Oulun Energian logo

Sähkötornin huppu kuvattuna taivasta vasten. Sähkölinjoja menee kuvan läpi.
Sähkötornin korkein kohta kuvattuna taivasta vasten.

Yleistietolomake sähköurakoitsijoille

Tällä lomakkeella voit tehdä sähköliittymän liittämis- tai mittarointipyynnön, tilata kytkentä- tai mittarointityön, käyttöpaikan muutoksen, ilmoittaa pääsulakekoon pienentämisestä tai pientuotannon liittämisestä sähköverkkoon.

Huomioithan, että voimme kytkeä uuden tai suurennettavan sähköliittymän verkkoon vasta, kun käyttöpaikalle on tehty sähköliittymissopimus. Tilattavat työt veloitamme voimassa olevien hinnastojen mukaan.

Sähköurakoitsija: Huomioi standardista poikkeava värijärjestys.

Jakeluverkossa värijärjestys on seuraava: L1 = Musta; L2 = Ruskea; L3 = Harmaa. Liittymisjohto, kun kytketään pääkeskuksen liittimiin niin värijärjestys pitää olla edellä mainittu. Mikäli värijärjestys ei ole edellä mainittu, ei liittämistä tehdä.

Tutustu tietosuojaselosteeseemme.

Täytä yleistietolomake

Sähkölaitteiston rakentaja

Tilattava työ tai ilmoitus toteutuksesta

Valitse toimenpide
 • Liittymä liitetään/kytketään sähköverkkoon ja asennetaan sähkömittari(t). 
 • Liittymä voi olla liittymissopimuksellisesi uusi tai vanha, ylläpidossa oleva. Esimerkiksi, kun talo on purettu ja tontilla on voimassa oleva liittymä 3x25A ylläpidossa ja se otetaan takaisin käyttöön.
 • Tarvitset uuden sähkömittarin eli käyttöpaikkan.
 • Esimerkki 1: Kerrostalossa on liiketila tai asuinhuoneisto jaettu kahtia ja sen vuoksi tarvitaan sähkömittari eli uusi käyttöpaikka.
 • Esimerkki 2: Tontille tulee uudisrakennus. SPK on eri rakennuksesssa, josta nousujohto uudisrakennukseen minne tulee uusi erillinen mittauskeskus.

Olemme yhteydessä käyttöpaikoista/mittarin asennuksista tarkemmin.

 • Monimittarikohteissa pitää liittää liiteeksi mittauskeskuskaavio(t) ja nousujohtokaavio ellei niitä ei ole lähetetty erikseen sähköpostilla.
 • Virtamuuntajamittauksissa (sulake yli 3 x 63 A) pitää keskuskaaviossa näkyä virtamuuntajan tiedot:  Esim. 250/5A - 0.2S - 2,5 VA.
Muutos tarkemmin
 • Yli 3 x 63 A liittymissä pitää lisätä pääkeskus-/mittauskeskuskaavio liitteeksi
 • Monimittarikohteissa pitää liittää liiteeksi pääkeskuskaavio, mittauskeskuskaavio(t), sähköasemapiirros ja nousujohtokaavio ellei liittyjä ole toimittanut näitä liittymissopimuksen teon yhteydessä tai niitä ei ole lähetetty erikseen sähköpostilla.
 • Virtamuuntajamittauksissa (sulake yli 3 x 63 A) pitää keskuskaaviossa näky virtamuuntajantiedot: Muuntosuhde, kytkentä, tarkkuusluokka ja taakka. Esim. 500/5A, 2-lävistystä kytk. 250/5A - 0.2S - 2,5 VA.

