Oulun Energian logo

Lähempänä yksi koivunrunko kuvattuna koivikon keskellä.
Lähempänä yksi koivunrunko kuvattuna koivikon keskellä kesäisenä päivänä.

Vierimetsien hoito ja puunkaatoapu

Kasvaako puu liian lähellä sähkölinjaa? Raivaamme sähkölinjojen johtoalueet määräajoin vähentääksemme sähkökatkoja. Tästä huolimatta maanomistajilla voi tulla tarve kaataa puita linjojen läheisyydessä. Meiltä saat puunkaatoapua, jos kaadettava puu voi kaatuessaan vaurioittaa sähköjohtoja tai kaatajalla on sähkötapaturman riski.

Arvioimme puunkaatoavun tarpeen tapauskohtaisesti. Saat apua, kun kaadettava puu on liian lähellä sähkölinjaa ja puu voi vaurioittaa kaatuessaan sähköjohtoja tai kaatajalla on sähkötapaturman riski. Vähimmäisetäisyys pienjännitejohtoon on kaksi metriä ja suurjännitejohtoon (keskijännite) kolme metriä. Tällä tarkoitetaan ihmisen kehon osan, raivaustyökalun tai kaadettavan puun oksien etäisyyttä sähköjohdosta.

Tilaa maksuton puunkaatoapu työjärjestelyjen vuoksi vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua kaatopäivää. Valvomme, opastamme ja autamme puunkaadossa tavanomaisia työvälineitä käyttäen. Varsinaisen työn hoitaa tilaaja.

Tilaa puunkaatoapua

Jari Karhula
soita 0406212028

Vahingon sattuessa

Jos puu kaatuu sähkölinjaan, sähkötapaturman riski on suuri. Myös sähkökatkos voi olla huomattavan laaja. Omatoimisesta puunkaadosta aiheutuneen vahingon kustannukset peritään sen aiheuttajalta, joten pyydä apua tarvittaessa ja hyvissä ajoin riskien välttämiseksi.

Jos puu kaikesta huolimatta kaatuu sähköjohtoon, älä koske siihen tai roikkuviin johtoihin sähköiskuvaaran vuoksi. Huomioi varoetäisyys, joka on keskijänniteverkon johdoilla minimissään 20 metriä. Puu johtaa sähkön maahan, jolloin sen lähellä tai sitä koskettaessa voi saada sähköiskun. Poistu heti puun läheisyydestä tasajalkaa hyppien ja soita vikapäivystykseemme, puh. 08 5584 3222. Vartioi myös, ettei linjalle kaatuneen puun läheisyyteen pääse ihmisiä eikä eläimiä.

Vierimetsien hoito on yhteinen etu

Sähkölinjojen vierimetsien asianmukainen hoito on sekä metsänomistajan että verkkoyhtiön etu. Tutustu Energiateollisuus ry:n, MTK:n ja SLC:n suositukseen vierimetsien hoidosta. Oppaasta saat paljon hyödyllistä tietoa.