Oulun Energian logo

Nuori ihminen lukee kirjaa metsässä ja katsoo uskoen kohti taivasta.
Nuori ihminen lukee kirjaa metsässä ja katsoo kohti taivasta.

Miljöö-innovaatiotuki myönnettiin yhdeksälle hakijalle

Vuoden 2023 Miljöö-innovaatiotuen saajat on valittu. Hakukierroksella jaetussa rahoituksessa korostuivat etenkin kiertotalous, ympäristön kantokyky sekä innovatiiviset ratkaisut energiamurroksen luomiin haasteisiin. Miljöö-innovaatiotuen perimmäinen tarkoitus on innostaa toimijoita vastuulliseen toimintaan ja tarjota apua hyvien ideoiden ja asioiden eteenpäin viemiseen.

Oulun Energian vuonna 2022 perustama Miljöö-innovaatiotuki jaettiin tänä vuonna toista kertaa. Syyskuussa 2023 päättyneellä hakukierroksella tukea haki yhteensä 41 eri toimijaa ympäri Suomea. Miljöö-innovaatiotuen uudistunut raati arvioi kaikki hankkeet niiden uutuusarvon, rahoituksen merkityksen, vaikuttavuuden ja kehitysvaiheen osalta. 

Kriteerit täyttävät hankkeet etenivät Oulun Energian johtoryhmän arviointiin, josta tukea myönnettiin lopulta yhteensä yhdeksälle hakijalle. Kokonaisuudessaan hankkeita rahoitettiin 124 500 eurolla. 

Raadissa ensimmäistä vuotta hankkeita arvioinut Oulun Energian liiketoimintajohtaja Tommi Kantolan mukaan hankkeita oli monesta eri kehitysvaiheesta - aivan uusista jo pitkällä oleviin tutkimuksiin. 

”Minut yllätti positiivisesti se, kuinka moninaisiin, maailmaa positiivisempaan suuntaan asioita vieviin aiheisiin hakemukset liittyivät. Oli myös hienoa nähdä, miten eri vaiheessa kehityskaarta Miljöö-innovaatiotukea hakeneiden hankkeet olivat”, Kantola toteaa.   

Tommi_Kantola_miljöö_1200x628px.jpg
Tommi Kantola on Miljöö-innovaatituen raadin jäsen vuosina 2023-2024.

Miljöö-innovaatiotuen tarkoitus onkin mahdollistaa matalan kynnyksen tuki, jota voi käyttää hankkeen eri kehitysvaiheisiin esimerkiksi tuotekehitykseen, tuotteiden kaupallistamiseen, markkinointiin sekä mahdollisiin omarahoitusosuuksiin. 

”Odotamme innolla, miten nyt tuetut hankkeet tulevat edistymään ja millainen positiivinen vaikutus niillä on niin lokaalisti kuin globaalistikin”, Kantola päättää. 

Vuonna 2023 tukea myönnettiin seuraaville hankkeille 

Jaottelu on tehty hankkeen pääteeman mukaisesti. Useissa hankkeissa teemoja oli kuitenkin useampia, eivätkä ne suoraan kuulu vain yhden pääkategorian alle. 

Kiertotalous ja biopohjaiset ratkaisut 

  • Biohajoavat kalastussiimat ja -verkot - uusi fossiilivapaa ratkaisu puhtaamman ja elinvoimaisemman luonnon puolesta 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kalastussiimoja ja -verkkoja biopohjaisesta ainesyhdistelmästä, joka hajoaa vedessä. Pyrkimyksenä on luoda ympäristöystävällisempi tulevaisuus sekä teollisuus- että kuluttajapuolen kalastukselle. Uusien ratkaisujen avulla voidaan parantaa vesiekosysteemien kestävyyttä ja biodiversiteettiä. 

  • KULMIO - Muovia korvaavan pakkausmateriaalin tuotantolaitteiston prototyypin valmistus 

Hankkeessa kehitetään prototyyppi muovia korvaavalle pakkausmateriaalin tuotantolaitteistolle. 

  • Liikuteltava biohiiliretortti 

Hankkeessa hankitaan Maaseudun Sivistysliitto ry:n käyttöön biohiiltä tuottava liikuteltava pyrolyysiretorttilaite. Laitteella tutustutaan käytännön kierto- ja biotalouteen sekä opetetaan biohiilen valmistuksen yhteydessä ruohonjuuritason hiilensidontaa. 

Älykkäät energiaratkaisut ja teknologiat  

  • Huonekohtainen ilmastointilaite 

Hankkeessa valmistetaan prototyyppi huonekohtaiselle ilmastointilaitteelle, joka pystyy energiatehokkaasti sekä lämmittämään että viilentämään huoneita. 

  • Sadeveden käyttö TYRE WASH järjestelmässä 

Hankkeessa suunnitellaan sadeveden talteenottojärjestelmä, joka hyödyntää sadevettä TYRE WASH järjestelmässä. Ratkaisulla parannetaan parkkihallien ilmanlaatua ja vähennetään epäpuhtauksien määrää. 

Ympäristön kantokyky ja kestävyys 

  • Kuituhampun viljelyn kehittäminen suoalueilla 

Hankkeessa tuetaan Hemka Oy:n tutkimus- ja tuotekehitystyötä, joka keskittyy käytöstä poistettujen turvesoiden hyödyntämiseen kuituhampun viljelyssä. Tavoitteena on laajentaa konseptia tekemällä käytännön viljelykokeita. 

  • Pilaantuneen maaperän kunnostus Siilinjärven rikastushiekan avulla – tieteestä kestävään käytäntöön 

Innovaatiohankkeessa kehitetään kestävä ja kustannustehokas menetelmä pilaantuneen maaperän kunnostukseen Siilinjärven rikastushiekan avulla. Tavoitteena on vähentää ympäristö- ja terveysriskejä ja edistää kiertotaloutta. 

Älykäs liikkuminen 

  • Kustannustehokas sähkövene 

Tutkimushankkeessa selvitetään edullisten sähkömoottorien turvallista käyttöä veneilyssä. Tarkoituksena on nopeuttaa sähköiseen siirtymiseen veneilyssä ja toteuttaa sähkövene merkittävästi alemmilla kustannuksilla. 

  • Pelasta 2023 

Kehityshankkeessa suunnitellaan pelastusjärjestelmää, joka toimii erämaissa ja taajamissa tehokkaasti kesällä ja talvella. Järjestelmä mahdollistaa potilaan lämmityksen ja suojaamisen tapahtumapaikalla. 

 

error

Seuraava Miljöö-innovaatiotuen hakuaika on 1.8.–30.9.2024

Lue lisää Miljöö-innovaatiotuesta täältä