Vastuullisuusraportti

Oulun Energian toimintaa ohjaavat kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, jotka näkyvät kaikessa toiminnassamme sekä tekemissämme päätöksissä. Kannamme vastuun ympäröivästä luonnosta, paikallisista ihmisistä ja pohjoisesta elinvoimasta. Periaatteemme on rakentaa huomista ja työskennellä tavalla, josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä.

Edistämässä hiilineutraalia & kohtuuhintaista energiaa

Yritysvastuuasiat ovat nopeasti kasvattaneet tärkeyttään kaikkien yritysten agendalla – niin myös meillä Oulun Energiassa. Vastuullisuudesta on tullut enemmän ja enemmän kaiken tekemisemme ja strategisen uudistamistyömme ydintä. Yksi strategiamme kulmakivi on hiilineutraaliustavoitteemme. Olemme tehneet jo valtavasti töitä, jotta se toteutuisi vuoteen 2035 mennessä.

Tutustu Juhan mietteisiin vastuullisuudesta!

Vastuullisuusraportin  saat ladattua pdf-muodossa tästä:

Vastuullisuus Oulun Energiassa

Vastaamme globaaleihin ympäristöhaasteisiin muun muassa tukemalla uusia innovaatioita ja ottamalla käyttöön älykkäitä sekä hiilineutraaleja energiamuotoja. Yhteiskunnallinen vastuullisuustyö ulottuu toiminnassamme konsernin ulkopuolelle aina paikallisiin asukkaisiin asti. Tuemme hyvinvointia esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin avulla erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa sekä suoraan sponsoroiden seuroja ja yhdistyksiä.

Konsernissamme vastuuta kannetaan yhdessä yli toimialarajojen. Tahdomme, että mahdollisimman monella toimijalla on mahdollisuus aloittaa oman liiketoimintansa vastuullinen kehittäminen. Tarjoamme esimerkiksi erilaisia tukipalveluita yritysten vastuullisuusraportoinnin tueksi. Mitä useampi toimija on mukana vastuullisuustyössä, sitä kestävämmäksi alueellinen elinvoimamme ja yhteiskuntamme muodostuu.

Iso vaikutus aluetalouteen

Oulun Energia tuottaa eri kanavia pitkin merkittäviä rahavirtoja Oulun alueen talouteen. Näin yhtiö tukee alueen hyvinvointia ja elinvoimaa.

Taloudelliset vaikutukset vuonna 2021:

  • Tuloutukset Oulun kaupungille 21,6 miljoonaa euroa
  • Palkat sivukuluineen 15,7 miljoonaa euroa
  • Investoinnit 49,9 miljoonaa euroa
  • Sisältää palvelujen ostoja 27,5 miljoonaa euroa
  • Muut palveluostot 35,1 miljoonaa euroa
  • Verot 4,12 miljoonaa euroa
  • Tuet ja avustukset 0,38 miljoonaa euroa
  • Henkilöstö keskimäärin 239

Hiilidioksidipäästöille uusi laskentatapa

Oulun Energian hiilidioksidipäästöt putosivat vuonna 2021 selvästi.

Yhtiö otti käyttöönsä GHG-protokollan mukaisen kasvihuonekaasujen päästölaskentatavan, jossa lasketaan kaikki yhtiön suorat kasvihuonepäästöt (scope 1). Sen mukaan yhtiön hiilijalanjälki oli vuonna 2021 suuruudeltaan 412 385 tonnia. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 507 739 tonnia. Näin yhtiö eteni vahvasti polullaan kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035.

Työturvallisuus korkealla tasolla

Ennakoiva turvallisuustyö tuotti Oulun Energiassa jälleen erinomaisen tuloksen ja työturvallisuus pysyi korkealla tasolla. Kiitos tästä kuuluu yhtiön koko henkilöstölle – jokaisen työntekijän panos on tärkeä, kun turvallisuutta edistetään.

Yhtiössä tapahtui vuoden 2021 aikana kaksi työtapaturmaa. Tämä tarkoittaa, että tapaturmien niin sanottu LTA 1 -taajuus oli 4,2 ja TRI-taajuus niin ikään 4,2. Edellinen mittaa töistä poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohti; jälkimmäinen taas kaikkien tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohti.

Vertailuna vuonna 2020 LTA 1 -taajuus oli 4,9 ja TRI-taajuus 6,5. Käytännössä tuolloin tapahtui kolme tapaturmaa. Oulun Energian tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva parantaminen. Tätä varten yhtiössä on laadittu uusi työturvallisuuden kehityssuunnitelma.

Suomen energisin työpaikka

Oulun Energia haluaa olla Suomen energisin työpaikka. Energisyys koostuu monista seikoista. Tärkeää ovat olosuhteet, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus onnistua, oppia ja kehittyä työssään. Yhtiö haluaa taata työntekijöilleen hyvinvointia tukevan, avoimen ja innostavan työympäristön. Vuonna 2021 hyvinvointiin panostettiin ja hyvinvoinnista huolehtimiseen kannustettiin muun muassa tarjoamalla henkilöstölle valmennusluentoja työhyvinvoinnin tueksi sekä tuomalla työntekijöille mahdollisuus hankkia työsuhdepyörä.

Osa energisyyttä on myös se, että Oulun Energia yhdessä henkilöstön kanssa kehittää aktiivisesti työkulttuuria. Tästä esimerkkinä vuoden 2021 aikana luotiin uusi hybridityön malli, jonka valmisteluun koko henkilökunta on voinut vaikuttaa. Hybridityön mallissa on yhdistetty lähi- ja etätyöskentelyä niissä tehtävissä, missä etätyö on mahdollista. Malli myös yhteensovittaa erilaisia työtehtäviä sekä odotuksia työn tekemisen tavoista varmistaen samalla riittävän yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden toteutumisen.