Puolukanvarpu ja metsätähti

Hiilineutraalius Oulun Energiassa

Täsmensimme vuonna 2020 hiilineutraaliustavoitettamme uuden strategiamme myötä. Päämääränämme on täyden hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä kokonaan tai osittain omistamassamme energiantuotannossa. Sen myötä tuotantotoimintamme ei enää aiheuta ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

Hiilineutraaliuden tavoite ohjaa vahvasti toimintaamme ja päätöksentekoamme jo nyt. Saavutamme hiilineutraaliuden seuraamalla omistamassamme energiantuotannossa luomaamme hiilineutraaliuspolkua.

Etenemme kohti päämääräämme seuraavin keinoin:

Lisää puuta, kierrätyspolttoainetta ja tuulta

Lisäämme biopolttoaineen eli lähinnä energiapuun ja kierrätyspolttoaineen hyödyntämistä. Turpeen käyttöä vähennämme varsin nopeasti, kunnes se päättyy kokonaan. Lisäämme uusiutuvien energialähteiden kuten tuulen hyödyntämistä. Tuemme turveyrittäjien siirtymistä energiapuun toimittajiksi.

Keskeinen tekijä hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamisessa on Oulun Energian Laanilan biovoimalaitos, joka aloitti toimintansa vuoden 2020 lopulla. Uuden laitoksen pääpolttoaine on puu, mutta se hyödyntää myös hyvälaatuista kierrätyspolttoainetta. Puu on uusiutuva energianlähde. Kierrätyspolttoaineestakin suuri osa on uusiutuvaa, kuten puujakeita ja kuituja. Myös huoltovarmuuden varmistavaa turvetta käytetään. Sen  käyttö vähenee asteittain ja se poistuu lopulta kokonaan polttoainevalikoimastamme.

Kierrätyspolttoainetta laitokselle toimittaa omistamamme Oulun Energian Ruskon jätteiden lajittelulaitos, joka valmistui vuoden 2020 syksyllä. Myös Oulun Energian Toppilan voimalaitoksessa puun osuus kasvaa niin suureksi kuin teknisesti on mahdollista.

Parempaa energiatehokkuutta

Omassa toiminnassamme pyrimme entistäkin suurempaan energiatehokkuuteen. Käytännön keinoja ovat muun muassa Laanilan biovoimalaitoksen savukaasujen lämmön tarkka talteenotto ja hyödyntäminen sekä laitoksen tarjoama mahdollisuus säädellä tehokkaasti sähkön ja lämmön tuotantoa kuhunkin ajankohtaan sopivimmalla tavalla.

Kaukolämmön lähteenä pyrimme hyödyntämään esimerkiksi asiakkailla syntyvää hukkalämpöä. Kaukolämmön siirrossa vähennetään lämpöhävikkiä digitalisaation keinoin.

Tehokkaampaa hiilensidontaa

Toppilan voimalaitoksella syntyvästä tuhkasta jalostetaan metsälannoitetta. Tuhkalannoituksella palautetaan energiapuun poltossa syntyvän tuhkan ravinteet takaisin metsään. Tämä tehostaa merkittävästi puiden kasvua ja lisää näin niiden kykyä sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. Samalla metsätalouden kestävyys ja kannattavuus maakunnassa paranee.

Oulun Energian hiilineutraaliuspolku

Oulun Energia on luonut polun, jota etenemällä saavutamme omistamassamme energiantuotannossa hiilineutraaliuden: 

Vastuullisuus Oulun Energia -konsernissa

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuuden kaikilla kolmella ulottuvuudella; suhteessa ihmisiin, talouteen ja ympäristöön.

Lue lisää vastuullisuudesta

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaa sähköinen uutiskirjeemme ja pysyt ajan tasalla Oulun Energian kuulumisista! Saat tiedon uusista tuotteista, palveluista ja uutisista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje


Jos haluat peruuttaa suostumuksesi sähköpostiuutiskirjeisiin, voit tehdä sen uutiskirjeen lopusta löytyvästä peruutuslinkistä.