Oulun Energian logo

Kaksi miestä ja kaksi naista istuvat toimistolla pöydän ääressä ja keskustelevat. Samalla katsovat myös läppäriä.
Tummatukkainen ja vaaletukkainen nainen istuvat pöydän ääressä kahden tummatukkaisen miehen kanssa ja katsovat ruokapöydän ääressä auki olevaa läppäriä.

Meidän kulttuurimme

Tavoitteenamme on olla Suomen energisin työpaikka. Haluamme, että meillä voi hyvin työ ja sen tekijä. Haluamme työmme olevan merkityksellistä ja motivoivan onnistumaan. Haluamme ilmapiirimme rohkaisevan luomaan uutta ja menestymään. Haluamme olla työpaikka, joka vetää uusia osaajia puoleensa ja tarjoaa nykyisille mielekkäitä haasteita.

Jotta saavutamme tavoitteemme, meidän on oltava valmiita kehittymään ja tekemään asioita uudella tavalla, yhdessä ja oivaltaen. Kulttuurikäsikirja kiteyttää sen, millaista kulttuuria tavoittelemme, arvostamme ja käytännön toimin edistämme.

Kulttuurimme neljä kulmakiveä

Kuusi piirrettyä ihmistä kädessä pitelee kädessään kahta isoa jatkojohtoa.

Positiivinen vuorovaikutuskulttuuri

Kierrätämme hyvää energiaa– myös työyhteisössämme. Avoin, keskusteleva ja muut huomioon ottava vuorovaikutus luo positiivista virtaa työyhteisöön.

Lue lisää!
Viisi piirrettyä henkilöä miettivät, miten voisivat auttaa toisiaan. Kolmen henkilön pään päällä on puhekuplat.

Vastuunoton vahvistaminen

Teemme minkä lupaamme. Ehdotamme, ideoimme ja viemme asioita eteenpäin.

Lue lisää!
Neljä piirroshahmoa kättelevät toisiaan ja katsovat tietokonetta.

Onnistumme yhdessä

Toimimme tiiminä ja autamme toisiamme onnistumaan. Rakennamme tiimiimme
luottamuksellista ja turvallista ilmapiiriä.

Lue lisää!
Animoituja hahmoja neljä, jotka seisovat vierekkäin ja yksi katsoo kiikarilla eteenpäin.

Rohkeasti kohti uutta

Näemme muutokset mahdollisuuksina, emme uhkakuvina. Uskallamme kokeilla ja kehittää.

Lue lisää!

Positiivinen vuorovaikutuskulttuuri

Positiivinen vuorovaikutuskulttuuri syntyy pienistä päivittäisistä teoista, joilla on kuitenkin suuri vaikutus. Jokaisen työntekijämme rooli on merkittävä, kun luomme yhdessä avointa ja keskustelevaa työskentelyilmapiiriä.
Tavoittelemme kulttuuria, jossa ideat ja ajatukset voivat kukoistaa. Sen pohjana taas toimivat luottamus ja avoimuus.

Luottamuksen ja avoimuuden eteenpäin ajavia voimia ovat muita kunnioittava ja keskustelua lisäävä käytös sekä avarakatseinen ja rakentava – jopa utelias – suhtautuminen erilaisiin näkemyksiin, vaikka ne poikkeaisivatkin omista katsantokannoista.

Tärkeää on myös huomata hyvä ympärillään. Iloitsemme omista ja etenkin toisten onnistumisista, ja kun huomaamme paikkoja positiivisen palautteen antamiseen, emme jätä tilaisuutta käyttämättä!

Vuorovaikutuskulttuuri tulee muovata sellaiseksi, että töihin on mukava tulla joka päivä – ja että jokainen kokee itsensä tervetulleeksi yhteisöön ja tuntee itsensä siellä kuulluksi. Ja muista: työhön voi kyllä suhtautua tosissaan muttei vakavissaan – pidetään siis hauskaa yhdessä! Se on kaikille mukavampaa, mutta myös tuloksekasta ja innovaatioita ruokkivaa.

Vastuunoton vahvistaminen

Ratkaisukeskeisyys on osa työyhteisömme DNA:ta. Johdamme sekä kehitämme itseämme oma-aloitteisesti. Emme odota käskyjä, vaan tartumme toimeen itsenäisesti. Teemme sen mitä lupaamme, ja pidämme kiinni sovitusta. Luotamme samalla kollegoidemme tekemiin päätöksiin.

