Oulun Energian logo

Lukuisia sähkötorneja ja sähkölinjoja. Taustalla näkyy kevyesti pilvinen taivas.
Tusina sähkötorneja ja sähkölinjoja. Taustalla kevyesti pilvinen taivas.

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Tässä oppaassa kerrotaan askel askeleelta ohjeet pientalon sähköistämiseksi. Tarvittaessa voit aina ottaa yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

1. Selvitä sähköistystarpeesi

Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista ja lämmitysjärjestelmästä. Ota tarvittaessa yhteyttä tekniseen neuvontaan niin saat neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi ja saat tietoa sähköliittymän hinnasta. Samalla voit varmistaa sähkön oikea-aikaisen saannin.

2. Sähkösuunnitelma

Aloita sähkösuunnitelman teettäminen heti, kun sinulla on rakentamisen vaatimat rakennuslupa-asiakirjat. Valitse sähkösuunnittelija, lämmitysjärjestelmä ja sähkönkäyttötapa. Sähkösuunnittelijasi määrittelee tehon tarpeen eli liittymän koon. Tutustu verkkopalvelutuotteisiimme. Samalla kannattaa huomioida myös muut tontille tulevat järjestelmät, kuten tietoliikenne-, vesi- ja viemäriverkot.

Käytä sähkösuunnitelman tekemiseen ammattitaitoista suunnittelijaa, jonka jälkeen voit pyytää urakkatarjouksen useammalta sähköurakoitsijalta sähköasennuksista. Valitse Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä sähköurakoitsija, joka vastaa tontin sähkötöistä ja sähköasennuksista. Sähköurakoitsijoita voit hakea Tukesin toiminnanharjoittajarekisteristä. Tee urakoitsijan kanssa kirjallinen sopimus urakoinnista.

3. Työmaasähkö

Työmaakeskus on standardin EN 61439-4 mukainen sähkökeskus. Työmaakeskus voi olla omalla kiinteällä jalustalla varustettu tai tai ripustettava, jolloin se tarvitsee erillisen työmaakeskustelineen (kuva 1). Työmaakeskuksia voi vuokrata alueella toimivilta konevuokraamoilta. Työmaakeskukseen on asennettava sähkömittari, joka tulee Oulun Energian Sähköverkolta. Työmaakeskuksen kytkennästä peritään hinnaston mukainen kytkentämaksu.

Vaihtoehtona työmaakeskukselle on ulkomittauskeskus eli ns. tonttikeskus, joka asennetaan lopulliseen paikkaa kerta-asennuksella. Tonttikeskuksessa on pistorasioita, joista työmaalla sähköä voi käyttää. Tonttikeskuksia toimittavat sähköurakoitsijat.

Piirros työmaakeskuksen rakenteesta2.jpg

4. Sähköliittymissopimus ja sähkönmyyntisopimus

Sähköntoimituksen edellytyksenä on kirjallisen sähköliittymissopimuksen tekeminen asiakkaan ja jakeluverkonhaltijan välillä. Kun pääsulakekoko on määritelty, pyydä tarjous ja tilaa sähköliittymä täyttämällä liittymissopimus hyvissä ajoin ennen sähkön tarvetta. Sopimuksen liitteeksi tarvitaan sähköasemapiirros ja pääkeskuskaavio, jotka voi toimittaa sähköliittymän tilauksen yhteydessä tai sähköurakoitsija voi toimittaa ne myöhemmin. Liittymismaksuun ei sisälly liittymisjohtoa tontin osalle vaan siitä vastaa liittyjä. Sähköliittymän voi tilata verkkosivuiltamme. Palauta sopimus allekirjoitettuna. Jos huomaat korjaustarpeita sopimuksessa, ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

Tee sähkönmyyntisopimus valitsemasi sähkönmyyjän kanssa. Sähköjen kytkentä edellyttää liittymissopimuksen lisäksi sekä sähköverkko- että sähkönmyyntisopimusta. Tee sähkönmyyntisopimus vapaasti valitsemasi sähkönmyyjän kanssa kaksi viikkoa ennen sähköjen kytkentää. Sähkönmyyjäsi ilmoittaa sopimuksesta verkkoyhtiöille. Samalla syntyy myös tarvittava verkkopalvelusopimus Oulun Energia Sähköverkko Oy:n kanssa.

