Oulun Energian logo

Soittaja laittaa vahvistimen sähkökitaraansa.
Soittaja pitelee kädessään vahvistinta ja yhdistää vahvistinta sähkökitaraansa.

Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa

Oulun Energian vankka perusta on energiantuotannossa. Tehtävämme on toimittaa turvallisesti ja varmasti lämpöä ja sähköä alueemme asukkaille ja yrityksille. Samalla haemme uutta kasvua kiertotaloudesta ja olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia tulevaisuutta.

Jo yli 130 vuotta sitten oululaisilla oli rohkeutta katsoa eteenpäin. Ensimmäisistä sähköisistä katulampuista alkoi matka, jonka aikana energiantuotanto on käynyt läpi monta isoa edistysaskelta.

Nyt on meidän vuoromme ottaa seuraava askel. Muutos on suuri ja tulevien sukupolvien kannalta välttämätön: tavoitteemme on siirtyä täysin hiilineutraaliin energiantuotantoon. Pääsemme tavoitteeseen lisäämällä uusiutuvan energian osuutta, parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä hiilensidontaa ilmakehästä.

 

Energiantuotanto | Hiilineutraalius on Pohjoista voimaa

Tavoitteenamme on täysin hiilineutraali energiantuotanto ympäristön katokyvyn säilyttämiseksi. Siksi tutkimme jatkuvasti uusia tapoja tuottaa energiaa kestävästi. Meille on tärkeää, että voimme taata luotettavan energiantoimituksen ja huoltovarmuuden kaikissa arkesi hetkissä. Rakennamme parempaa huomista tavalla, josta tulevat sukupolvetkin voivat olla ylpeitä. Tämä on Pohjoista voimaa.

Asiakkaamme saavat sähköä ja kaukolämpöä, joiden tuotannossa hyödynnetään pääosin uusiutuvia energianlähteitä: vettä, tuulta sekä bio- ja kierrätyspolttoaineita, jotka korvaavat nopeasti, mutta hallitusti turvetta. Kokonaisuuteen kuuluu pieneltä osin myös ydinenergia.

Parannamme energiatehokkuutta kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa. Bio- ja ekovoimalaitoksemme Laanilassa tuottavat kaukolämpöä ja sähköä uusinta teknologiaa hyödyntäen. Kehitämme ratkaisuja kiinteistöjen hukkalämmön hyödyntämiseen, ja olemme tuoneet tarjontaamme hiilineutraalin kaukolämmön.

Hiilineutraalisuus on tavoite, johon koko energia-ala on sitoutunut. Me tähtäämme samalla vieläkin pidemmälle, hiilensitojaksi. Tällöin toimintamme vaikutuksesta ilmakehästä poistuu enemmän hiilidioksidia kuin syntyy.

Tuhka vauhdittaa hiilensidontaa

Puun kiertokulku ei pääty voimalaitoksen kattilaan, vaan siitä syntyvä tuhka jalostetaan lannoitteeksi vauhdittamaan metsien kasvua. Tuhkalannoite lisää siten hiilensidontaa, ja tämä lisäys on tulevaisuudessa suurempi kuin omistamamme energiantuotannon hiilidioksidipäästöt. Tuhkien hyötykäyttö on siten tärkeä askel matkalla kohti hiilineutraalisuutta ja -negatiivisuutta.

Tuhkalannoitus on myös osa hyvää metsänhoitoa ja turvaa puupolttoaineen saantia tulevaisuudessakin.

Uutta voimaa kiertotaloudesta

Perustehtävämme on energiantuotannossa, mutta sen rinnalla uutta kasvua tuo uusi kiertotalouden tytäryhtiömme Syklo. Teemme kiertotaloushankkeissamme yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja vauhditamme näin uuden liiketoiminnan syntymistä alalle.

Energiantuotantomme hyödyntää kiertotaloutta jo nyt. Käytämme voimalaitoksissamme metsätalouden ja puuteollisuuden sivuvirroista saatavaa puupolttoainetta. Ruskon lajittelulaitoksesta saamme kierrätykseen sopimattomasta materiaalista laadukasta kierrätyspolttoainetta Laanilan biovoimalaitokselle sekä energiajaetta Laanilan ekovoimalaitokselle.

Kiertotalous on tärkeä keino myös hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Se vaatii muutoksia niin toimintaan kuin ajattelutapoihin. Tällä tiellä edessämme on uusia mahdollisuuksia, ja niihin olemme rohkeasti tarttumassa.