Oulun Energian logo

Lapsi ja isovanhemmat katsovat puusta tippunutta lehteä metsässä.
Lapsi ja isovanhemmat katsovat puusta tippunutta lehteä kesäisessä metsässä.

Huolehdimme ihmisistä

Kannamme sosiaalista vastuuta huolehtimalla työntekijöistämme, asiakkaistamme sekä alueen asukkaista. Painopisteemme ovat jatkuvassa työturvallisuuden kehittämisessä sekä henkilöstömme ja alueen ihmisten hyvinvoinnista edistäminen. Haluamme taata työntekijöillemme hyvinvointia tukevan, avoimen ja innostavan työympäristön.

Yhdenvertaisuuden asialla

Toimintamme avoimuus ja ihmisten tasavertaista kohtelu ovat meille tärkeää kaikessa, mitä teemme. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa ja edistämme tasavertaisuutta kaikella toiminnallamme. Tavoitteenamme on kehittää keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toiminnassamme.

Työpaikkana Oulun Energia on sukupuolten näkökulmasta miesvaltainen: 79 prosenttia työntekijöistämme on miehiä. Vuoden 2022 aikana naisten osuus kuitenkin kasvoi hieman, 19 prosentista 21 prosenttiin. Johtoryhmässä naisia on kolmasosa ja hallituksen jäsenistä reilu kolmasosa on naisia. Selvitämme mahdollisuutta irrottautua kahden sukupuolten näkökulmasta järjestelmäuudistuksien myötä.

Haluamme olla mukana purkamassa ammattialojen segregaatiota ja pyrimme kehittämään keinoja houkutella eri sukupuolia edustavia työnhakijoita. Oulun Energian työnhakuprosessit ja työhönottoperiaatteet ovat sukupuolen suhteen neutraalit. Olemme pyrkineet varmistamaan uudet tehtävänimikkeet niin, etteivät ne ole sukupuolittuneet ja viestinnässä ohjaamme käyttämään esimiehen sijaan esihenkilö-termiä. Oulun Energialla on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka osana olemme tehneet palkkakartoituksen. Tulemme toteuttamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn koko henkilöstöllemme.

 

Monimuotoisuus rikastuttaa työyhteisöä ja työntekoa. Toistaiseksi työyhteisömme on melko homogeeninen niin sukupuolen, äidinkielen kuin koulutustaustan perusteella, mutta etsimme uusia keinoja työyhteisön moninaistamiseksi.

Rekrytointiprosesseissa pyrimme kiinnittämään huomiota siihen, että rekrytoisimme sellaista osaamista, jota meillä ei vielä ole. Tällä hetkellä rekrytointi tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä, sillä monissa tehtävissä suomen kielen hyvä taito on välttämättömyys. Rekrytoinnin laajentaminen muille kielille ei ole poissuljettua, vaan harkitsemme sitä tapauskohtaisesti.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on taata työntekijöille sataprosenttisen turvalliset työpäivät ja nolla tapaturmaa.

Tärkein turvallisuutta mittaava mittarimme on TRI-taajuus, eli kaikkien lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä suhteessa miljoonaan työtuntiin. Vuosina 2021 ja 2022 tapaturmien määrä on lähes puolittunut vuosittain. Vuonna 2022 pääsimme ennätyksellisen alhaalle, ja taajuus painui 4,2:sta 2,2:een.

Turvallisuus on muutakin kuin tapaturmien välttelyä

Turvallisuus ei kuitenkaan ole pelkkää tapaturmien välttelyä vaan pitkäjänteistä ennakoivaa työtä eli päivittäistä turvallisuuden varmistamista. Tätä varten Oulun Energialla on Turvallisuus100-ohjelma, jonka onnistumista mitataan työturvallisuusindeksillä.

Indeksissä seuraamme turvallisen työskentelyn päiviä, työntekijöiden tekemien turvallisuushavaintojen pistemäärää ja käsittelyaikaa, tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnan toteutumista tavoiteajassa, turvakierrosten määrää sekä turvallisuutta parantavien töiden toteuttamista. Vuonna 2022 turvallisuusindeksi oli ennätyksellisen korkealla eli 99,3 prosentissa, kun tavoitteena on 100 prosenttia. Tutustu turvallisuuteen lisää tästä.

Henkilöstön hyvinvointi keskiössä

Oulun Energian tavoite on olla Suomen energisin työpaikka, eli taata työntekijöille hyvinvointia tukeva, avoin ja innostava työympäristö, joka luo edellytykset jokaiselle onnistua ja oppia työssään ja tavoitteissaan.

Olemme seuranneet henkilöstön kokemusta Oulun Energiasta työpaikkana kolme kertaa vuodessa toteutettavilla Pulssi-kyselyillä vuodesta 2021 alkaen. Henkilöstökokemus nousi vuonna 2022 68 prosentista 72 prosenttiin. Erityisen hyväksi Oulun Energialla koettiin työyhteisö, hybridityö, ePassi-etuudet sekä kulttuurin muutosmatkamme. Tärkeimmiksi kehitettäväksi asioiksi nousi työkuorma, tiedonkulku, työn organisointi, esihenkilötyö, ICT:n ja digitalisaation edistäminen sekä palkkaus. Tärkeimmiksi kehitettäväksi asioiksi nousi työkuorma, tiedonkulku, työn organisointi, esihenkilötyö, ICT:n ja digitalisaation edistäminen sekä palkkaus. Tutustu henkilöstökokemuksiin tästä. 

Hyvinvointia alueen ihmisille

Henkilöstömme lisäksi meille on tärkeää panostaa myös Oulun seudun alueen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Olemme mukana järjestämässä erilaisia kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumia sekä tarjoamme alueen ihmisille vuosittain muun muassa ilmaisia liikuntapäiviä. Lisäksi tuemme paikallisia urheilijoita ja kulttuuritoimijoita. Tutustu sponsorointiyhteistyöhömme tarkemmin täällä.

Lähikuva käsistä, jotka koskettavat männyn runkoa.

Vuosi ja vastuullisuus 2022

Tutustu vuoden 2022 raporttiin tästä!