5. Maadoituselektrodi

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan sähköverkkoon liitettävälle rakennukselle on tehtävä erillinen maadoituselektrodi. Maadoituselektrodin poikkipinnan on oltava vähintään 16 mm2 Cu. Ensisijaisesti maadoituselektrodi on sijoitettava rakennuksen perustuksen betoniin tai perustusten alle upotettuna maahan (kuva 2). Mikäli tämä ei ole mahdollista voidaan maadoituselektrodi asentaa maahan perustusten viereen tai asentamalla se käyttäen muita standardin hyväksymiä toissijaisia asennustapoja.

suositeltavin asennustapa perusmaaraudoituselektrodille2.jpg

6. Liittymisjohdon suojaus

Liittymisjohto asennetaan yleensä maakaapelilla. Ennen sokkelin ja laatan valua johtoreitit pitää putkittaa. Kaapelioja kaivetaan putkituksen päästä tontin rajalle johon liittymisjohdot (sähkö, antenni, puhelin) on varattuna. Liittymisjohdon kytkentä sisältyy liittymismaksuun.

Pientalon liittymisjohtojen ja kuluttajamaadoituksen putkitus_2022.jpg

7. Liittäminen sähköverkkoon

Sähköasennustöiden valmistuttua sähköurakoitsija tilaa sähköverkkoon liittämisen ja mittaroinnin yleistietolomakkeella jakeluverkonhaltijalta. Yleistietolomake on samalla käyttöönottotarkastuslomake, jolla sähköurakoitsija vakuuttaa, että sähkölaitteistot, jotka hän on asentanut, voidaan turvallisesti liittää sähköverkkoon. Sähköurakoitsijan on tarkistettava asennusten määräysten mukainen kunto ennen luovuttamista tilaajalle. Näistä tarkastuksista on tehtävä käyttöönottotarkastuspöytäkirja, josta pitää antaa kopio tilaajalle. Käyttöönottotarkastus on lakisääteinen.

Sähköurakoitsijasi tekee kytkentätilauksen Oulun Energia Sähköverkko Oy:lle ja kytkemme liittymän sähköverkkoon, kun kaikki kytkentään liittyvät asiat ja sopimukset ovat kunnossa.

8. Sähkölaitteiden käyttöopastus ja käyttöohjeet

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan sähkölaitteiden käyttöopastus ja käyttöohjeet kuuluu antaa asiakkaalle. Sähkölämmityksen ohjauskytkimet sekä lämminvesivaraajan käytön opastaminen kannattaa vaatia sähköurakoisijalta. Sähköpääkeskuksen sulakeautomaattien pitää olla merkittyinä. Säilytä saamasi sähköpiirustukset, asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti tulevaisuutta varten.

Tutustu etäluettavan sähköenergiamittarisi käyttöohjeeseen. Voit seurata sähkönkulutustasi Energiatililtä, kun mittarisi on saatu järjestelmään.

9. Sähköliittymä

Neuvottele haluamastasi verkkopalvelutuotteesta sähkösuunnittelijan kanssa. Voit ilmoittaa haluamasi verkkopalvelutuotteen liittymätilauksen yhteydessä tai vaihtaa sitä myöhemmin käyttöpaikan ollessa jo käytössä. Vastaamme sähköntoimituksen laadusta ja mittauksesta koko asiakkuutesi ajan.

 

Tekninen neuvonta

Jos sinulla on kysyttävää sähköliittymän rakentamiseen tai sähkön mittaukseen liittyen, ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

tekninenneuvonta@oulunenergia.fi

call0407128606