Oulun Energian logo

Työvaatteisiin puettu henkilö auringonlaskussa
Työvaatteisiin puettu henkilö auringonlaskussa

Voimalaitosten päästöt ja tuhkien hyötykäyttö

Oulun Energia vähentää hiilidioksidipäästöjään määrätietoisesti päämääränään kokonaan ja osittain omistamansa energiantuotannon hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2020 Oulun Energian hiilidioksidipäästöjen väheneminen jatkui – nyt ne olivat suuruudeltaan 425 000 tonnia. Viimeisten vuosien aikana päästöt ovat pienentyneet merkittävästi. Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea puun käytön lisääminen polttoaineena. Puun osuus kasvaa jatkossa edelleen, sillä vuoden 2020 lopulla Oulun Energia otti käyttöönsä Laanilan biovoimalaitoksen, jonka pääenergianlähde on puu.

 

Oulun Energian tuotantotoiminnasta syntyvät ilmapäästöt ovat laskeneet selvästi. Ilmapäästöjä seurataan jatkuvilla mittauksilla, joiden avulla havaitaan hetkellisetkin poikkeamat. Tarkkailtavat päästökomponentit ja niiden raja-arvot on määritelty laitosten ympäristöluvissa. Päästöt putoavat jatkossa vielä merkittävästi toimintansa aloittaneen Laanilan biovoimalaitoksen ansiosta.

 

Oulun Energian voimalaitoksilla syntyvän tuhkan hyötykäyttö toteuttaa erinomaisesti kiertotalouden periaatetta. Tuhkasta yli kolmasosa hyödynnettiin maarakennuksessa. Merkittävä osa tuhkasta jalostettiin metsälannoitteeksi. Lisäksi pohjakuonan sisältämät metallit ohjattiin kierrätykseen.