Oulun Energian logo

Vastuullisuusjohtaja Katja Virkkunen nojaa puuhun kesällä.
Vastuullisuusjohtaja Katja Virkkunen nojaa puuhun.

Vastuullisuusjohtajan terveiset: Tulevaisuuden energiajärjestelmää rakennetaan yhdessä

Vastuullisuus tarkoittaa meillä Oulun Energia -konsernissa sitä, että olemme sitoutuneita vahvistamaan alueellista elinvoimaa, huolehtimaan omista ja alueen ihmisistä sekä ratkomaan aikamme ympäristöhaasteita. Vastuullisuustyömme perustuu jatkuvaan parantamiseen ja kehittymiseen, ja asetammekin työllemme kunnianhimoisia tavoitteita.

Lienee selvää, että energiayhtiön roolissamme ilmaston ja ympäristön tilan parantaminen on kaikista kiireellisimmin agendallamme. Liiketoimintastrategiamme ytimessä on hiilineutraaliustavoitteemme vuoteen 2030 mennessä.

Tehtävämme on pienentää tuotannon ilmastopäästöjä siirtymällä hiilineutraaleihin energiamuotoihin ja kehittämällä jatkuvasti uusia vaihtoehtoja. Tätä siirtymää teemme aktiivisesti läpi koko organisaatiomme, energiantuotannosta myyntiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. 

Kiertotaloudesta uusia mahdollisuuksia

Yksi merkittävimmistä päätöksistämme on luopua fossiiliseksi energianlähteeksi määritellystä turpeesta viimeistään vuoden 2024 aikana. Turpeella on ollut suuri rooli alueen historiassa työllistäjänä ja huoltovarmuuden takaajana. Turpeen ilmastovaikutukset ovat kuitenkin niin suuret ja sen kustannukset EU:n päästökauppajärjestelmässä nousseet niin korkeiksi, että emme voi enää turvata siihen.

Olemme toistaiseksi korvanneet turvetta pääosin kotimaisella energiapuulla ja kiertotalouspolttoaineella. Tuore kiertotalousyhtiömme Syklo onkin konkreettinen esimerkki siitä, miten kehitämme uudenlaista liiketoimintaa kiertotalouden ja hiilineutraalin energian ympärille.

Lajittelulaitoksellamme Ruskossa käsitellään jo nyt 100 000 tonnia jätettä vuodessa. Laitos erottelee jätteen joukosta kierrätettäviksi soveltuvat raaka-aineet ja SRF-kierrätyspolttoaineen. Syklon tavoitteena on kolminkertaistaa jätteiden kierrätysaste 2025 mennessä ja säästää kasvihuonekaasupäästöjä 100 000 tonnilla per vuosi.

Tulevaisuuden energiamuotoja ilman polttamista

Tulevaisuuden haasteenamme on löytää ja kehittää polttamattomuuteen perustuvia energialähteitä. Tätä edistämme paitsi eri tiimeissämme Oulun Energialla myös yhteistyössä alueen yritysten, kaupungin ja eri sidosryhmien kanssa.

Kaukolämpöverkolla tulee olemaan vihreässä siirtymässä vahva rooli, sillä siihen voidaan syöttää eri lämmönlähteitä, esimerkiksi kauppojen hukkalämpöä ja geolämpöä. Mahdollisuuksia löytyy, sillä pelkästään Oulun seudulla syntyy esimerkiksi teollisissa prosesseissa hukkalämpöä, jolla voitaisiin tuottaa jopa 10 prosenttia koko seudun kaukolämmöstä. Meidän roolinamme on paitsi aktiivisesti tutkia ja pilotoida erilaisia vaihtoehtoja myös valita palettiin mukaan vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat energialähteet.

Kohtuullinen hinta, korkea toimitusvarmuus

Olemme onnistuneet pitämään Oulussa kaukolämmön hinnan suurista kaupungeista edullisimpana. Positiivista onkin se, että energiantuotannon vastuullisuus kulkee käsi kädessä kohtuullisen hinnan kanssa.

Kaupungin omistamana yhtiönä teemme parhaamme, että energian hinta pysyisi kohtuullisena myös tulevaisuudessa. Tämä on meille tärkeää, sillä kaukolämmön hinta vaikuttaa koko alueen hyvinvointiin ja kilpailukykyyn.

Toinen tärkeä asia alueellisen elinvoiman kannalta on sähkön toimitusvarmuus. Varmistamme, että yritysten on Oulun seudulla turvallista toimia ja että sähkön siirron häiriöt eivät ole sotkemassa oululaisten ihmisten tai yritysten arkea. Oulun Energia Sähköverkko Oy onkin onnistunut pitämään sähkön toimitusvarmuuden korkealla tasolla jo vuosien ajan toteuttamalla suunnitelmallisesti investointi- ja kunnossapito-ohjelmiaan. Myös sähkön siirtohinnat ovat oululaisilla edullisimmasta päästä Suomessa.

Työssä mukana koko henkilöstö

Vastuullisuus ulottuu meillä Oulun Energialla myös ihmisiin: meille on tärkeää edistää paitsi alueen ihmisten myös henkilöstömme hyvinvointia. Vastuullisuuden kehittäminen ei nimittäin onnistu ilman sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöämme, jonka hyvinvointi on meille sydämen asia ja johon panostamme vahvasti.

Olemme myös keskittyneet kehittämään työkulttuuriamme avoimemmaksi ja osallistavammaksi sekä kehittäneet työskentelytapoja esimerkiksi ottamalla käyttöön hybridityön mallin, jota henkilöstö on ollut mukana rakentamassa.

Meille on tärkeää, että Oulun Energia on työpaikkana sellainen, jossa on tilaa erilaisille ihmisille. Etsimme uusia keinoja työyhteisön moninaistamiseksi sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi. Aiomme myös toteuttaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn koko Oulun Energian henkilöstölle. 

Vastuullisuustyö mahdollistaa strategiamme toteuttamisen ja se on vankka pohja liiketoiminnan jatkuvuudelle. Vastuullista liiketoimintaa tehdään arjessa, sitä toteutetaan jokaisessa työtehtävässä ja jokaisessa päätöksessä päivittäin. Vastuullisuustyön edistämisestä kiitos kuuluukin asiantuntijatiimien lisäksi koko henkilöstöllemme.

 

Katja Virkkunen

Johtaja, Vastuullisuus ja HR

Oulun Energia