Oulun Energian logo

Tyttö tutkii voikukkaa suurennuslasilla.

Jotta lupaavat innovaatiot eivät jäisi suunnittelupöydille – Miljöö-innovaatiotuella edistämme parempaa maailmaa luovia hankkeita

Toista kertaa haettavissa oleva Miljöö-innovaatiotuki on tarkoitettu edistämään hankkeita, jotka innovoivat ja tutkivat maailmaa paremmaksi. Rahallista tukea voi hakea elo-syyskuun ajan niin tutkimus- ja kehityshankkeisiin kuin energiakasvatuksen edistämiseenkin – yhteisenä nimittäjänä on tien tasaaminen kohti puhtaampaa ja vihreämpää tulevaisuutta hankkeen koosta riippumatta.

Minkälaisilla innovaatioilla voisimme tehdä roskasta uudelleen hyödynnettävän luonnonvaran? Entä miten datakeskusten hukkalämpö olisi minimoitavissa ja valjastettavissa tehokkaimmin hyötykäyttöön?
Muun muassa nämä ovat kysymyksiä, joita ratkomalla otamme askeleita kohti kestävämpää maailmaa. Jo toista kertaa haettavaksi avautunut Miljöö-innovaatiotuki on Oulun Energian kädenojennus yrityksille, tiimeille ja yksityishenkilöille, jotka ahertavat puhtaampaa ja vihreämpää tulevaisuutta edistävien hankkeiden parissa.

”Olemme tukeneet tutkimus- ja kehitystyötä jo pitkään, sillä tavoitteenamme on tehdä maailmasta parempi. Haluamme auttaa samaa tavoittelevia hankkeita matalan kynnyksen Miljöö-innovaatiotuella, koska lupaavat hankkeet eivät saisi jäädä kehittymättä sen vuoksi, ettei rahaa ole”, kuvailee Oulun Energian laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen.

Tuki avartaa hankkeiden pullonkauloja

Miljöö-innovaatiotukea voi hakea ikään ja paikkakuntaan katsomatta hankkeisiin, jotka innovoivat ja tutkivat yhteiskuntaamme kestävämpään ja puhtaampaan suuntaan esimerkiksi hiilineutraaliuden, kiertotalouden ja biopohjaisuuden, älykkäiden energiaratkaisuiden, ympäristötekojen sekä älykkään liikkumisen saroilla.

Innovaatiotuen suuruus vaihtelee noin tuhannesta eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin, ja yhtä laaja on myös tuettavien hankkeiden kirjo: tukea voi hakea tutkimustyöhön, tuotekehitykseen, tuotteiden kaupallistamiseen, markkinointiin tai vaikkapa seminaarimatkan rahoittamiseen.

Hakemuksia käsittelevään raatiin kuuluva Väyrynen toteaakin kannustavasti, että hyvät hankkeet saavat aina rahoitusta. Hyvän hankkeen tuntomerkkejä taas ovat selkeä tavoitteenasettelu, huolellisesti laaditut suunnitelmat ja perusteltu arvio lopputuleman vaikuttavuudesta.

”Emme lukittaudu mihinkään ennakko-oletuksiin, vaan tarkastelemme aina hankkeita hankkeina. Rahan merkittävyys on kuitenkin suurin silloin, jos se ratkaisee jonkin ongelman tai hidasteen hankkeen etenemisessä. Siksi on tärkeää osata kristallinkirkkaasti kertoa, mikä on se projektin pullonkaula, jonka raha ratkaisee.”

 

Onko_tassa_tulevaisuuden_saalis_1720x968px.jpg

Kiertotalouden innovaatioilla paljon annettavaa

Vuoden 2022 hakukierroksella hakemuksissa korostui vahvasti uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja hukkalämmön minimointia tarkastelevat tutkimus- ja kehityshankkeet.

Innovatiivisuudessaan erityisen ansiokkaana raatilaisten mieliin jäi tavaroiden yhteiskäyttöä pilotoinut hanke, ja Väyrynen toivoo, että myös tänä vuonna kiertotalouteen liittyvät hakemukset näkyvät.
Luonnonvarojen varjelemisessa kiertotalous ja roskan hyödyntäminen luonnonvarana ovat avainasemassa.

”Kiertotalous on tukijalka meidänkin toiminnassamme. Hiilidioksidipäästöt, biodiversiteetin heikentyminen ja resurssien ylikulutus ovat akuutteja ongelmia, joiden ratkaisemiseen kiertotaloudella on paljon annettavaa. Selvää on, että tällä tiellä ihmiskunta ei voi kauaa jatkaa.”

Kun puhutaan tulevaisuudesta, ei voi olla mainitsematta nuoria sukupolvia. Tuettavilla hankkeilla maailmaa halutaan tehdä paremmaksi heitä varten, mutta myös heidän kauttaan. Esimerkkinä tästä toimii koululaisten energiakasvatusmateriaalien tuottamiseen myönnetty tuki.

”Energiakasvatus alkaa jo koulussa, ja siksi kouluun ja kasvatukseen liittyvät hankkeet kiinnostavat. Se on meille arvokysymys. Nuorista kasvaa tulevaisuuden osaajia, ja tulevaisuudessa he päättävät, miten tätä maailmaa pyöritetään”, Väyrynen painottaa.

error

Miljöö-innovaatiotuki

  • Hakuaika 1.8.–30.9.2023
  • Haku on valtakunnallinen, eikä siinä ole ikärajaa
  • Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, tutkijat, tiimit, yhteisöt sekä yritykset. Näemme runsaasti potentiaalia myös yritysten ja oppilaitosten yhteishankkeissa
  • Yksittäisen tuen määrä vaihtelee noin tuhannesta eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin
  • Tuen teemat: hiilineutraalius, älykkäät energiaratkaisut ja teknologiat, kiertotalous ja biopohjaiset ratkaisut, tuottavuutta ja tehokkuutta edistävät ratkaisut, uudet toimintamallit ja tuotteet, älykäs liikkuminen, digitaalisuus ja tutkimus sekä ympäristön kantokyky ja kestävyys.
  • Tuen myöntää asiantuntijoista koostettu raati, joka vaihtuu kahden vuoden välein
Miljöö-innovaatiotuki logo. Kuvassa kaupunki kuvattuna sammakkoperspektiivistä.

Innovoidaan maailmasta parempi

Haluatko lisätietoja hankkeiden ja innovaatioiden rahoituksesta? Tutustu Oulun Energian tarjoamaan Miljöö-innovaatiotukeen ja lähetä hakemuksesi!

 

Lue lisää Miljöö-innovaatiotuesta