 • Liittymän pääsulakkeen suurentaminen edellyttää liittyjältä sähköliittymissopimuksen tekemistä liittymän suurentamisesta.
 • Monimittarikohteissa pitää liittää liiteeksi pääkeskuskaavio, mittauskeskuskaavio(t), sähköasemapiirros ja nousujohtokaavio ellei liittyjä ole toimittanut näitä liittymissopimuksen teon yhteydessä tai niitä ei ole lähetetty erikseen sähköpostilla.
 • Virtamuuntajamittauksissa (sulake yli 3 x 63 A) pitää keskuskaaviossa näky virtamuuntajantiedot: Muuntosuhde, kytkentä, tarkkuusluokka ja taakka. Esim. 500/5A, 2-lävistystä kytk. 250/5A - 0.2S - 2,5 VA.

 • Liittymän pääsulakkeen suurentaminen edellyttää liittyjältä sähköliittymissopimuksen tekemistä liittymän suurentamisesta.

 

Maksajan tiedot

Maksajan tiedot
Keskus / työ

Kerrostalot ja muut isommat kohteet:

 • Mikäli työmaakeskus halutaan siirrettävän samassa yhteydessä SPK:n mittaamattomaan lähtöön on siitä ilmoitettava!

Työmaakeskus:

 • Työmaakeskuksen tms. muun tilapäisen sähköpääkeskuksen kumikaapelin pitää olla vähintään 5 m pitkä, kun liitäntä tulee suoraan jakokaappiin tai muuntamoon ja 10 m, kun liitäntä tulee AMKA:aan.
 • Kumikaapelin tulee olla viisijohdinjärjestelmän (3L+N+PE) mukainen. Kumikaapelin N- ja PE-johtimet liitetään kumikaapelin alkupäässä esim. jakokaapilla PEN-kiskoon tai maakaapelijatkossa PEN-johtimeen.
 • Riippuen siitä, onko sähköpääkeskus TN-S- vai TN-C-S -jakelujärjestelmän mukainen, on sähköurakoitsijan tehtävänä kumikaapelin N- ja PE-johtimien liittäminen työmaakeskuksessa joko PE-liittimeen molemmat, kun PE:n ja N:n välillä on yhdysjohto (TN-C-S) tai erikseen PE- ja N-liittimiin (TN-S) ilman PE:n ja N:n välistä yhdysjohtoa. Yleensä työmaakeskukset ovat TN-C-S jakelujärjestelmän mukaisia.
 • Liikuteltavat (työmaa)sähköpääkeskukset, joissa liittymisjohtona on ”kumikaapeli” tulee olla standardin SFS-EN 61439-4 mukaisia (erityisvaatimukset työmaakeskuksille)

Liityntä

Tutustu ohjeeseen kuinka tehdä onnistunut kaapelijatkon liitos.

Liittymisjohdon pituudella tarkoitetaan liittämiskohdasta/liittymispisteestä maakaapelin pituutta SPK:lle. Useimmiten tontin rajalta SPK:lle.

Sähköasemapiirros lisättävä liitteeksi, kun kohde on muu kuin asemakaava-alueella uuden aiemmin rakentamattoman tontin omakotitalo tai paritalo.

Kaikissa muissa tapauksissa lisättävä sähköasemapiirros, jossa oltava liittymisjohto piirrettynä toteutuksen mukaan! Koskee myös kohteita joissa tontilta on talo purettu ja tontilla on liittymä ollut käytössä aiemmalla rakennuksella ja liittymisjohto säilyy osin ennallaan.

Poikkeuksena liittymät joissa liittymispiste sijaitsee rakennuksessa sisällä (esim. kiinteistömuuntamo). Tällöin riittää tieto liittymisjohdon pituudesta ja tyypistä. 

Olemme yhteydessä teihin n. viiden työpäivän sisällä sen jälkeen, kun kohteen sopimusasiat ovat kunnossa. Yhteydenotossa sovitaan työn toteutuksen hetken tarkka-ajankohta.


Pyrimme huomioimaan toiveenne mahdollisuuksien mukaan.

