Oulun Energian logo

Turveruukki

Turveruukki Oy hankkii energiapuuta ja turvetta ympäröivästä maakunnasta. Olemme merkittävä maaseudun työllistäjä, ja metsänomistajat ja urakoitsijat ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Turveruukki Oy toimii vastuullisesti ympäristön ja alueen ihmisten tarpeet huomioiden.

Oulun Energia luottaa lähienergiaan

Pohjoissuomalainen energiantuotanto takaa kilpailukykyisen ja varman energiansaannin niin yrityksille kuin kodeillekin. Oulun Energian sähkön ja lämmön tuotannossa energialähteistä yli 90 prosenttia tulee sadan kilometrin säteeltä Oulusta.

Toimimme yhdessä alueen ihmisten kanssa. Oulun Energian käyttämän lähienergian tuottaminen työllistää Oulua ympäröivässä maakunnassa ympärivuotisiksi työpaikoiksi muutettuna noin 1 000 ihmistä ja tuo vuosittain lähes 40 miljoonan euron tulovirran alueelle. Se parantaa alueemme huoltovarmuutta ja luo yrityksille mahdollisuuden toimia ja kehittyä. Paikallisesti tuotetun energian hyöty palautuu moninkertaisesti alueen ihmisten arkeen.

Hankimme metsäenergiaa lämmön- ja sähköntuotantoon noin sadan kilometrin säteeltä Oulusta. Käytämme  energiapuuta, joka on  tuotettu kestävän metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaisesti.

Metsänomistajille

Pääasiallinen Turveruukin hankkima energiapuujae on karsittu ranka, joka on ainespuuksi kelpaamatonta, pääasiassa pieniläpimittaista runkopuuta. Rangat toimitetaan puutavara-autolla välivarastoihin eli terminaaleihin kuivumaan ja odottamaan haketusta sekä toimitusta voimalaitokseen.

Jos olet kiinnostunut myymään energiapuuta, ota meihin yhteyttä. Sopimusurakoitsijamme hoitavat puuraaka-aineen haketuksen ja kuljetuksen asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

Valkoinen O-logo sinisellä taustalla.

Timo Vanhala

Operaatiopäällikkö
0445515707

Turveurakoitsijoille

Turveruukki Oy vastaa energiaturpeen tuottamisesta ja toimittamisesta Oulun Energian voimalaitoksille. Turveruukilla on myös muita turveasiakkaita koko Pohjois-Suomen alueella. Yhtiöllämme on sopimusurakoitsijoita turvetuotannon kokonaisurakoinnissa, tuotantoalueiden kunnostustöissä sekä lastaus- ja kuljetustehtävissä.

Valkoinen O-logo sinisellä taustalla.

Timo Vanhala

Operaatiopäällikkö
0445515707

Turveruukki

Toimistomme sijaitsee Toppilan voimalaitoksella. Kun saavut voimalaitosalueelle ota yhteyttä yhteyshenkilöösi.

Vaihde: call08 5584 3300 
Käyntiosoite: Tervahovintie 10, 90520 Oulu 
Postiosoite: PL 116, 90101 Oulu 
Turveruukin laskutusosoite

Pertti Vanhala katsoo kameraan.

Pertti Vanhala

toimitusjohtaja, Turveruukki Oy
0447033701