Oulun Energian logo

Voimantuotannon käyttötiimin kesätyöntekijät seisovat Toppilan voimalaitoksen pihalla.

Kesätyöblogi: Vapautta ja vastuuta voimantuotannon käyttötiimissä

28.06.2024

Oulun Energia työllistää tänä kesänä noin 30 kesätyöntekijää, jotka työskentelevät konsernin eri liiketoiminnoissa. Toppilan ja Laanilan voimalaitoksilla työskentelevän voimantuotannon käyttötiimin työtehtäviin kuuluu erilaiset tuotantotilojen puhtaanapitotyöt. Työssä tiimi on saanut vapautta ja vastuuta, ja toisinaan he ovat tarvinneet ongelmaratkaisukykyä.

Toppilan lämpövoimalaitoksen aulassa minua kävelee vastaan rempseä viisihenkinen sakki. Viisikko muodostaa voimantuotannon käyttötiimin, johon kuuluvat kesämestari Julius Korhonen ja hänen tiiminsä Santeri Ukkola, Penja Heikkinen, Laura Väyrynen ja Annareetta Reponen. Lyömme porukan kanssa käsipäivää ja lähdemme kiertämään Toppilan lämpövoimalaitoksen pihamaata.

Voimantuotannon käyttötiimi työskentelee sekä Toppilan että Laanilan voimalaitoksilla. Tiimi kertoo tämän olevan mukavaa, sillä työn ohessa he pääsevät tutustumaan eri voimalaitoksiin ja näkemään lähemmin, miten ne toimivat. Käyttötiimi on osa voimalaitosten kunnossapidon kokonaisuutta, ja heidän työtehtäviinsä kuuluu erilaiset voimalaitoksen puhtaanapitotyöt.

”Puhdistamme esimerkiksi polttoainerippeitä ja haitallisia aineita, jotka saattaisivat haitata työntekoa silloin, kun jotain korjataan tai käytetään”, kertoo ensimmäistä kesäänsä Oulun Energialla viettävä Reponen.

Käyttötiimin työn merkitys korostuu ennen kaikkea voimalaitoksen revision eli seisakin aikana. Voimalaitoksen revisiota voi luonnehtia voimalaitoksen vuosihuolloksi, jonka aikana tehdään tarvittavat huollot, tarkastukset ja korjaukset, jotta voimalaitos pysyy toimintakuntoisena. Käyttötiimi ylläpitää revision aikana järjestystä voimalaitoksella sekä puhdistaa tuotantotiloja

Työn fyysisyys yllätti

Ensimmäistä kesäänsä Oulun Energialla työskentelevät Laura Väyrynen ja Annareetta Reponen kertovat viihtyneensä töissä hyvin ja että työ on vastannut heidän odotuksiaan. Väyrynen ja Reponen kertovat lukeneensa aiempia kesätyöblogeja ja saaneensa niistä hyvän käsityksen siitä, mitä he kesän aikana pääsevät tekemään. 

”Sain aika hyvän käsityksen työtehtävistä, ja työhaastattelussa kerrottiin hyvin, mitä täällä käytännössä tehdään”, Reponen täydentää.

Väyrysen mukaan yllätyksenä tuli kuitenkin työn fyysisyys. Käyttötiimin töissä joutuu välillä kantamaan tai käyttämään raskaita esineitä, kuten paloletkuja tai keskusimurin letkuja. Suurin osa työpäivästä voi mennä seistessä ja kävellessä, ja töitä tehdään haastavissa asennoissa, kuten polvillaan, kyykyssä tai vatsa- ja kylkimakuulla.

”Jos esimerkiksi imuroi kuljettimen sisällä, joutuvat vatsa- ja selkälihakset sekä käsien lihakset töihin. Työ vaatii usein koko vartalon hallintaa” Väyrynen kuvailee.

Eteneminen vastuullisempiin tehtäviin

Julius Korhonen on viihtynyt työssään jo kolme kesää. Vuosien varrella myös vastuut ovat kasvaneet, sillä Korhonen on edennyt käyttötiimin jäsenestä kesämestariksi. Kesämestari toimii tiimin esihenkilönä, ja hän koordinoi tiimin töitä ja niiden tekemistä. Korhosen vastuulla on myös työlupien kirjoittaminen voimalaitoksen työntekijöille ja aliurakoitsijoille, sillä kaikki voimalaitoksella tehtävät työt ovat luvanvaraisia.

”Kesämestarin pesti eroaa muiden kesätyöntekijöiden roolista esimerkiksi siinä, että ainoastaan kesämestari voi kirjoittaa työlupia muille”, kertoo Korhonen.

Korhosen mukaan kesämestarina toimiminen on ollut tähän mennessä mukavaa. Tärkeimpänä oppina hän pitää sitä, että hän on päässyt johtamaan omaa tiimiä ja toimimaan esihenkilönä sille. Työssään Korhonen pitää siitä, että hän on päässyt ottamaan ja kantamaan vastuuta.

”Minun vastuullani on huolehtia siitä, että työt, joita tilaan urakoitsijoilta tai määrään omille työntekijöille tehdään kunnolla ja halutulla tavalla loppuun. Välillä saattaa tulla kommunikaatiovirheitä, jolloin töitä joudutaan korjaamaan jälkikäteen. Eli minun pitää pystyä lupaamaan omille esihenkilöille, että työt, joita he ovat pyytäneet tekemään on tehty kunnolla", Korhonen summaa. 

Tukea opintoihin ja ongelmanratkaisua käytännössä

Kesätyö lämpövoimalaitoksilla on tuonut käyttötiimille muutakin kuin katetta kukkaronpohjalle. Luentosaleissa omaksutut teoriat ja havainnekuvat heräävät henkiin työtehtävien lomassa aivan eri tavalla, kun pääsee näkemään esimerkiksi toimivan lämpökattilan tai käymään arinassa sisällä.

”Tästä saa tukea niihin asioihin, joita on vuoden aikana opiskellut. Hahmotan paljon paremmin, että mikä osa on mitäkin voimalaitosta”, Reponen kertoo oppimastaan.

Käyttötiimin jäsenet ovat oppineet kesätöissä myös muita tärkeitä työelämätaitoja. Työssä on tarvinnut esimerkiksi oma-aloitteisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja, sillä toisinaan töiden hoitaminen on vaatinut useamman asian selvittämistä ennen varsinaisen tehtävän loppuunsaattamista.

”Jos pitää esimerkiksi saada rikki imuroitua kuljettimen päältä, täytyy korjata imuri ennen kuin pääsee tekemään sitä”, naurahtaa Reponen.