Oulun Energian logo

Punatukkainen nainen näyttää kekseliäältä, hän pitää hehkulamppua oikeassa kädessään ja vasemman käden etusormeaan pystyssä.
Punatukkainen nainen pitelee oikeassa kädessään hehkulamppua. Samalla hänen vasemman käden etusormensa on pystyssä ja hän näyttää keksineen jotain.

Korvaukset sähkökatkoista

Voit saada sähkökatkosta korvausta, jos sähköntoimituksessa on virhe tai sähkökatko on pitkä.

Sähköntoimitus on virheellinen, jos

  • sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja, esimerkiksi jännite vaihtelee enemmän kuin on sallittua tai
  • sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

Jos sähköntoimituksessa on virhe, sinulla on oikeus hinnanalennukseen, joka on vähintään 4 % käyttöpaikkasi arvioidusta vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Yli 12 tuntia kestäneestä keskeytyksestä maksamme automaattisesti lakisääteisen vakiokorvauksen ilman erillistä hakemusta.

Sinulla on myös oikeus vahingonkorvaukseen, jos sähköntoimituksen virhe on rikkonut laitteitasi tai aiheuttanut muuta vahinkoa. Voit hakea vahingonkorvausta joko meiltä tai omalta vakuutusyhtiöltäsi vakuutusturvastasi riippuen.

Vakiokorvauksen määrä

Maksamme yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta automaattisesti lakisääteisen vakiokorvauksen ilman erillistä hakemusta. Keskeytysajan laskenta alkaa siitä, kun vika on tullut tietoomme joko valvontajärjestelmämme kautta tai asiakkaan ilmoituksesta. Hyvitämme korvauksen seuraavissa sähkölaskuissa automaattisesti, ilman erillistä hakemusta.

Keskeytysaika Vakiokorvauksen määrä vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
12–24 tuntia 10 %
24–72 tuntia 25 %
72–120 tuntia 50 %
120–192 tuntia 100 %
192–288 tuntia 150 %
Yli 288 tuntia 200 %

Vakiokorvauksen määrä perustuu asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin veroineen (alv ja sähkövero) ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Yksittäisen keskeytyksen osalta vakiokorvauksen määrä vuotuisesta verkkopalvelumaksusta on enintään 200 % tai 2000 euroa.

Jos sama sähkökatko ulottuu kahdelle kalenterivuodelle, enimmäismäärää laskettaessa vakiokorvaus jyvitetään kumpaankin vuoteen kohdistuvan keskeytysajan mukaisesti.

Noudatamme korvauksissa

Erimielisyyksien ratkaisu

Jos saamasi vakiokorvaus ei vastaa käsitystäsi sähkökatkon pituudesta tai korvausta ei näy seuraavalla kahdella laskulla, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).