Oulun Energian logo

Sähköauto kuvattuna edestäpäin ja auton sivulla kolme ihmistä, joista  yksi henkilö lataa autoa.
Sähköauton latausjohto kuvattuna ja kaksi tyttöä auton vieressä, joista tinen tyttyö laittamassa autoa latausjohdon päähän.

Sähköauton lataus kotona

Turvallisuus, helppous ja kustannustehokkuus ovat keskeisiä syitä valita latausasema kotiin. Varmista sähköjärjestelmän kestävyys ja mahdolliset kapasiteettirajoitukset Oulun Energia Sähköverkko Oy:ltä ennen asennustyön tilaamista. Työ alkaa sähkösuunnittelijan tekemällä kartoituksella ja sähkösuunnitelmalla, joiden jälkeen latausemien asennuksesta pyydetään tarjouspyynnöt sähköurakoitsijoilta.

Miten sähköautoa ladataan?

Sähköauton lataaminen on nopeaa ja turvallista asianmukaisella seinä- tai tolppakiinnitteisellä latausasemalla. Latausaika vaihtelee yhdestä noin kahdeksaan tuntiin akun kapasiteetista ja sen hetkisestä varaustasosta riippuen.

Sähköauton akkua voidaan ladata vaikka jokaisen käyttökerran jälkeen – ei siis tarvitse odottaa, että akku kuluisi tyhjiin. Osittainen lataus ei vaikuta haitallisesti akun käyttöikään. Laite varmistaa oikean kytkennän sähköverkkoon sekä suojaa ylikuormitukselta ja sähköiskuilta. Lataus katkeaa automaattisesti, kun akku on täynnä.

Sähköauto voidaan ladata vain tilapäisesti tavallisesta pistokkeesta. Lataus vie aikaa, sillä energiansiirtonopeus ei ole kotitalouspistorasiassa erityisen korkea latausasemaan verrattuna. Hidas lataaminen voi olla myös paloturvallisuusriski.

Julkisilla latausasemilla, kuten huoltoasemilla, on tarjolla pikalatausmahdollisuus, joka lataa akun 80 % varausasteeseen 15–30 minuutissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki autot eivät sovellu pikalataukseen. Esimerkiksi useissa hybrideissä pikalataus ei ole mahdollista.

Latausasema omaan kotiin

Sähköauton latausasema voidaan asentaa omaan pihaan, autotalliin tai -katokseen tai taloyhtiön parkkipaikalle. Taloyhtiön näkökulmasta latausaseman hankinta voi olla houkutteleva investointi, joka lisää asuntojen kiinnostavuutta ja jälleenmyyntiarvoa. Latausasemien asennustyö on edullisempaa toteuttaa taloyhtiön yhteishankintana.

Sähköauton latauspisteen hankinta alkaa usein sähkösuunnittelijan tai latausasemia myyvän yrityksen tekemällä kartoituksella, jossa selvitetään kiinteistön nykyisen sähkölaitteiston kapasiteetti. Taloyhtiössä asuvan kannattaa lähteä liikkeelle olemalla yhteydessä isännöitsijään, joka voi kartoittaa latausmahdollisuuksia koko taloyhtiössä.

Kun sähköjärjestelmän kestävyys on varmistettu, valitaan kiinteistölle ja ajoneuvolle parhaiten sopiva latauslaite. Laite sovitetaan käytettävissä olevaan sähkökapasiteeettiin. Dynaamisella kuormanohjauksella varustettu latausasema säätää lataustehon niin, etteivät pääsulakkeet ylikuormitu. Auton lataus siis katkeaa, kun vaikkapa kiuasta lämmitetään. Sähköauton lataus yöllä vähentää kuormitushuippuja.

Latausasema muodostaa aina oman virtapiirinsä, mikä ansiosta latauslaite ei kuormita muita sähköjohtoja. Latausasemalle vedetään oma kaapeliveto pää- tai alakeskukselta. Asennuksen yhteydessä on tärkeää siis huomioida latauspisteen sijoitus ja etäisyys sähköpääkeskuksesta – tämä vaikuttaa myös kustannuksiin.

Sähköverkkoyhtiö tekee muutokset sähköliittymään

Nykyaikaisen kiinteistön sähköpääkeskus kestää yleensä hyvin yksittäisen latausaseman asennuksen, mutta jos sulakekokoa joudutaan kasvattamaan, perii sähköverkkoyhtiö uuden pääsulakekoon ja nykyisen pääsulakekoon liittymismaksujen välisen erotuksen. Jos sähköauton latauksen myötä pääsulakekokoa tulee muuttaa, niin asiakkaan tulee tehdä pysyvän liittymän muutostilaus. Oulun Energian asiakkaat pääsevät tekemään muutostilauksen tästä.

