Oulun Energian logo

Oulun Energia - suomen energisin työpaikka.

Nuoret kertoivat: “Unelmien työpaikassa on joustavat työajat, hyvä yhteishenki ja ilmainen kahvi”

12.10.2022

Seuraavalle sukupolvelle kirkkaasti tärkein elementti työpaikassa vaikuttaisi olevan kannustava työilmapiiri. Yhteishengen merkitys kirii jopa hyvän palkan edelle, selviää tekemästämme kyselystä. Kurkkaa, millaisia muita odotuksia ja arvoja Oulun Energian kesätyönuorilla on tulevaisuuden työyhteisöjä kohtaan!

Haluamme rakentaa yhä onnistuneempaa työkulttuuria yhdessä tulevien sukupolvien kanssa. Siksi kysyimme kesätyöntekijöidemme ajatuksia unelmatyöpaikasta nyt ja tulevaisuudessa.

Kyselyn perusteella hyvä työilmapiiri, mukavat työkaverit ja kannustavat esihenkilöt ovat ehdottomasti yhteisömme vahvuuksia. Työyhteisön viihtyvyys oli usealle nuorelle merkittävin seikka. Peräti 90 prosenttia vastanneista piti hyvää tiimihenkeä ja kannustavaa yhdessä tekemistä tärkeänä arvona.Oulun Energian henkilöstöpäällikkö Piia Pesola.

“Tavoitteemme on, että jokainen kesätyönuoremme innostuu työelämästä. Työyhteisön hyvä vastaanotto on merkityksellisessä roolissa ja siksi panostamme riittävään perehdytykseen jo ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Kivan työpaikan ominaisuuksia lisää myös asiantunteva esihenkilötyö, jota kehitämme säännöllisillä koulutuksilla”, kertoo Oulun Energian henkilöstöpäällikkö Piia Pesola.

Hyvän tiimihengen ohella liki 64 prosenttia nuorista kertoi arvostavansa työpaikan läpinäkyvää ja luotettavaa toimintaa, kun taas 59 prosenttia piti ihmisten tasa-arvoisuutta ja monimuotoisuuden huomioimista työarjessa merkityksellisenä seikkana.

 

KAAVIO_arvot.jpg

Kaavio 1: Valitse sinulle tärkeimmät arvot työpaikalla: 

Nuoret haluavat työn olevan kehittävää tai opettavaa. Tasa-arvoinen arki ja mielenkiintoiset työtehtävät vaikuttavat kyselymme perusteella olevan nuorille jopa palkan suuruutta tärkeämpiä. Osa kyselyyn vastanneista kuitenkin kertoi arvostavansa avointa keskustelua palkoista työyhteisön sisällä.

“Nuoret odottavat työltään merkityksellisyyttä, eli kokemusta siitä, että työ on arvokasta ja tekemisen arvoista. Myös vastuullisuus ja yhteneväiset arvot ovat heille tärkeitä. Meille energiateollisuuden toimijana ne tuntuvat hyviltä periaatteilta. Yhtiömme on sitoutunut ratkomaan ympäristöhaasteita, huolehtimaan ihmisistä ja vahvistamaan alueellista elinvoimaisuutta”, sanoo Pesola.

KAAVIO_Mita_ominaisuuksia_odotat_unelmiesi_tyopaikalta.jpg

Kaavio 2: Mitä ominaisuuksia odotat unelmiesi työpaikalta?:

Työaikoihin nuoret odottavat erityisesti joustoa. Kyselyyn vastanneista joustavuus oli yli 86 prosentille tärkeää, kun taas 50 prosenttia arvosti mahdollisuutta etätyöskentelyyn. Sekä säännöllistä päivätyötä että toimistotyöaikoja edellytti molempia noin 15 prosenttia vastanneista.

Kyselyssä nousi esiin myös nuorten arvostus työn ja muun elämän yhteensovittamisen mahdollisuuksiin. Lisäksi kesätyönuoremme toivoisivat työstään palautetta enemmän.

“Kyseiset teemat ovat ajankohtaisia ja koskettavat koko työelämän murrosta, joihin myös me haluamme miettiä ratkaisuja ja työkaluja. Meille on ehdottomasti oppimisen ja kehittämisen paikka miettiä keinoja, joilla saisimme nostettua vielä enemmän esiin onnistumisia ja pystyisimme antamaan palautetta työstä oppimisen tueksi”, Pesola toteaa.

Vuonna 2022 Oulun Energialla työskenteli 30 kesätyöntekijää, jotka olivat pääsääntöisesti 22–27-vuotiaita opiskelijoita Oulun yliopistosta tai Oulun ammattikorkeakoulusta. Kyselyyn vastasi yhteensä 24 Oulun Energian kesätyöntekijää heinä-elokuun vaihteessa 2022.

Oulun Energian henkilöstöpäällikkö Piia Pesolan vinkit mieluisaan työyhteisöön: ole kiinnostunut, kuuntele, kysele, kannusta ja kiitä.

Lue lisää Suomen energisimmästä työpaikasta ja katso avoimet paikkamme!

Saimme kyselyyn runsaasti myös vapaamuotoisia kuvauksia nuorten omasta unelmatyöpaikasta. Tässä muutamia vastauksia:

“Unelmieni työpaikassa on hyvä yhteishenki ja helposti lähestyttävät esimiehet. Lisäksi työ on merkityksellistä ja työntekijöiden työpanosta arvostetaan ja muutoksia ollaan valmiita tekemään työpaikan kehittämiseksi.”

 

“Jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti työtehtävästä riippumatta, jokainen on siis yhtä arvokas työyhteisössä. Vastuullisuus tulee ottaa aina huomioon.”

 

“Unelmieni työpaikassa ilmapiiri on innostunut ja avoin kehitykselle. Tiedän tekeväni merkityksellistä ja tärkeää työtä.”

 

“Haluun olla semmosessa yrityksessä töissä, jonka arvot kohtaa ja joiden takana voin seistä ylpeenä. Vastuullisuus pitää näkyä ja toiminnan olla mahd. läpinäkyvää.”

 

“Työntekijöiden hyvinvointia ja työpanosta arvostetaan. Työyhteisön tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä arvoja, ja epäkohtiin puututaan rohkeasti niin työntekijöiden kuin työnantajan toimesta. “

 

“Hyvä yhteishenki, kannustava ilmapiiri, hyvä palkkaus ja työsuhde edut.”

 

“Hyvä työilmapiiri on kaikista tärkein. Kaikkien toimintaa ja työpanosta tulee arvostaa ja palkan tulee olla hyvä. Lisäksi rentous ja joustavuus on tärkeää sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.”

 

“Työt sujuvat parhaiten, kun työkavereiden ja oman esihenkilön kanssa on samat arvot ja helppo keskustella.”

Oulun Energian työntekijä katsoo kaukaisuuteen ja varjostaa kädellään aurinkoa.

Tule meille töihin

Meillä kohtaavat monen alan ammattilaiset ja osaajat. Tarkista avoimet paikkamme tai vakuuta meidän avoimella hakemuksellasi!

Töihin Oulun Energialle