Oulun Energian logo

Merikosken kalatie

Tunnetuksi ja suosituksi maamerkiksi muodostunut Merikosken kalatie mahdollistaa kalojen nousun merestä voimalaitoksen ohi Oulujoen yläjuoksulle. Lohi ja muut vaelluskalat pääsevät etenemään jokisuulta 40 kilometrin matkan Montan voimalaitokselle saakka sekä Oulujoen sivuhaaroihin, Muhos- ja Sanginjokeen. Vuonna 2023 kalatien käyttöönotosta tulee kuluneeksi tasan 20 vuotta.

Kalatien portilta kalat nousevat 750 metrin taipaleen, joka on porrastettu 64 portaalla 11 metrin korkeuteen merenpinnasta. Kalatien suunnittelun ja toteutuksen haaste on ollut tämän monivaiheisen reitin viitoittaminen. Reitin kuljettuaan kalat jatkavat Merikosken voimalaitoksen yläaltaaseen ja edelleen kohti latvavesiä. Joesta takaisin merelle kalat pääsevät voimalaitoksen läpi veden mukana. Telemetriatutkimuksen ja muiden havaintojen mukaan kalat selviävät tästä hyvin.

Kalatiessä on kolme osaa. Suuaukko avautuu voimalaitoksen vieressä olevaan vanhaan nippu-uittokanavaan. Keskimmäinen osa on entiseen koskiuomaan ruopattu nousu-ura, ja loppunousun muodostaa Hupisaarten puiston osin puromaiseksi maisemoitu osuus. Hupisaarten puolella kulkeva kalatien betoniseinämä on saanut uuden ilmeen toukokuussa 2015, kun Myllytullin koulun 8. luokan oppilaat toteuttivat lohen nousua ja elämää Oulujoessa eri vuodenaikoina esittävän seinämaalauksen. 30 metriä pitkä teos on tiettävästi pisin Oulussa tehty julkinen ja pysyvä seinämaalaus.

Kalojen vuosi 2022 | Merikosken kalatie

Merikosken kalatie mahdollistaa kalojen nousun merestä voimalaitoksen ohi Oulujoen yläjuoksulle. Lohi ja muut vaelluskalat pääsevät etenemään jokisuulta 40 kilometrin matkan Montan voimalaitokselle saakka sekä Oulujoen sivuhaaroihin, Muhos- ja Sanginjokeen.

Merikosken voimalaitoksen vanha uoma

Vaelluskalojen lisääntymisalueista on tehty selvitys. Selvityksessä tarkastellaan Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitetään kalataloudellisten kunnostusesitysten toteutettavuutta tarkastelukohteissa. Selvitys liittyy laajempaan työhön, jossa tähdätään vaelluskalakantojen ja kalojen luonnonkierron vahvistamiseen Oulujoen vesistössä.

Tarkasteltavia kohteita olivat Oulun Energian Merikosken voimalaitoksen vanha uoma sekä Fortumin osalta Montan, Pällin ja Nuojuan voimalaitosten ohijuoksutusuomat, Utasen voimalaitoksen ympäristö, Jylhämän vanhat uomat sekä Poikajoki.

Tutustu selvitykseen tästä

Vastavirtaan nousee lohen suku

Lue sähköisestä esitteestä Oulujoen ”punaisen kullan” historiasta, kalatien rakentamisesta ja toiminnasta sekä siitä, miten seuraamme jatkuvasti kalatien läpikulkuliikennettä.

Elämyksiä kalojen ystäville

Merikosken kalatie avautui tänä vuonna 5.5.2023. Kalatie suljetaan lokakuun loppupuolella. Rannalla lohia ei kannata päivystää, vaan vedenalaista liikennettä voi seurata tuona aikana suureen suosioon nousseen nettikameran välityksellä ja se on nähtävillä myös Oulun Energia -mobiilisovelluksessa.

Kalatien yläpäässä Lasaretinsaaressa, Patosillan eli Lassinkallionsillan kupeessa sijaitsee tarkkailuhuone, josta avautuu näkymä veden alle akvaarioikkunan kautta. Tila on vuosittain avoinna yleisölle erikseen ilmoitettavina ajankohtina.