitsee.

Tutustu Oulun seudun omaishoitajien toimintaan 

Nuori ihminen katsoo ulos auton ikkunasta.

Vastuullisuus Oulun Energia -konsernissa

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuuden kaikilla kolmella ulottuvuudella; suhteessa ihmisiin, talouteen ja ympäristöön.

Lue lisää vastuullisuudesta