Oulun Energian logo

Punatukkainen nainen istuu ikkunalaudalla ja katselee ulos.
Punatukkainen nainen istuu kahvikuppi kädessään ikkunalaudalla ja katselee ulos.

Verkkopalveluhinnasto

Verkkopalvelun hinta muodostuu perusmaksusta, kulutetun energian mukaan määräytyvästä siirtomaksusta (snt/kWh) sekä erilaisista veroista. Tämän verkkopalveluhinnaston (entinen siirtohinnasto) mukaisilla maksuilla Oulun Energia Sähköverkko Oy huolehtii sähköenergian siirtämisestä sinulle ja tarjoaa siirtoon liittyvät verkkopalvelut: verkoston rakentamisen, kunnossapidon, sähkönkulutuksen mittauksen, ympärivuorokautisen vikapäivystyksen, viankorjauksen ja valvonnan sekä asiakaspalvelun ja teknisen neuvonnan.

Verkkoyhtiötä ei voi vaihtaa, eli sähkön verkkopalvelun hintaa ei voi kilpailuttaa eri verkkoyhtiöiden kesken.

Noudatamme verkkopalvelussa asiakkaan kanssa tehtyä sähköverkkosopimusta, siihen sovellettavia Energiateollisuuden suosittelemia verkkopalveluehtoja (VPE2019) ja voimassa olevaa verkkopalveluhinnastoa. Verkkopalveluhintoihin sisältyy alv 24 %, mutta ei sähköveroa.

Hinnat ovat voimassa 1.4.2022 alkaen.

Yleissähkö sopii niin omakoti-, kerros- ja rivitaloihin kuin vapaa-ajanasuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä ja kulutus on alle 10 000 kilowattituntia vuodessa. Perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja verkkopalvelutuotteella on yksi hinta.

Yli 3 x 63 A:n asiakkaille sovellamme verkkopalvelussa pienjännitetehosähköä.

Tuote Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %)
Energia 2,27 snt/kWh 2,81 snt/kWh

Lisäksi perusmaksu käyttöpaikan pääsulakkeen mukaan euroa/vuosi

Tuote Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %)
≤ 1 x 25-35 A 47,04 €/v 58,33 €/v
3 x 25-63 A 54,96 €/v 68,15 €/v

 

Aikasähkö

Aikasähkö sopii sähkölämmitteisiin omakoti- ja rivitaloihin, joissa sähköä käytetään eniten yöllä, esimerkiksi lämminvesivaraajan lämmittämiseen, ja kulutus on yli 10 000 kilowattituntia vuodessa. Sähkön mittaus perustuu päivä/yö -aikajakoon. Perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja siirrolla on kaksi hintaa: päiväenergia klo 7-22 ja edullisempi yöenergia klo 22-7.

Yli 3 x 63 A:n asiakkaille sovellamme verkkopalvelussa pienjännitetehosähköä.

Tuote Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %)
Päiväenergia, snt/kWh 1,91 2,37
Yöenergia, snt/kWh 1,17 1,45

Lisäksi perusmaksu pääsulakkeen mukaan, euroa/vuosi

Tuote alv 0 % alv 24 %
3 x 25 A 159,96 198,35
3 x 35 A 204,60 253,70
3 x 50-63 A 323,88 401,61

 

Kausisähkö sopii parhaiten asiakkaille, joiden sähkönkäyttö painottuu kesäaikaan ja kulutus on yli 10 000 kilowattituntia vuodessa. Tyypillisimpiä kausisähkön käyttäjiä ovat palvelualan yritykset sekä maatilat, joissa on esimerkiksi koneelliset viljankuivauslaitteet.

Kausisähkön mittaus perustuu talviarkipäivä/muu aika -aikajakoon. Perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja siirrolla on kaksi hintaa: talviarkipäivä 1.11.-31.3. klo 7-22 arkipäivisin mukaan luettuna lauantait ja aattopäivät sekä edullisempi muu aika 1.11.-31.3. klo 22-7 ja ajalla 1.4.-31.10. koko ajan.

Yli 3 x 63 A:n asiakkaille sovellamme verkkopalvelussa pienjännitetehosähköä.

