Oulun Energian logo

Kaksi Syklon työntekijää ovat selin kameraa kohti ja seuraavat heidän edessään toimivan lajittelulinjaston toimintaa.
Kaksi Syklon työntekijää seuraavat lajittelukeskuksella lajittelulinjastoa.

Syklo – kiertotalouden edelläkävijä

Oulun Energian kiertotalousliiketoiminnot yhtiöitettiin toukokuussa 2022 uudeksi Syklo-yhtiöksi. Kiertotalouden valtakunnallisena edelläkävijänä Syklo tarjoaa laajan ja kattavan palveluverkoston yrityksille uudistavan kasvun saavuttamiseksi.

Miksi Oulun Energialle on tärkeää kiertotalouden lisääminen?

Oulun Energia vastaa maailmanlaajuisten kestävyys- ja ilmastohaasteiden ratkomiseen tehostamalla materiaalien kiertoa yhteiskunnassa kiertotalousyhtiö Syklon avulla.

Materiaalien käyttöön liittyvä tuotanto ja kulutus ovat isossa roolissa globaalien ympäristöhaasteiden näkökulmasta. Suomessa materiaalien kiertotalousaste on vasta 7 prosenttia. Paljon on siis tehtävää, jotta voimme vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä ja siirtyä kohti suljettujen kiertojen malleja.

Kiertotalouden avulla ratkotaan ympäristö- ja kestävyyshaasteita

Kiertotalousyhtiö Syklo Oy tarjoaa tehokkaat kiertotalouden ratkaisut yritysten kestävän kasvun tukemiseksi. Yhtiön palveluita ovat muun muassa rakennus- ja purkujätteiden sekä kauppa-, teollisuus- ja energiajätteiden vastaanotto-, käsittely- ja jatkojalostuspalvelut.

Yhtiön tavoitteena ovat kiertotaloustoiminnan laajamittainen kasvattaminen sekä merkittävä panostaminen uusien innovaatioiden kehittämistyöhön valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Syklo tavoittelee Suomen heikon jätteiden kierrätysasteen parantamista, jolla voidaan vähentää muun muassa uusien luonnonvarojen käyttöjä. Kehittyvillä kiertotalousratkaisulla on lisäksi merkittävä rooli hiilineutraalin energian tuottamisessa.

Toimipisteet

Oulun Ruskossa sijaitseva lajittelulaitos vastaanottaa jopa 100 000 tonnia jätettä vuosittain. Lajitttelulaitos erottelee modernilla linjastolla mm. rakennus- ja purkujätteitä sekä kauppa- ja teollisuusjätteitä. 

Hyvinkään kiertotalouskeskittymän toimintaan kuuluu jätemateriaalien vastaanotto ja jatkokäsittely yhdessä alueen kumppaneiden kanssa. Lisäksi Hyvinkään keskittymään suunnitellaan Suomen suurimman muovinkierrätyslaitoksen rakentamista vuoden 2025 aikana.

Vasemmalla hienomurskattu, pesty, lajiteltu ja kuivattu raake-aine, josta tehdään muovigranulaattia (oik.).

Muovinkierrätyslaitos

Hyvinkäälle vuonna 2025 valmistuvaksi suunniteltu laitos lisää Suomen muovinkierrätyskapasiteettia jopa 50 prosenttia.

Lue lisää
Syklon kiertotalouskeskittymä Hyvinkää.

Hyvinkään kiertotalouskeskittymä

Hyvinkään kiertotalouskeskittymän toimintaan kuuluu jätemateriaalien vastaanotto ja jatkokäsittely yhdessä alueen kumppaneiden kanssa. 

Lue lisää
Syklon lajittelulaitos Ruskossa

Oulun lajittelulaitos

Lajittelulaitos vastaanottaa noin 80 000 tonnia jätettä vuodessa. Lajittelulaitoksella käsitellään mm. rakennus- ja purkujätteitä sekä kauppa- ja teollisuusjätteitä.

Lue lisää

Suomen suurin muovinkierrätyslaitos Hyvinkäälle 2025

Syklo Oy suunnittelee Suomen suurimman muovinkierrätyslaitoksen rakentamista Hyvinkäälle. Kapasiteetiltaan 50 000 tonnin muovinkierrätyslaitos tulee kasvattamaan Suomen muovinkierrätyskapasiteettia jopa 50 prosenttia.

Laitoksessa hyödynnetään käänteentekevää teknologiaa, jolla kyetään erottelemaan sekalaisista muovijakeista eri muovilaadut poikkeuksellisen korkealla saannolla korkealaatuisiksi muoviteollisuuden raaka-aineiksi. Lisäksi laitoksen suunnittelussa on keskitytty ympäristövaikutusten minimoimiseen muun muassa ehkäisemällä mikromuovipäästöjen syntyminen suljetun vesikierron myötä. Hankkeen strategisena kumppanina toimii skotlantilainen Impact Recycling.

 

Syklo on kiertotalouden sankari

Kierrättämällä materiaalit uudelleen saamme ne riittämään myös tulevaisuudessa. Me teemme kiertotaloudesta helppoa, vaivatonta ja taloudellisesti kannattavaa. Avullamme yrityksesi voi kasvaa kohti puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Syklo tarjoaa ihmisen kokoisia ratkaisuja maailmanluokan ongelmiin. Tutustu toimintaamme: www.syklo.fi
Kiertotalousyhtiö Syklon korppi vihreä timantti suussaan.

Pyöräytetään maailma paremmalle kiertoradalle!

Syklo tekee kiertotaloudesta helppoa ja kannattavaa.

Siirry Syklon verkkosivuille