Taloyhtiöissä voidaan päätyä uuden liittymän hankintaan, jolloin verkkoyhtiölle maksetaan liittymän pääsulakekoon mukainen liittymismaksu. Jos olet asiakkaamme ja haluat selvittää nykyisen sähköliittymäsi tehon, liittymän suurentamisen lisäliittymismaksun kustannuksen tai aikataulun, ole yhteydessä tekniseen neuvontaamme.

Esimerkkejä yleisimmistä verkkoyhtiön muutoshinnoista

Sähköliittymän muutos
Hinta
Sulakekoko muuttuu 3x25 -> 3x35 A
(Vyöhyke 1* & 2*)
230 €
Sulakekoko muuttuu 3x25 -> 3x35A ja sähköpääkeskus vaihtuu samalla
(Vyöhyke 1* & 2*)
323 €
Sulakekoko muuttuu 1x25A -> 3x25A
(Vyöhyke 1*)
575 €
Sulakekoko muuttuu
1x25A -> 3x25A (Vyöhyke 2*)
1850 €

*Vyöhyke 1 = Asemakaava-alueet ja liittymispisteet, jotka sijaitsevat enintään 50 metrin päässä asemakaava-alueen ulkopuolella.

*Vyöhyke 2 = Asemakaava-alueen ulkopuolella siltä osin, kun ne liittymispisteeltään sijoittuvat linnuntietä mitaten enintään 600 metrin etäisyydelle olemassa olevasta muuntamosta ja liittymän pääsulakekoko on enintään 3x250A

 

Miksi valita sähköauton latausasema kotiin?

Turvallisuus

Nykyaikainen latausasema on turvallinen niin kiinteistölle kuin autollekin. Tämä edellyttää sitä, että latausasema on mitoitettu oikein ja asennustyöstä on vastannut pätevä sähköalan ammattilainen.

Helppous

Latausasemaa on helppoa ja yksinkertaista käyttää. Se on huomattavasti nopeampi kuin lämmityspistokkeeseen tai ulkopistorasiaan asennettu lämmityskaapeli.

Kustannustehokkuus

Omalla latausasemalla optimoit sähkönkulutuksesi. Pörssisähköä tai aurinkoenergiaa hyödyntävä kuluttaja voi ajastaa sähkölatauksen toimimaan edullisen sähkön aikaan.

Huomioi nämä sähköautonlatausaseman rakentamisessa

Sähköliittymän alkukartoitus

Jos sähköautonlatausaseman rakentamisessa tulee epäselvyyttä riittävätkö nykyiset pääsulakkeet, sähkösuunnittelija tai asiakas voi pyytää teknisestä neuvonnasta sähköliittymän kulutus- ja huipputehotietoja. Näiden pohjalta sähkösuunnittelija tekee päätöksen sopivasta pääsulakekoosta.

Sähköpääkeskuksen soveltuvuus

Liittyjän sähköurakoitsijan on varmistettava, pääkeskuksen mitoitusvirta eli nimellisvirta (In) on uuden liittymän pääsulakekoon mukainen. Mikäli sähköpääkeskuksen nimellisvirta ei ole riittävä ja asiakas haluaa suurentaa liittymän pääsulakekokoa, tulee sähköpääkeskus uusia. Sähköpääkeskuksen uusintoja suorittavat sähköurakoitsijat.

Liittymisjohdon soveltuvuus

Asiakkaan liittymisjohdon tulee kestää pääsulakekoon suurennoksen huomioiden liittymisjohdon asennustavan ja standardin SFS-6000 mukaiset kuormituksen alenemiskertoimet. Mikäli liittymisjohto ei sovellu pääsulakekoon suurennokselle, asiakas vastaa uuden liittymisjohdon kaivuutöistä liittymispisteestä sähköpääkeskukselle. Liittymispiste on yleensä tontinrajalla, liittymispisteen saat teknisestä neuvonnasta.

Oulun Energian mobiilisovellus auki puhelimessa. käyttäjä pitää puhelinta kädessä.

Oulun Energia -mobiilisovellus

Oman energiankulutuksen seuraaminen, Oulun Energian uutisvirta sekä pörssisähkön hinnan tarkastelu – muun muassa nämä ominaisuudet löytyvät Oulun Energian uudistuneesta mobiilisovelluksesta

Lue lisää!