Oulun Energian logo

Voimalaitokset

Energiantuotantomme perustan muodostavat omat voimalaitoksemme, joissa tuotamme pohjoista voimaa yli 130 vuoden kokemuksella. Omalla energiantuotannolla vastaamme energiantarpeen kasvuun, kehitämme kiertotaloutta ja vahvistamme alueen elinvoimaa. Voimalaitostemme ansiosta asiakkaamme saavat vastuullisesti tuotettua sähköä ja lähilämpöä.

Laanilan biovoimalaitos:  
Puhtaampaa energiaa huipputeknologialla

Vuonna 2020 valmistunut Oulun Energian Laanilan biovoimalaitos tuottaa energiatehokkaasti sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä. Laitoksella on tärkeä rooli, kun siirrymme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Voimalaitoksen käyttämistä energianlähteistä noin 70 prosenttia on puuta. Loppuosa on tytäryhtiöltömme Syklolta saatavaa laadukasta SRF:ää eli kierrätyspolttoainetta ja alkuvaiheessa pieneltä osin turvetta. Jatkossa turve poistuu kokonaan Laanilan biovoimalaitoksen energianlähteistä.

Oulun Energian Laanilan biovoimalaitos edustaa uusinta teknologiaa. Sen kattila voi hyödyntää monipuolisia polttoainekoostumuksia, ja niiden suhteita voidaan helposti muuttaa. Biovoimalaitoksen ympärille voidaan integroida prosessihöyryä käyttävää teollisuutta, mikä avaa uusia mahdollisuuksia alueen biotaloudelle.

Laanilan ekovoimalaitos:
Kierrätykseen kelpaamaton jäte energiaksi

Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitos jalostaa kierrätykseen kelpaamattoman jätteen höyryksi ja lämmöksi. Samalla se vähentää kaatopaikkojen kuormitusta sekä kasvihuonekaasujen pääsyä ilmaan. Vuonna 2012 valmistuneen ekovoimalaitoksen tuottama höyry hyödynnetään alueen teollisessa prosessissa.

Toppilan voimalaitos:
Kotimaista sähköä ja lämpöä

Vuonna 1995 valmistunut Toppila 2 -voimalaitos tuottaa yhä merkittävän osan hankkimastamme sähköstä ja kaukolämmöstä. Voimalaitoksen eteläseinää peittää 827 paneelin aurinkovoimala. Puuta ja turvetta käyttävä Toppilan lämmöntuotanto korvataan 2030-luvulla kokonaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten hukkalämmöllä ja geolämmöllä.

Toppilassa savukaasujen sisältämä lämpöenergia otetaan lauhduttimella talteen ja muutetaan kaukolämmöksi. Polttoaineen tehokkaampi käyttö auttaa vähentämään laitoksen päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta.

Merikosken voimalaitos:
Virrasta voimaa läpi vuosikymmenten

Energiantuotantomme kruununjalokivi on Merikosken vanha voimalaitos, joka on tuottanut vesisähköä keskellä Oulua vuodesta 1948. Tänäkin päivänä vesivoimalla on paikkansa energianlähteiden joukossa. Se tuottaa uusiutuvaa, päästötöntä ja kotimaista energiaa, ja se on tärkeä säätövoiman lähde.

Merikosken voimalaitoksen ulkoasun suunnitteli tamperelainen arkkitehti Bertel Strömmer, ja se on osa Oulujoen suiston valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Suomen pisin ja Oulujoen ainoa kalatie rakennettiin voimalaitoksen ohi vuonna 2003. Merikosken kalatie mahdollistaa kalojen nousun merestä voimalaitoksen ohi Oulujoen yläjuoksulle.

Tuulivoimalaitokset:
Uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä sähköä

Siirrymme hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Tuulivoimalla on siinä merkittävä rooli. Osallistumme tuulella tuotetun, uusiutuvan ja ympäristöystävällisen sähkön tekemiseen tuulisähkön tuotantoyhtiöiden osakkaana ja pitkien sähköntoimitussopimusten kautta.

Tuulivoiman rakentamispaikkojen valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota maisemalle aiheutuviin vaikutuksiin, meluhaittoihin ja muutoksiin totutussa maankäytössä. Rakentamisessa noudatetaan ympäristöministeriön antamia ohjeita. Suurille tuulivoimapuistohankkeille tehdään laaja ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Omistamme osuuksia tuulivoimasta EPV Energia Oy:n kautta Metsälän tuulivoimapuistosta Kristiinankaupungissa ja Santavuoren tuulivoimapuistosta Ilmajoella. Omistamme 25 prosentin osuuden vuonna 2025 käyttöönotettavasta Suomen suurimmasta tuulipuistosta Lestijärvellä.

Meillä on sähkönostosopimukset Taaleri Energia Oy:n Pyhäjoen Oltavan tuulipuistosta ja pitkäaikainen sähkönostosopimus toisesta vaiheesta Tyrinselkä 2 -tuulipuistosta Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän rajalla. Tuotamme myös Tyrinselkä 2 -tuulipuistolle sähkömarkkinoihin liittyvät palvelut.

 

Perustietoa voimalaitoksista:

Laanilan biovoimalaitos

 • Valmistunut 2020
 • Polttoaineteho 215 megawattia
 • Sähköteho 70 megawattia
 • Kaukolämpöteho 175 megawattia

Laanilan ekovoimalaitos

 • Valmistunut 2012
 • Polttoaineteho 53 megawattia

Toppilan voimalaitos

 • Valmistunut 1995
 • Polttoaineteho 315 megawattia
 • Sähköteho 120 megawattia
 • Kaukolämpöteho 170 megawattia

Toppilan aurinkovoimala

 • Valmistunut 2016
 • Teho 270 kilowattia

Merikosken voimalaitos

 • Valmistunut 1948
 • Sähköteho 40 megawattia