Oulun Energian logo

Juha Juntunen nojaa puuhun
Toimitusjohtaja Juha Juntunen

Hyvä onnistuminen poikkeuksellisissa oloissa | Toimitusjohtajan katsaus

Oulun Energian suoritukseen vuonna 2022 on täysi syy olla tyytyväinen. Vuosi oli poikkeuksellinen Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja sen seurausten vuoksi. Onnistuimme kuitenkin hyvin haastavista oloista huolimatta.

Hyökkäys Ukrainaan aiheutti energiakriisin Euroopassa: polttoaineiden hinnat nousivat, sähkön hinta kipusi ennätyskorkealle, sähköpula uhkasi, energian tuonti Venäjältä loppui ja energiaomavaraisuuden merkitys nousi aikaisempaa vahvemmin esille. Kaikki tämä vaikutti myös Oulun Energian toimintaan.

Välitön seuraus sodasta oli, että luovuimme pikaisesti Venäjältä tuodun hakkeen käytöstä. Sen korvaaminen muilla energialähteillä ei ollut aivan yksinkertaista, mutta onnistui hyvin. Tästä voimme olla ylpeitä.

Muutenkin sähkön ja lämmön tuotantomme sujui ilman ongelmia. Sähkön ja lämmön jakelussa toimitusvarmuutemme pysyi aikaisempien vuosien tapaan erittäin korkealla tasolla.

Poikkeusvuosi nosti esille uudenlaisia haasteita. Yksi näistä oli varautuminen sähköpulasta johtuviin kiertäviin sähkökatkoihin. Mahdolliset katkot olivat laajasti esillä julkisuudessa ja askarruttivat asiakkaitamme. Valmistautuminen katkojen toteuttamiseen ja niistä viestimiseen oli iso ponnistus. Onneksi katkoja ei kuitenkaan tarvittu.

Vastuullisuus korostui

Vastuullisuus on Oulun Energian ytimessä. Se leikkaa läpi yhtiömme ja kaikki sen toiminnot. Poikkeusvuosi vain korosti vastuullisuuden merkitystä. Oli entistä tärkeämpää toteuttaa vastuullisuusteemojamme: ratkoa ympäristöhaasteita, huolehtia ihmisistä ja vahvistaa alueellista elinvoimaa.

Keskeinen osa vastuullisuustyötämme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Olemme luoneet polun, jota pitkin etenemällä saavutamme tavoitteemme. Poikkeusvuosi ei polkua katkaissut.

Panostaminen kiertotalouteen on Oulun Energialle yksi keino hillitä ilmastonmuutosta ja osa vastuullisuutta. Samalla se on myös uuden taloudellisen tukipilarin rakentamista.

Kiertotalousliiketoiminnan siirsimme viime vuoden kesäkuussa perustettuun Syklo Oy:hyn – kokonaan omistamaamme tytäryhtiöön. Uskomme että näin pystymme kasvattamaan Syklosta kiertotalouden merkittävän toimijan Suomessa ja tuottamaan alalle uusia innovaatioita.

Pyrimme myös parantamaan asiakaskokemustamme entisestään. Tämä työ on pitänyt sisällään muun muassa asiakasviestinnän, verkkosivujen ja digitaalisten palvelujen kehittämistä. Seuraamme myös jatkuvasti asiakaspalvelun laatua ja reagoimme nopeasti, mikäli puutteita ilmenee.

Kohonneet kulut söivät tulosta

Taloudellinen suorituksemme oli turbulenttisissa olosuhteissa kohtuullinen. Oulun Energia -konsernin liikevaihto nousi 268,2 miljoonaan ja liikevoitto 39,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 230 miljoonaa ja 37,4 miljoonaa euroa.

Tuloksemme viime vuodelta ei kasvanut samassa suhteessa kuin liikevaihtomme. Liikevaihtoa paisutti sähkön korkea hinta, mutta liikevoittoa kutistivat monet reilusti kohonneet kustannukset. Olimme myös tehneet hintasuojauksia isolle osalle tuottamaamme sähköä, minkä vuoksi toteutuneet hintamme olivat osittain alempia kuin markkinahinnat.

Oma merkityksensä on myös sillä, että emme siirtäneet kustannusten nousua kaukolämmön asiakashintoihimme kesken vuoden 2022. Lisäksi alensimme sähkön siirtohintoja viime vuoden huhtikuun alusta lähtien 13,5 prosenttia. Kaukolämmön asiakashintamme ovat suurien kaupunkiyhtiöiden vertailussa halvimpien joukossa. Sähkön siirron verkkopalvelumaksumme ovat myös reilusti valtakunnallisten keskiarvojen alapuolella.

Liikevoittoa alentavasti vaikutti myös 7 miljoonan euron alaskirjaus, jonka teimme Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen kariuduttua. Vuonna 2021 vastaavat kertaluontoiset alaskirjaukset ja varaukset olivat 5,7 miljoonaa euroa turvetuotantoon liittyen.

Laanilaan investointeja

Päättyneen vuoden aikana investointimme keskittyivät Laanilan teollisuusalueelle. Ne käsittivät uusiutuvaa sähköä hyödyntävän sähkökattilan kaukolämmön tuottamista varten, ekovoimalaitoksen uuden turbiinin sekä puun käyttöpaikkamurskan, joka tehostaa puuraaka-aineen käyttöä Laanilan biovoimalaitoksella. Sähkökattila ja turbiini valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä, käyttöpaikkamurska vuoden 2024 alkupuolella.

Tulevaisuuden ratkaisujen kartoittamista

Samalla jatkoimme tulevaisuuden – etenkin uusiutuviin energialähteisiin perustuvien – energiaratkaisujen kartoittamista. Tähän liittyen olemme muun muassa valmistelleet aurinkosähkövoimalan rakentamista, kehittäneet kaupan ja teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämistä sekä olleet mukana LUT-yliopiston pienydinvoimahankkeessa sekä useiden energiayhtiöiden yhteisessä geolämpötutkimuksessa. Lisäksi olemme tutkineet Laanilan alueen mahdollisuuksia vedyn tuotantoon.

Vuosi 2022 oli raskas kaikille. Haluan erityisesti kiittää hankalissa oloissa erinomaiseen suoritukseen venynyttä henkilökuntaamme. Asiakkaitamme kiitän luottamuksesta ja omistajaa sekä kumppaneita hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

 

Juha Juntunen
Toimitusjohtaja *
Oulun Energia Oy

* Juha Juntunen toimi Oulun Energian toimitusjohtajana 20.8.2023 asti. 

 

 

Nuori ihminen katsoo ulos auton ikkunasta.

Vastuullisuus Oulun Energia -konsernissa

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuuden kaikilla kolmella ulottuvuudella; suhteessa ihmisiin, talouteen ja ympäristöön.

Lue lisää vastuullisuudesta