 

Sähköliittymän ja liittymän omistajan tiedot

 
Rekisteröinti-ilmoitus

Uusi käyttöpaikka eli sähkön mittaus

Käyttöpaikalle tulevan asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite eivät ole pakollisia tietoja, mutta nopeuttavat prosessia. Mikäli asiakkaita/yhteyshenkilöitä on useita niin lataa liitteeksi liitetiedosto missä tiedot ovat.

Jos mittarointeja tulee enemmän kuin kaksi, lataathan liitteeksi mittauskeskuskaaviot, jossa on tiedot jokaisesta mittaroinnista. Tarvittaessa pyydämme yhden tai kahden käyttöpaikan lisäyksistä sähköpiirustuksia, joista selviää tarkemmin uudet käyttöpaikat/sähkön mittaukset.

Suoramittaus = enintään 3 x 63A mittauksen etusulake.
Virtamuuntajamittaus = yli 3 x 63 A mittauksen etusulake.

Käyttöpaikan muutos

Voit ilmoittaa tulevat muutokset käyttöpaikkaan. 

Huom! Muutoksissa mittaustapa seuraavasti:

 • Suoramittaus = enintään 3 x 63A mittauksen etusulake
 • Virtamuuntajamittaus = yli 3 x 63A mittauksen etusulake
 • Suurennettaessa suoramittaus => virtamuuntajamittaus tulee toimittaa liitteenä keskuskaavio, jossa näkyy virtamuuntajan tiedot.
 • Suurennettaessa olemassa olevan virtamuuntajamittauksen etusulakkeet tulee virtamuuntajat vaihtaa (tarvittaessa).
 • Virtamuuntajien vaihtoa ei saa suorittaa itsenäisesti vaan pitää olla yhteydessä etukäteen verkonhaltijaan ja sopia asiasta.

Olemme yhteydessä muutoksesta tarkemmin!

Kyseessä on
Tuotantomuoto
Käyttötapaluokitus
Tuotantolaitteiston erottaminen ja merkinnät
Tuotantolaitteiston suojaus
Tuotantolaitteiston suojaus
Tuotantolaitteiston suojaus - liitteet jokaisesta tuotantoyksiköstä

Jos käyttöpaikan tuotantolaitteistoon on lisätty akku, niin ilmoita akun eli sähkövaraston:

Kokotuotantolaitteiston tiedot

Saarekekäytönestosuojauksen (Loss of Mains)

Lisätiedot ja liitteet

 • Paritalokeskuksessa, jos liittymän pääsulake suurempi kuin 3x35A niin tulee lisätä pääkeskuskaavio, jossa oltava näkyvillä mittauksen etusulakkeiden koot.
 • As Oy tai KOy muotoiset rakennukset ja vastaavat:
  Pää-/mittauskeskuskaavioissa merkinnät oltava ehdottomasti yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkittynä niihin verkonhaltijan sähkönmittauksiin eli käyttöpaikoihin, jotka mittaavat asuinhuoneistoja. Koskee myös muitakin sähkönmittauksia, jos mittaus mitattava tila/huoneisto on merkittynä yhtiöjärjestykseen.
 • Virtamuuntajamittauksissa (yli 3x63A) pitää keskuskaaviossa olla virtamuuntajan tiedot merkittynä. Esim. 200/5A - 0.2S - 2,5VA.

Lataa liite, jossa näkyy suojaustiedot:

 • Ylijännitesuojaus 1: Asetteluarvo ja tominta-aika
 • Alijännitesuojaus 1: Asetteluarvo ja tominta-aika
 • Ylijännitesuojaus 2 (jos on): Asetteluarvo ja tominta-aika
 • Alijännitesuojaus 2 (jos on): Asetteluarvo ja tominta-aika
 • Tuotantolaitteiston automaattinen tahdistumisaika verkkojännitteen palauduttua (sekuntia)
 • Saarekekäytön estosuojauksen (Loss of Mains) toteutustapa ja toiminta-aika
Vakuutus sähkölaitteistosta