Oulun Energian logo

Hiilineutraali kaukolämpö Oulun Energia. Isovanhemmat ja heidän lapsenlapsensa metsässä aurinkoisena päivänä.

Viisi syytä valita hiilineutraali kaukolämpö Onni

18.10.2022

Oulun Energian matka kohti energiantuotannon hiilineutraaliutta on alkanut jo vuosikymmen sitten. Täysi hiilineutraalius tullaan saavuttamaan uusimman arvion mukaan jo 2030, viisi vuotta tavoiteaikataulua edellä. Kunnianhimoista tavoitetta edistetään päivittäisillä teoilla, josta Oulun Energian hiilineutraali lämmitys, Onni-kaukolämpö on yksi esimerkki.

Hiilineutraalius on osa konsernin vastuullisuustavoitteita - osaltaan sen avulla ratkotaan globaaleja ympäristöhaasteita. Ympäristöhaasteet ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niiden ratkomiseksi tarvitaan kollektiivisuutta eli yritysten ja asiakkaiden välistä tiivistä yhteistyötä. Toimialan täytyy tarjota läpinäkyviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Lämmitys tuottaa kiinteistöjen energiasta jopa 60 prosenttia ja tästä syystä hiilineutraali lämmitys on avain asemassa vastaamassa tarvittuun muutokseen.

Meille Oulun Energialla hiilineutraaliustavoitteiden täyttäminen tarkoittaa osaltaan sitä, että saamme työhön mukaan juuri asiakkaamme sekä yhteistyökumppanimme. Jokaisen ostoskäyttäytymisellä on merkitystä, olipa sitten kyseessä suuri yritysasiakas tai omakotiasuja. Pienistä kestävyyttä edistävistä valinnoista kasvaa lopulta ilmaston lämpenemistä hidastava vaikutus, jonka saamme aikaan yhdessä.

Top 5: Onni-kaukolämpö - hiilineutraali lämmitys

Kokosimme hiilineutraalin lämmityksen, Onni-kaukolämmön valinnan tueksi top 5 -listan, jonka avulla voit askel askeleelta tutustua hiilineutraalin kaukolämmön ominaisuuksiin sekä hyötyihin!

 1. Ilmastoystävällinen valinta
  Hiilineutraali kaukolämpö Onni on tuotettu kokonaan uusituvilla sekä niihin rinnastetuilla energialähteillä. Näitä ovat muun muassa metsäteollisuuden sivuvirroista tuotettu paperi-, kartonki- tai sahatavaratuotantoon kelpaamaton biomassa.
 2. Alkuperä on varmennettu
  Läpinäkyvyyden sekä laadun varmistamiseksi keskitetty viranomainen varmentaa hiilineutraalin kaukolämmön eli Onnin ympäristöystävällisyyden. Keskitetystä valvonnasta vastaa Suomessa Energiaviraston alkuperätakuujärjestelmä.
 3. Asiakkaalle helppo ja edullinen
  Onni on tehty asiakkaita varten ja siksi se on helppo hankkia sekä kustannuksiltaan järkevä. Onnin hinta on 2,48 euroa / MWh. Omakotiasujalle tämä tarkoittaa vain noin 40–50 euron kustannusta vuositasolla.
 4. Tuet aluetaloutta
  Valitessasi Oulun Energian tuotteen vahvistat alueellista elinvoimaa. Oulun Energia on Oulun kaupungin omistama yhtiö. Tuotamme kaupungille tuloja muun muassa osinkojen, lainanlyhennysten ja korkojen muodossa. Käyttämämme energialähteet hankitaan yli 90 prosenttisesti lähialueeltamme, joten myös näistä saatava tulo jää aluetalouden hyödynnettäväksi. Lisäksi työllistämme useita satoja paikallisia asukkaita sekä suoraan että välillisesti.
 5. Edistät kaukolämmön kehittymistä
  Kaukolämpö kehittyy sitä nopeammin, mitä enemmän kysyntää uusille tuotteille on. Kun valitset hiilineutraali kaukolämpö -lisätuotteen, olet mukana vaikuttamassa kestävän energiatuotannon kehittymiseen meillä Oulun seudulla. Kaukolämpöverkko toimii lisäksi alustana tulevaisuuden energiaratkaisuille, joita ovat muun muassa laajat hukka- ja lauhdelämpöjen talteenotot sekä uusiutuvien energiajärjestelmien verkkoon kytkentä.
Iäkäs mies ja nuori lapsi tutkivat lehteä metsässä.

Onni on hiilineutraalia kaukolämpöä

Lämmitämme taloja – emme maapalloa. Tee teko tulevien sukupolvien puolesta ja valitse hiilineutraalisti tuotettu Onni-kaukolämpö!

Lue lisää Onni-kaukolämmöstä