Oulun Energian logo

Talvipyöräilijät Nallikarissa. Aurinko paistaa ja ihmiset hymyilevät.

Oulussa kaukolämmön hinta suurimmista kaupungeista edullisinta – mistä alueelliset erot johtuvat?

04.04.2022

Kaukolämmöstä puhuttaessa ajatellaan usein, että kaukolämpöyhtiöiden tuotantorakenne ja esimerkiksi myös hintakehitys ovat samanlaisia kaikkialla Suomessa. Todellisuudessa jokaisen energiayhtiön kaukolämmöntuotanto on yksilöllistä, jonka takia myös alueelliset erot kaukolämmön hinnoissa ovat merkittäviä.

Oulun Energialla on tehty pitkäjänteisesti työtä kaukolämmön tuotantorakenteen kehittämiseksi, jonka takia erotumme alueellisessa vertailussa eduksemme Suomen edullisimpana kaukolämmöntuottajana, kun verrataan 13 suurimman kaupungin kaukolämmön hintoja toisiinsa. Mitä Oulussa on siis tehty toisin kuin muualla, ja mistä alueelliset erot kaukolämpöyhtiöiden välillä johtuvat?

Kaukolämmön hinta ja ympäristövaikutus kulkevat käsi kädessä

Oulun Energian kaukolämmöntuotanto perustuu pitkälti uusiutuvien energialähteiden käyttöön, sekä hukkalämmön hyödyntämiseen, joka mahdollistaa edullisen kaukolämmön hinnan nyt ja tulevaisuudessa. Uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen on energiayhtiöille sekä ympäristöystävällinen että kustannustehokas valinta, sillä yhtiöt ostavat kalliita päästöoikeuksia hyvittääkseen fossiilisten polttoaineiden käyttöä, joka taas näkyy suoraan kuluttajahinnoissa.

Vertailtaessa eri kiinteistötyyppien kaukolämpöenergian kokonaishintaa, on Oulun Energian tuottama lämpö ollut jo pitkään Suomen edullisimmasta päästä. Vuoden 2022 alussa toteutetun alueellisen hintavertailun perusteella Oulun Energian tuottama kaukolämpö oli kerrostalojen osalta 15,72 prosenttia edullisempaa kuin vertailuryhmän keskiarvo. Samassa hintavertailussa oululainen kaukolämpö oli Helsingin hintoihin verrattuna yli 32 prosenttia edullisempaa. Teemmekin jatkuvasti töitä sen eteen, että kaukolämpö olisi Oulussa jatkossakin edullista kaikkien eri kiinteistötyyppien osalta.

Kaukolämmön energiakustannukset kerrostaloissa vertailu 2023.jpg

Oulun Energian sijoittuminen kaukolämmön kaupunkivertailuhinnoissa kerrostalojen osalta 1.1.2023. Kaukolämmön hinta sisältää perusmaksun ja energiamaksun. Lähde: Energiateollisuus ry.

Tällä hetkellä Oulun Energian tuottamasta kaukolämmöstä noin 70 prosenttia on täysin hiilineutraalia. Ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa kehitetään jatkuvasti ja tulevien vuosien aikana esimerkiksi turvetta korvataan entistä enemmän uusiutuvilla ja kierrätyspolttoaineilla.

Oulun Energia on lisännyt uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tasaisesti, ja viimeistään vuoteen 2030 mennessä tuotettu kaukolämpö on täysin hiilineutraalia. Kaukolämpöasiakkaat voivat halutessaan tilata itselleen jo nyt kokonaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua hiilineutraalia kaukolämpöä Onnia, joka on ulkopuolisen ja riippumattoman tahon varmistamaa. 

Oulun Energian hiilineutraali kaukolämpö on 1.7.2022 alkaen keskitetyllä alkuperätakuilla todennettua lämpöä. Energiavirasto tulee toimimaan lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä sekä valvojana. 

Kaukolämpöverkon kunto ratkaisevassa roolissa

Alueellisiin eroihin vaikuttavat myös kaukolämpöverkoston kunto, laajuus ja kehittyminen. Oulun Energia kehittää tuotantorakennettaan ennakoivasti, joka yhdessä tehokkaan kaukolämpöverkon kanssa mahdollistaa maltillisen hinnankehityksen sekä antaa sille paremmat mahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

Uutta kaukolämpöverkkoa rakennetaan kasvavien asuin- ja yritysalueiden mukana ja vanhan verkoston kuntoa kartoitetaan jatkuvasti. Yhden vuoden aikana Oulun Energialla on käynnissä keskimääräisesti yli 200 kaukolämpöverkon saneeraus- ja uudisrakennustyömaata. Oulussa kaukolämpöverkko onkin erinomaisessa kunnossa ja lämmönjakelun häiriöttömyyttä valvotaan vuorokauden ympäri. Vuonna 2021 kaukolämmön toimitusvarmuus oli huikeat 99,957 prosenttia.

Oulussa kaukolämpöverkko on saatavilla koko keskustan alueelle, lisäksi lämpöverkko kattaa merkittävät lähialueet Haukiputaalla, Jäälissä, Kiimingissä ja Oulunsalossa. Nykyään kaukolämpöverkon pituus on mittavat 870 kilometriä, joka vastaa maanteitä pitkin taitettuna matkaa Helsingistä Pelloon!

Hukkalämpöä hyödynnetään kaukolämmön energianlähteenä

Kaukolämmön hinta sekä alueelliset erot muodostuvat käytetyn polttoaineen ja lämpöverkoston kunnon lisäksi siitä, kuinka tehokkaasti tuotettu lämpö kyetään hyödyntämään kaukolämpöverkon varrella. Esimerkkeinä hukkalämmön erinomaisesta hyödyntämisestä Oulussa ovat teollisuuden ja päivittäistavarakauppojen laitteista syntyvä laudelämpö, joka otetaan talteen. Kerätty hukkalämpö kierrätetään kaukolämpöverkkoon, josta se päätyy lämmittämään esimerkiksi alueen koteja. Tulevaisuudessa innovatiiviset ratkaisut lämmön talteenotossa ja hyödyntämisessä tulevat olemaan yhä merkittävämmässä roolissa osana Oulun Energian kaukolämmöntuotantoa.

Lapsi katsoo ruutua sohvalla.

Kaukolämmöstä enemmän irti

Tarjoamamme kaukolämmön palvelut varmistavat lämmityksesi energia- ja kustannustehokkuuden sekä ympäristöystävällisyyden.

Tutustu kaukolämmön palveluihin