Oulun Energian logo

Punatukkainen nainen istuu sohvalla, osoittaa sormellaan kameraan ja katsoo kameraan paperista tehdyn rullan läpi iloisesti.
Nuori punatukkainen iloinen nainen istuu sohvalla ja katselee kameraan paperiarkista tehdyn rullan läpi.

Sähköliittymähinnasto

Liittymismaksua vastaan saat oikeuden liittyä Oulun Energia Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon. Tällä sivulla kerrotaan miten uuden sähköliittymän hinta määräytyy.

Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohdon rakentamiskustannuksia liittymispisteestä liittyjän sähköpääkeskukseen. Yleensä se tarkoittaa kaapelia liittyjän tontilla. Tutustu sopimusehtoihin.

Pienjänniteliittymissä liittymismaksu määräytyy pääsulakekoon mukaan. Keskijänniteliittymissä ja suurjänniteliittymissä liittymisteho sähköverkosta määritellään liittymissopimuksessa.

Kulutusliittymän liittymismaksut

Liittymismaksujen määräytymisen perusteet Oulun Energia Sähköverkko Oy: n ohjeessa Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamiseen liittyvät ohjeet 1.12.2020 alkaen.

Vyöhykehinnoitelluissa pienjänniteliittymissä liittymismaksu on laskettavissa kaavalla
a + b × P missä,
a = vyöhykkeellä 1: 573 € alv 0%.
a = vyöhykkeellä 2 ja 3: 3123 € alv 0%.
b = kapasiteettivarausmaksu: 33,3 €/kVA alv 0%.
P = liittyjän liittymisteho kVA

Vyöhykehinnoittelussa

Vyöhykkeen 1 liittymismaksut ovat voimassa asemakaava-alueilla ja liittymispisteen sijaitessa enintään 50 metrin päässä asemakaava-alueen ulkopuolella. Pois lukien kiinteistörekisteriin merkattu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleinen alue, katualue ja liikennealue.

Vyöhykkeen 2 liittymismaksut ovat voimassa asemakaava-alueen ulkopuolella siltä osin kuin ne liittymispisteeltään sijoittuvat linnuntietä mitaten enintään 600 metrin etäisyydelle olemassa olevasta muuntamosta ja liittymän pääsulakekoko on enintään 3x250A.

Vyöhykkeen 3 liittymismaksut ovat voimassa asemakaava-alueilla silloin, kun liittymä sijaitsee kiinteistörekisteriin merkatulla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella yleisellä alueella, katualueella tai liikennealueella ja liittymispiste on muu kuin verkonhaltijan olemassa oleva muuntamo, jakokaappi tai ilmajohto/pylväs ja liittymän pääsulakekoko on enintään 3x250A.

Vyöhykehinnoiteltujen pienjänniteliittymien liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia ja palautuskelpoisia.

Vyöhykehinnoittelun ulkopuolella pienjänniteliittymän liittymismaksu määräytyy tapauskohtaisen hinnoittelun perusteella tai muodostamalla yhtenäiselle alueelle aluehinnoittelu. Aluehinnoittelun ja tapauskohtaisen hinnoittelun liittymismaksu on arvonlisäverollinen, eikä se ole palautuskelpoinen.

Keski- ja suurjänniteliittymän liittymismaksu 10 kV tai 20 kV tai 110 kV.

Keskijänniteliittymän ja suurjänniteliittymän liittymismaksu on arvonlisäverollinen, eikä se ole palautuskelpoinen.

Keski- ja suurjänniteliittymän liittymismaksu määräytyy tapauskohtaisen hinnoittelun mukaisesti.
Tapauskohtainen hinnoittelu noudattaa muotoa a + b * P, jossa
a = kustannus, joka sisältää välittömät sähköverkkoon liittämisestä aiheutuvat sähköverkon laajennuskustannukset

b = keskijänniteliittymän kapasiteettivarausmaksu 17,5 €/kVA alv0%.

b = suurjänniteliittymän kapasiteettivarausmaksu 3,6 €/kVA alv0% .

P = liittyjän liittymisteho kVA

Pienjänniteliittymät, vyöhyke 1

Tuote Hinta (alv 0 %, alv-vapaa)
≤ 3 x 25 A 1150,00
3 x 35 A 1380,00
3 x 50 A 1727,00
3 x 63 A 2026,00
3 x 80 A 2419,00€
3 x 100 A 2880,00
3 x 125 A 3457,00
3 x 160 A (2x3x80) 4264,00
3 x 200 A (2x3x100) 5187,00
3 x 250 A (2x3x125) 6341,00
3 x 315 A 7840,00
2 x 3 x 160 A 7956,00
3 x 400 A (2x3x200) 9801,00
3 x 500 A (2x3x250)
12108,00
 

3 x 3 x 200 A

14416,00€
3 x 630 A (2x3x315) 15108,00

Pienjänniteliittymät, vyöhyke 2

Tuote Hinta (alv 0 %, alv-vapaa)
≤ 3 x 25 A 3700,00
3 x 35 A 3930,00
3 x 50 A 4277,00
3 x 63 A 4576,00
3 x 80 A 4969,00
3 x 100 A 5430,00
3 x 125 A 6007,00
3 x 160 A (2x3x80) 6814,00
3 x 200 A (2x3x100) 7737,00
3 x 250 A (2x3x125) 8891,00

Pienjänniteliittymät, vyöhyke 3

Tuote Hinta (alv 0 %, alv-vapaa)
≤ 3 x 25 A 3700,00
3 x 35 A 3930,00
3 x 50 A 4277,00
3 x 63 A 4576,00
3 x 80 A 4969,00
3 x 100 A 5430,00
3 x 125 A 6007,00
3 x 160 A (2x3x80) 6814,00
3 x 200 A (2x3x100) 7737,00
3 x 250 A (2x3x125) 8891,00

Liittymän ylläpitomaksut

Tuote Hinta (alv 24 %)
Pienjänniteliittymä enintään 63A 74,40€/v
Pienjänniteliittymä yli 63A 665,88€/v
Keskijänniteliittymä 1876,37€/v

Tuotannon liittymän liittymismaksu

Tuotannon liittymän (0,4 kV, 10 kV, 20 kV ja 110 kV) liittymismaksu. Tuotannon liittymän liittymismaksu on arvonlisäverollinen, eikä se ole palautuskelpoinen.

Liittymismaksu määräytyy erikseen enintään 2 MVA:n ja yli 2 MVA:n liittymälle.

Enintään 2 MVA:n liittymän hinnoittelun noudattaa muotoa: a + b * P, jossa
a = kustannus, joka sisältää välittömät sähköverkkoon liittämisestä aiheutuvat sähkö-
verkon laajennuskustannukset.
b = kulutuksen tehon kapasiteettivarausmaksu €/kVA.
       Pienjännitteellä 33,3 €/kVA alv 0%.
       Keskijännitteellä 17,5 €/kVA alv 0%.
       Suurjännitteellä 3,6 €/kVA alv0%.
P = liittyjän kulutuksen liittymisteho kVA.

Tuotannon tehon kapasiteettivarausmaksua ei veloiteta.

Yli 2 MVA:n liittymän hinnoittelu noudattaa muotoa: a + b * P, jossa
a = kustannus, joka sisältää välittömät sähköverkkoon liittämisestä aiheutuvat sähkö-
verkon laajennuskustannukset.
b =  tuotannon tehon kapasiteettivarausmaksu 0,0 €/kVA.
P =  liittyjän tuotannon liittymisteho.

Kulutuksen tehon kapasiteettivarausmaksua ei veloiteta.