Oulun Energian logo

Tutkija Olli-Pekka Siira kehitti hiilinielujen laskentamallia Miljöö-innovaatiotuen rahoituksella.
Tutkija Olli-Pekka Siira kehitti laskentamallin hiilinieluille ja sai siihen rahoitusta Miljöö-innovaatiotuen kautta.

Hiilinielujen laskentamalli ilmastotyön avuksi

Monet kunnat haluavat olla tulevaisuudessa hiilineutraaleja. Isossa kuvassa tavoitteen saavuttaminen vaatii päästöjen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä sekä hiilidioksidin sitomisen tehostamista. Nyt prosessille tärkeiden hiilidioksidinielujen eli hiilinielujen merkitys voidaan laskea ja todentaa uudella laskentamallilla.

Tutkija Olli-Pekka Siira havaitsi, että hiilipäästöt ovat yleensä melko tarkasti selvillä, mutta hiilidioksidinielut eivät. Tästä syntyi idea suunnitella alueellisten hiilinielujen laskentamalli, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi metsä- ja puistoalueiden kaavoituksessa sekä maankäytön suunnittelussa.

"Tämä projekti kohdistettiin alun perin Oulun alueen hiilinielujen selvittämiseen, mutta työ tuotti konseptin, jota voidaan hyödyntää laajemminkin. Samalla mallilla voitaisiin laskea kaikkien Suomen kaupunkien hiilinielut", toteaa Siira.

Ympäristötili, Oulun Energia, Olli-Pekka SiiraTutkija Olli-Pekka Siira sai rahoituksen tutkimukselleen Oulun Energialta.

Luonto korjaa itseään, mutta se tarvitsee apua

Koska ilmastonmuutos on osittain ihmisen aiheuttama, on se Siiran mukaan myös ihmisen korjattavissa. Tutkija kuitenkin sanoo, että esimerkiksi pelkkä metsäpinta-alan lisääminen ei yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan päästöjen leikkaamista.

"Yhteisvaikutus on se juttu. Meidän pitää vähentää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ja samalla kasvattaa hiilinieluja edesauttamalla luonnon omaa toimintaa ja kasvipeitteen kasvattamista. Maapallon ekosysteemi kyllä pitää itseään pystyssä ja pyrkii tasapainoon, mutta me voimme estää ilmastomuutoksen voimistumista kiinnittämällä enemmän huomioita myös hiilinieluihin."

Oulun hiilinielut, miljöö innovaatiotuki, Oulun Energia, Olli-Pekka Siira

Oulun hiilinielut on jaoteltu maankäytön pääluokkien perusteella.

Projekti jatkaa elämäänsä tiedeyhteisössä

Oulun Energian tukeman projektin aikana Siira teki hiilinielujen laskentamallia oman konsulttiyrityksensä puitteissa. Nyt tutkijan työnantajana on Helsingin yliopisto, jossa hiilinieluprojekti tavallaan jatkuu.

"On hienoa, että saan tehdä nyt yliopistolla samaan aiheeseen liittyviä töitä. Eli jatkan laskentamalliasioita ja eri ekosysteemien hiilinielujen selvittämistä käytännön tasolla yhdessä maailmanlaajuisen tiedeyhteisön kanssa."

Siira korostaa tutkitun tiedon merkitystä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

"Ei tämä ilmastonmuutoksen keskellä eläminen siis aivan toivotonta ole. Keinoja monien asioiden ratkaisemiseen kyllä löytyy. Jatkuvasti päivittyvä tieto auttaa tekemään korjausliikkeitä."

Hiilinielu_infografiikka_1_Oulun Energia Ympäristötili.jpg

Hiilen kierto luonnossa. Hiilinielut sitovat ilmakehässä esiintyviä hiilidioksidipäästöjä.

Mikä on hiilinielu, ja miten se vaikuttaa ympäristöön

  • Hiilinielu on luonnon ekosysteemi, kuten metsä tai vesistö, joka sitoo itseensä ilmakehässä esiintyviä hiilidioksidipäästöjä.
  • Maapallon laajuisessa hiilitasapainotarkastelussa vuotuiset hiilidioksidipäästöt hiileksi laskettuna ovat noin 217,1 Gt. Hiilinielut sitovat noin 213,8 Gt hiilidioksidia. Päästöt ovat suuremmat kuin nielut.
  • Valtaosa ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä ovat peräisin fossiilisten polttoaineitten (mm. öljyn, kivihiilen ja maakaasun) käytöstä.
  • Merkittäviä hiilitasapainoa järkyttäviä tekijöitä ovat myös metsäkato ja maankäytön muutosten aiheuttama hiilinielujen pieneneminen.
Miljöö-innovaatiotuki logo. Kuvassa kaupunki kuvattuna sammakkoperspektiivistä.

Innovoidaan maailmasta parempi

Haluatko lisätietoja hankkeiden ja innovaatioiden rahoituksesta? Tutustu Oulun Energian tarjoamaan Miljöö-innovaatiotukeen ja lähetä hakemuksesi!

 

Lue lisää Miljöö-innovaatiotuesta