Vastuunotto ei rajoitu vain omiin tehtäviimme, vaan kannamme vastuuta myös yhteisistä asioista. Emme myöskään pelkää astua esiin ja tuoda osaamistamme osaksi tiimimme tekemistä. Vastuunotto on enemmän kuin vain työn osaamista. Se on asenne, joka kukoistaa, kun jokainen työntekijä omaksuu sen osaksi työpaikkamme kulttuuria. Yhdessä voimme luoda vastuullisen ja menestyksekkään työyhteisön!

Onnistumme yhdessä

Maailman muuttaminen on liian suuri tehtävä yhden ihmisen kannettavaksi. Siksi uskomme tiimityöhön ja kulttuuriin, jossa onnistumiset ovat yhteisiä ja kaikkien ansiota. Suuret teot saavat alkunsa avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiristä, jossa uskalletaan pyytää ja tarjota apua.

Onnistumme yhdessä, kun olemme uteliaita uusia asioita kohtaan. Jaamme tietoa ja keskustelemme avoimesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista.

Kaadamme aktiivisesti raja-aitoja ihmisten ja tiimien välillä, kun kuuntelemme toisiamme ja tarpeen tullen valmennamme toisiamme onnistumaan.

Valamme luottamuksen pohjaa osoittamalla arvostuksemme toisiamme kohtaan pienillä jokapäiväisillä teoilla: kuuntelemalla, valmistautumalla, perehtymällä ja tarjoamalla auttavan kätemme.

Ennen kaikkea pidämme huolta yhteishengestä sitoutumalla yhteisiin tavoitteisiin sekä puuttumalla viipymättä – mutta lämmöllä – käyttäytymiseen, joka ei ole halutun kulttuurimme mukaista.

Rohkeasti kohti uutta

Haluamme olla edelläkävijöitä, jotka inspiroivat tekemisellään myös muita. Toimimme suunnannäyttäjinä niin työyhteisössämme kuin koko energia-alalla. Edelläkävijyys vaatii sitä, että uskallamme unelmoida isosti ja etsiä aktiivisesti ratkaisuja haasteisiin.

Muuttuvassa maailmassa emme voi turvautua ainoastaan tuttuun ja turvalliseen. Meidän on tärkeää kiinnostua mahdollisuuksista ja uskaltaa tehdä asioita uudella tavalla. Uusien toimintatapojen kokeileminen vaatii rohkeutta sietää myös epävarmuutta: meidän täytyy luottaa siihen, että ratkaisut löytyvät askel kerrallaan ja kaikki uusi ei aina ole heti täydellistä tai toimivaa. Silti muutos voi olla tavoiteltavaa ja tarpeellista.

Tarvitsemme ilmapiiriä, jossa onnistumisia tuodaan esille ja positiivista palautetta annetaan rohkeudesta kehittää ja luoda uutta. Jokaisen meistä on uskallettava mennä välillä myös rohkeasti epämukavuusalueella ja aktiivisesti oppia uutta. Virheitä ei kannata liikaa pelätä, sillä kokeilemalla opimme ja työstämme asioita jatkuvasti paremmaksi.

Oulun Energia | Muutos tarvitsee Pohjoista voimaa

Muutos on ainoa pysyvä asia. Se näkyy pohjoisessa sinnikkyytenä ja sisuna. Muutos vaatii luovuutta ja lujaa tahtoa. Ennakkoluulottomuutta ja edelläkävijyyttä. Rohkeutta kohdata tulevaisuuden haasteet – jo tänään. On uskallettava katsoa innolla huomiseen, unohtamatta juuriaan. Vaikka teknologia kehittyy harppauksin, vastaus löytyy usein luonnosta, missä mikään ei mene hukkaan, vaan jatkaa kiertoaan. On keksittävä uusia tapoja kasvaa ja uudistua, suojella ja turvata, sillä muutoksen keskellä on myös kannettava vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Tarvitsemme tiimipeliä, jossa jokainen on tärkeä. Ja vaikka olemmekin kaikki erilaisia, jokainen meistä tarvitsee lämpöä ja energiaa. Muutos tarvitsee Pohjoista voimaa.