Oulun Energian logo

Sähkön siirtäjä Oulun Energia Sähköverkko Oy.

Mitä eroa on sähkön tuottajalla, siirtäjällä ja myyjällä?

01.02.2023

Mitä eroa on Oulun Energia -konsernilla ja Oulun Energia Sähköverkko Oy:llä? Entä kuka sähkön siirtää, kuka sen tuottaa ja miksi Oulun Energia ei myy sähköä itse?

Sähkön tuottaja – Oulun Energian oma tuotanto

Oulun Energia -konserniin kuuluvissa voimalaitoksissa tuotetaan ja toimitetaan sähköä Fingridin hallinnoimaan kantaverkkoon, josta se voidaan jakaa eteenpäin kuluttajille. Oulun Energia myy tuottamansa sähkön Nord Pool -sähköpörssin kautta. Voimalaitoksesta yhteistuotantona tuotettu lämpö siirretään asiakkaille omistamaamme kaukolämpöverkkoa pitkin. Sähkön siirrosta (eli verkkopalveusta) sähköasemalta asiakkaalle vastaa oma tytäryhtiömme Oulun Energia Sähköverkko Oy.

Oulun Energia Oy tuottaa sähköä Merikosken voimalaitoksella. Sähköä ja kaukolämpöä tuotetaan puulla ja turpeella Toppilan voimalaitoksella. 2020 valmistuneessa Laanilan biovoimalaitoksessa kierrätyspolttoaineesta sekä erilaisista biomassoista tuotetaan sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä. Ekovoimalaitoksella taas jalostetaan kierrätykseen kelpaamaton jäte, kuten yhdyskuntajäte höyryksi ja kaukolämmöksi teollisuuden tarpeisiin.

Kehittämällä palveluitamme kohti hiilineutraaliutta, varmistamme turvallisesti ja luotettavasti toimivat palvelut niin tuotannon, kuin sähkön ja lämmön osalta.

 

Energiantuotanto | Hiilineutraalius on Pohjoista voimaa

Tavoitteenamme on täysin hiilineutraali energiantuotanto ympäristön katokyvyn säilyttämiseksi. Siksi tutkimme jatkuvasti uusia tapoja tuottaa energiaa kestävästi. Meille on tärkeää, että voimme taata luotettavan energiantoimituksen ja huoltovarmuuden kaikissa arkesi hetkissä. Rakennamme parempaa huomista tavalla, josta tulevat sukupolvetkin voivat olla ylpeitä. Tämä on Pohjoista voimaa.

Sähkön hankinta ja osuudet muissa yhtiöissä

Oulun Energia hankkii sähköä myös ostamalla sitä markkinoilta ja omistamalla osuuksia muun muassa vesi- ja tuulivoimasta. Oulun Energian omistamia osuuksia tuulivoimasta on muun muassa EPV Energia Oy:n kautta Metsälän tuulivoimapuistosta Kristiinankaupungissa ja Santavuoren tuulivoimapuistosta Ilmajoella. Lisäksi omistuksessa on 25 prosentin osuus vuonna 2025 käyttöönotettavasta Suomen suurimmasta tuulipuistosta Lestijärvellä.

Sähkön siirto – Oulun Energia Sähköverkko Oy

Voimalaitoksissa tuotettu sähkö täytyy välittää asiakkaille. Oulussa, Kiimingissä ja Yli-Iissä Oulun Energia Sähköverkko Oy huolehtii siitä, että saat sähkönmyyjältä ostetun sähkön perille saakka ja mahdolliset sähköverkon viat korjataan niin pian kuin mahdollista. Maksat toimivasta sähköverkosta kiinteän hinnan eli perusmaksun, vaikka et käyttäisikään sähköä. Lisäksi maksat verkkopalvelusta kuluttamasi sähkön perusteella. Sähkön siirtoa eli verkkopalvelua ei voi kilpailuttaa.

Esimerkiksi vesivoimalaitoksesta sähkö siirretään joko Fingridin kantaverkon kautta tai suoraan sähköasemalle, josta alkaa sähköverkkoyhtiön rakentama verkko. Sähköverkkoyhtiö rakentaa yhteydet omien sähköasemiensa välille ja sähköasemilta keskijänniteverkkoa pitkin muuntamoihin ja niistä pienjänniteverkkoa pitkin käyttäjille.

Kaapeloinnin avulla on parannettu sähköverkon toimitusvarmuutta, mutta jonkin verran käytössä on myös ilmajohtoja.

Sähköverkkoyhtiö tuo kaapelit tontin rajalle. Kiinteistön sisäinen sähköverkko puolestaan on asiakkaan vastuulla. Sähköverkkoyhtiö vastaa sähkönkulutuksen ja -tuotannon mittaamisesta sähkömittarin kautta.

Sähköverkkoyhtiöltä tilaat liittymän, jos rakennat taloa yhtiön toiminta-alueelle. Pois muuttaessa liittymää ei tarvitse sanoa irti, vaan kauppakirjassa voidaan mainita liittymän siirtymisestä ostajalle.

Yhtiön vikapäivystykseen voit ilmoittaa sähköverkon vioista, vaikkapa sähkölinjalle kaatuneesta puusta. 

 

Oulun Energia Sähköverkko Oy on Pohjoista voimaa

Takaamme turvalliset ja luotettavat sähköverkkopalvelut. Pidämme huolta arkesi sujuvuudesta ympäri vuorokauden ja luomme perustan digitalisoituvan yhteiskunnan rakentamiselle. Teemme töitä pitkäjänteisesti nyt ja tulevaisuudessa, jotta sinun on hyvä olla ja elää. Tämä on Pohjoista voimaa.

 

Sähkönmyyjä – esimerkiksi Oomi

Sähkömarkkinalain mukaisesti sähköverkkoyhtiöt on eriytetty sähkönmyyntiyhtiöistä. Oulun Energia Oy tai Oulun Energia Sähköverkko Oy eivät siis toimi sähkönmyyjänä vähittäismarkkinoilla ja tästä syystä sähkönmyyntisopimuksiakaan ei ole loppukuluttajien kanssa.

Usein Oulun Energia tai sähköverkkoyhtiö sekoitetaan Sähkönmyyntiyhtiö Oomiin, mikä ei ole ihme, sillä Oulun Energia on yksi Oomin perustajayrityksistä 25 prosentin osuudella. Oomin kymmenen perustajaosakasta yhdisti sähkönmyyntiliiketoimintansa keväällä 2020.

Tärkeät erot Oulun Energian ja sähkönmyyjäyhtiöiden välillä

  • Oulun Energia ei ole sähkönmyyjä, joten kun haluat ostaa sähköä kotiisi tai muuhun kiinteistöösi, ole yhteydessä valitsemaasi sähkönmyyntiyhtiöön.
  • Sähkönmyyjään ollaan yhteydessä myös silloin, kun solmitaan sähkösopimusta tai selvitetään muita asiakkuuteen liittyviä kysymyksiä.
Sähköverkon sähkötorneja kuvattuna alaviistosta. Taustalla näkyy pilvetön taivas.

Sähköverkkopalvelut

Tutustu Oulun Energian jakeluverkkoalueeseen sekä palveluihin!

Tutustu palveluihimme!