Oulun Energian logo

Isoäiti ja lapsi tutkivat kuusta metsässä kesäisessä metsässä.
Isoäiti ja lapsenlapsi tutkivat kuusta kesäisessä metsässä.

Ratkomme ympäristöhaasteita

Merkittävä osuus Suomen kasvihuonepäästöistä on peräisin energiasektorilta ja siksi energia-ala on avainasemassa, kun torjutaan globaaleja ympäristöhaasteita. Meillä Oulun Energiassa on tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vaikutuksemme ilmaston lämpenemiseen olisi käytännössä neutraali.

Kohti hiilineutraaliutta

Panostamme uusiutuvaan energiaan nyt ja tulevaisuudessa. Pyrimme jatkuvasti myös vähentämään päästöjämme. Seuraamme ja raportoimme kehitystämme vuosittain.

Olemme jo saavuttaneet tähän mennessä mittavia tuloksia. Uusiutuvan energian osuus on noussut kolmessa vuodessa 16 prosenttia ollen vuonna 2022 jo 70 prosenttia. Hiilijalanjälkemme on pienentynyt seitsemässä vuodessa 37 prosenttia ja kaukolämmön ominaispäästötkin ovat kolmessa vuodessa lähes puolittuneet.

Tuotamme kaukolämpöä monilla eri energianlähteillä. Hyödynnämme kaukolämmön tuotannossa muun muassa metsätalouden sivuvirtoja sekä kierrätykseen kelpaamatonta jätettä. Alkuperätodennetun hiilineutraalin kaukolämmön on valinnut energiamäärällä mitattuna noin kahdeksan prosenttia lämpöasiakkaistamme.

uusiutuvan energian osuus_FI.png

 

 

Hiilijalanjalki_FI.png

 

kaukolammon_paastot_FI.png

Biodiversiteettiä edistämässä

Voimalaitoksistamme syntyy myös muita päästöjä ilmaan ja vesistöön. Ympäristövaikutuksia aiheutuu lisäksi turvetuotannosta sekä metsien käytöstä. Pyrimme Oulun Energialla jatkuvasti minimoimaan näitä vaikutuksia ympäristöön, sillä ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen.

Luopuessamme energiaturpeen käytöstä suoalueiden ympäristölupien mukainen jälkihoito on tärkeä osa ympäristötyötämme. Tavoitteemme on muuntaa omistamamme suoalueet päästölähteistä hiilinieluiksi. Käytännössä kuivat alueet tuhkalannoitetaan, jotta ne metsittyisivät, ja matalammat, vesittyneet alueet muutetaan kosteikoiksi, joista tulee esimerkiksi lintujen lisääntymis- ja levähdysalueita.

Vuonna 2022 muodostimme uusia kosteikkoja 50 hehtaarin edestä ja tuhkalannoitimme turvetuotannosta poistuneita alueita ennätysmäärän, 1000 hehtaaria.

Oulun Energian Merikosken voimalaitos estää vaelluskalojen nousun Oulujokeen. Mahdollistamme kalojen nousun voimalaitoksen ohi Oulujoen yläjuoksulle Merikosken kalatien avulla. Merikoskea pitkin nousee vuosittain mittava määrä kaloja.

Teemme myös vapaaehtoista Merikosken alueen ja vaelluskalojen elinolojen kehittämiseen liittyvää työtä esimerkiksi selvittämällä, miten kalojen lisääntymistä voisi tukea Merikosken vanhan uoman vesittämisellä.

kosteikot_kalatie_tuhkalannoitus_FI.png

Lue tarkemmin ympäristötyöstämme

Kaksi nuorta naista juoksee pellolla aurinkoisena päivänä.

Turvesoiden jälkihoito

Turvetuotantokäytöstä poistettaville alueille mietitään uusia käyttötarkoituksia yhdessä maanomistajien kanssa. Metsätalouden rinnalla kiinnostusta herättävät yhä enemmän erilaiset luontoa elvyttävät kosteikkoratkaisut. 

Lue lisää!
Vesi virtaamassa Oulun Energian Merikosken kalatien loppupäässä.

Merikosken kalatie

Merikosken kalatien portilta kalat nousevat 750 metrin taipaleen, joka on porrastettu 64 portaalla 11 metrin korkeuteen merenpinnasta. Kalojen nousu merestä voimalaitoksen ohi jatkuu Oulujoen yläjuoksulle 40 km matkan Montan voimalaitokselle sekä Oulujoen sivuhaaroihin, Muhos- ja Sanginjokeen.

Lue lisää!
Lapsi, jolla on pitkät hiukset ja yllään farkkuhaalarit, katsoo metsässä taivasta kohti.

Hiilineutraalius

Päämääränämme on täyden hiilineutraaliuden saavuttaminen vuonna 2030, jolloin toiminnastamme ei enää aiheudu ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Saavutamme hiilineutraaliuden seuraamalla hiilineutraaliuspolkuamme.

Lue lisää!
Lähikuva käsistä, jotka koskettavat männyn runkoa.

Vuosi ja vastuullisuus 2022

Tutustu vuoden 2022 raporttiin tästä!