Tuote Hinta (alv 0%) Hinta (alv 24%)
Talviarkipäivän energia, snt/kWh 2,07 2,57
Muun ajan energia, snt/kWh 1,39 1,72

Lisäksi perusmaksu pääsulakkeen mukaan, euroa/vuosi

Tuote alv 0 % alv 24 %
3 x 25 A 204,60 253,70
3 x 35 A 279,24 346,26
3 x 50-63 A 480,36 595,65

 

Tehosähkö

Käyttöpaikoissa, joissa sulakekoko on yli 63 A, verkkopalvelutuote on tehosähkö. Perusmaksu on kiinteä ja sulakekoosta riippumaton. Tehonkäyttö mitataan tunnin keskitehona ja laskutetaan erillisellä pätötehomaksulla liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman pätötuntitehon keskiarvoa käyttäen. Loistehomaksu määräytyy kunkin kuukauden aikana esiintyneen suurimman loistehotuntihuipun mukaan. Loistehohuipusta jätetään veloittamatta 0,16 kVAr kutakin samalta laskutuskaudelta veloitettavaa pätötehohuipun kilowattia kohti. Loistehossa huomioidaan ainoastaan verkosta otettava loisteho.

Tehosähkössä on kaksi hintaa: talviarkipäivä 1.11.-31.3. klo 7-22 arkipäivisin mukaan luettuna lauantait ja aattopäivät sekä edullisempi muu aika 1.11.-31.3. klo 22-7 ja ajalla 1.4.-31.10. koko ajan. Talviarkipäivinä 1.11-31.3 päiväaikaan klo 07-22 mitattu pätöteho huomioidaan kokonaan, muuna aikana mitatusta pätötehosta otetaan huomioon vain puolet laskettaessa pätötehohuippua.

Pienjännitetehosähkö (0,4 kV toimitus)

Tuote Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %)
Perusmaksu, euroa vuosi 491,88 €/v 609,93 €/v
Tehomaksu, euroa/kW/kk 1,72 2,13
Loistehomaksu, euroa/kVAr/kk 1,60 1,99
Talviarkipäivän energia, snt/kWh 1,31 1,62
Muun ajan energia, snt/kWh 0,92 1,14

 

Keskijännitetehosähkö (10 kV ja 20 kV toimitus)

Tuote alv 0 % alv 24 %
Perusmaksu, euroa/vuosi 1386,24 1718,94
Tehomaksu, euroa/kW/kk 1,26 1,56
Loistehomaksu, euroa/kVAr/kk 1,26 1,56
Talviarkipäivän energia, snt/kWh 1,22 1,51
Muun ajan energia, snt/kWh 0,90 1,12

 

Verkkopalveluhintoihin lisätään alla oleva energiavero (sisältävät myös huoltovarmuusmaksun)

Energiaverot alv 0 % alv 24 %

Veroluokka I, snt/kWh

Muut kuin teollisuus, konesalit ja kasvihuonviljely.

2,2530 snt/kWh 2,7937 snt/kWh

Veroluokka II, snt/kWh

Teollisuus, konesalit ja kasvihuoneviljely.

0,0630 snt/kWh 0,0781 snt/kWh

 

Tuotannon siirtomaksu

Veloitamme hinnaston mukaisen tuotannon verkkopalvelumaksun, kun syötät tuottamaasi sähköä Oulun Energia Sähköverkko Oy:n sähköverkkoon pienjännitteellä (0,24 tai 0,4 kV) tai keskijännitteellä (10 tai 20 kV). Verkosta otto eli kulutus veloitetaan voimassa olevan sähkön verkkopalveluhinnaston mukaan.

Perusmaksua ei peritä silloin, kun sähkön käyttöpaikalla on sekä kulutusta että tuotantoa. Muutoin perusmaksu on sama kuin kulutuksen siirtotuotteella. Tuotannon siirtomaksuun sisältyy alv 24 %.

*Lisäksi perimme tehomaksua kaikista sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettosähkötehon.

Tuote Hinta (alv 24 %)
Sähköntuotannon siirtomaksu 0,09 snt/kWh
Voimalaitosten nettosähkötehon tehomaksu* 196,30 €/MW/kk