Oulun Energian logo

Ihminen istuu riippukeinussa ja katsoo maisemaa.
Ihminen istuu riippukeinussa ja katsoo maisemaa.

Miljöö-innovaatiotuki jaettiin ensimmäisen kerran – Tuetuissa hankkeissa kirkas ajatus paremman yhteisen rakentamisesta

Oulun Energian jakamaa Miljöö-innovaatiotukea haki historian ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä 60 toimijaa eri puolilta Suomea. Päätökset rahoitusten saajista tehtiin alkuvuoden 2023 aikana.

“Valitsimme hakemusten joukosta hyvän kattauksen hankkeita, joiden matkaa ja vaikuttavuutta on nyt kiinnostavaa päästä seuraamaan,” iloitsee laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen.

Kiinnostus lokakuussa 2022 päättynyttä tukea kohtaan oli runsas. Kaikkineen hakemusten laatu oli korkea ja aihealueet kestävää kehitystä sekä innovaatiota edistäviä. Hakemuksia saatiin niin yrityksiltä, oppilaitoksilta kuin tutkijoiltakin.

Miljöö-innovaatiotuen raati myönsi rahoituksen lopulta yhdeksälle hakijalle. Tukea myönnettiin yhteensä 80 000 euron verran. Tukipäätökset perustuivat monen näkökulman summaan.

Tarja Väyrynen Miljöö innovaatiotuki.jpgOulun Energian laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen.

“Oli mielenkiintoista tutustua näin moneen hienoon projektiin. Arvioimme hankkeissa muun muassa kekseliäisyyttä, vaikuttavuutta, uutuusarvoa ja idean monistettavuutta – tietysti varsinaisten hakukriteerien täyttymisen lisäksi,” kertoo Väyrynen tyytyväisenä.

Ratkaisuja kiertotalouteen, toimintatapoja kuluttamiseen

Yksittäiset myönnetyt tukisummat vaihtelevat noin tuhannesta eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin. Rahoituksilla Oulun Energia haluaa tukea vihreitä ratkaisuja, jotka ohjaavat tapaamme tuottaa, käsitellä ja käyttää luonnonvarojamme sekä tuotteita ja palveluja nykyistä kestävämmin.

Hakemuksissa kestävän kehityksen hankkeet liittyivät muun muassa tekstiilien kierrättämiseen, yhteiskäyttöpalveluihin ja kiertotalouteen. Tuotekehityksen projekteissa rahoitusta etsittiin biohiileen, tietoturvaan, ilmastointiin, sähkön kulutuksen pienentämiseen, ekologisen maatalouden ja sähköautoilun hankkeisiin.

Tutkimus- ja opinnäytetöiden teemoissa näkyi puolestaan vahvasti uudet energiaratkaisut, vesi- ja aurinkovoima sekä lämpöpalveluihin kytkeytyvät kehityshankkeet.

Raati yllättyi positiivisesti ensimmäisen haun tuloksista

Hankkeita arvioinut raati koostuu laajasti eri alojen ammattilaisista. Väyrynen harmittelee, että se joutui jättämään myös rahoituksen ulkopuolelle monta potentiaalista hanketta. 

“Osassa jäi puuttumaan kirkastettu ydinajatus, tai uskottavuus, jos hankkeet olivat vielä aivan lähtökuopissaan. Myös hankkeiden tavoitteet ja yhteiskunnalliset vaikutukset jäivät välillä meille epäselviksi: hankkeissa esimerkiksi substanssia saatettiin kuvattiin liian yksityiskohtaisesti ja läheltä laajemman vaikuttavuuden sijaan,” Väyrynen tuumaa.

“Täsmennämme myös omia hakuohjeitamme elokuussa 2023 käynnistyvään Miljöö-innovaatiotukihakuun. Toivottavasti saamme silloin lisää kiinnostavia hakemuksia,” Väyrynen lisää.

Haku kerran vuodessa

Seuraava Miljöö-innovaatiotuen hakuaika on 1.8.–30.9.2023. Tukea voidaan myöntää erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, tutkimustyöhön, lopputyön tekemiseen, tuotekehitykseen, tuotteiden kaupallistamiseen, markkinointiin sekä erillisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. 

“Toivomme, että tämä matalan kynnyksen rahoitus parantaa elinolosuhteitamme pienin askelin kerrallaan. Miljöö-innovaatiotuen tarkoitus on tehdä konkreettisia toimia ilmastonmuutosta vastaan sekä edistää kiertotaloutta ja biodiversiteettiä eli lisätä luonnon monimuotoisuutta,” Väyrynen summaa.

 

Tutustu Miljöö-innovaatiotukeen ja sen hakukriteereihin tarkemmin täällä.