Oulun Energian logo

Kaksi nuorta naista juoksee heinäpellolla aurinkoisena päivänä.
Kaksi nuorta naista on selin kameraan ja he juoksevat heinäpellolla aurinkoisena kesäpäivänä.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti

Oulun Energian toimintaa ohjaavat kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, jotka näkyvät kaikessa toiminnassamme sekä tekemissämme päätöksissä. Kannamme vastuun ympäröivästä luonnosta, paikallisista ihmisistä ja pohjoisesta elinvoimasta. Periaatteemme on rakentaa huomista ja työskennellä tavalla, josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä.

Vuosi- ja vastuullisuusraportin saat ladattua pdf-muodossa tästä:

Toimitusjohtaja Juha Juntunen katsoo kameraan ja hymyilee.

Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2022

Vastuullisuus on Oulun Energian ytimessä. Se leikkaa läpi yhtiömme ja kaikki sen toiminnot. Poikkeuksellisena vuonna oli entistä tärkeämpää toteuttaa vastuullisuusteemojamme: ratkoa ympäristöhaasteita, huolehtia ihmisistä ja vahvistaa alueellista elinvoimaa.

Tutustu Juha Juntusen vuosikatsaukseen tästä

Vastuullisuus Oulun Energiassa

Vastaamme globaaleihin ympäristöhaasteisiin muun muassa tukemalla uusia innovaatioita ja ottamalla käyttöön älykkäitä sekä hiilineutraaleja energiamuotoja. Yhteiskunnallinen vastuullisuustyö ulottuu toiminnassamme konsernin ulkopuolelle aina paikallisiin asukkaisiin asti. Tuemme hyvinvointia esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin avulla erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa sekä suoraan sponsoroiden seuroja ja yhdistyksiä.

Konsernissamme vastuuta kannetaan yhdessä yli toimialarajojen. Tahdomme, että mahdollisimman monella toimijalla on mahdollisuus aloittaa oman liiketoimintansa vastuullinen kehittäminen. Tarjoamme esimerkiksi erilaisia tukipalveluita yritysten vastuullisuusraportoinnin tueksi. Mitä useampi toimija on mukana vastuullisuustyössä, sitä kestävämmäksi alueellinen elinvoimamme ja yhteiskuntamme muodostuu.

Nostoja vuosi- ja vastuullisuusraportista 2022

Nainen katsoo kameraan ruokakaupan kylmäosastolla. Hän hymyilee ja sylissä on hedelmäkori.

Taloudelliset vaikutukset vuonna 2022

  • Tuloutukset Oulun kaupungille 22,5 miljoonaa euroa
  • Palkat sivukuluineen 16,3 miljoonaa euroa
  • Investoinnit 35,1 miljoonaa euroa
  • Palvelujen ostoja 38,7 miljoonaa euroa
  • Verot 9,1 miljoonaa euroa
  • Tuet ja avustukset 0,38 miljoonaa euroa
  • Henkilöstö keskimäärin 249
Nuori tyttö esittelee isoisälleen löytämäänsä pientä käpyä metsässä.

Kohti hiilineutraaliutta

  • Tähtäämme hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä.
  • Vähensimme energiantuotannon päästöjämme yli 33 000 tonnilla eli 8 prosenttia edellisvuodesta.
  • Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähkön- ja lämmöntuotannostamme kasvoi vuonna 2022 67 prosentista 70 prosenttiin.

 

Laanilan voimalaitoksen edessä työntekijä katselee eteenpäin.

Työturvallisuus korkealla tasolla

Tärkein turvallisuutta arvioiva mittarimme on TRI-taajuus, eli henkilöstöllemme
sattuneiden kaikkien lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä suhteessa miljoonaan työtuntiin.

Vuonna 2022 tapaturmien määrä lähes puolittui ennätyksellisen alhaalle, ja taajuus painui 4,2:sta 2,2:een. Taustalla on pitkäjänteinen ja järjestelmällinen, koko henkilöstöä koskeva kehitystyö. Jatkuvana tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Kolme Syklon työntekijää kävelee Ruskon lajittelulaitoksella.

Suomen energisin työpaikka

Oulun Energian tavoite on olla Suomen energisin työpaikka. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää huomioida työolosuhteet, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus onnistua, oppia ja kehittyä. 

Vuonna 2022 Oulun Energian henkilöstötyytyväisyys kasvoi 68 prosentista 72 prosenttiin. Erityisen hyväksi Oulun Energialla koettiin työyhteisö, hybridityö, ePassi-etuudet sekä kulttuurin muutosmatkamme. 

Meillä töissä