Oulun Energian logo

Nuori ihminen katsoo ulos auton ikkunasta.

Oulun Energialla onnistunut vuosi 2023 monella mittapuulla

04.04.2024 / Päivitetty viimeksi 13.03

Vuosi 2023 meni energiakriisin jälkimainingeissa, joka heijastui vahvasti toimintaympäristöön. Vuoden aikana sähkön hinta laski merkittävästi ja painui energiakriisiä edeltävälle tasolle, mutta sähkön hinnan heilahtelu voimistui. Vaikka energiakriisin vaikutukset sähkön hintaan lievenivät, poikkeuksellinen maailmantilanne ja inflaatio vaikutti muun muassa polttoaineiden hintoihin, mikä näkyi merkittävänä tuotantokustannusten nousuna. Myös riskienhallinnan ja varautumisen tarve lisääntyi.

Oulun Energian kaukolämmön toimitusvarmuus pysyi erinomaisella tasolla. Asiakkaat olivat ilman lämpöä jakelun häiriökeskeytysten vuoksi keskimäärin 0,13 minuuttia ja suunniteltujen keskeytysten takia keskimäärin 3,0 minuuttia. Oulun Energia Sähköverkko Oy:llä häiriökeskeytysten keskimääräinen kesto puolestaan laski 9,9 minuuttiin. Etukäteen suunnitellut keskeytykset liittyivät verkon rakentamiseen tai kunnossapitoon, ja ne kestivät keskimäärin 2,7 minuuttia. 

Kiertotalouteen keskittyneessä tytäryhtiössä Syklossa edistettiin kasvustrategian mukaisia yhteistyökumppanuuksia, jotka tehostivat Oulun lajittelulaitoksen toimintaa ja lisäsivät materiaalikierrätykseen ohjautuvan jätteen määrää muun muassa aloittamalla yksittäisten jakeiden kuten kipsin, muoviputkien ja bitumin vastaanotto. Syklo vastaanotti vuoden 2023 aikana 75249 tonnia ja käsitteli puolestaan 89694 tonnia jätettä. Tavoitteena on nostaa kaikkien käsiteltyjen jätteiden kierrätysastetta 20 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Loppuvuodesta valmisteltiin myös yrityskauppaa Hyvinkäällä sijaitsevasta Suomen Energiamurske Oy.stä. Kauppa toteutui vuoden 2024 alussa ja sen myötä Syklo julkisti myös suunnitelmansa Suomen suurimman muovinkierrätyslaitoksen rakentamisesta, joka tulee kasvattamaan Suomen muovinkierrätyskapasiteettia jopa 50 prosenttia.

Oulun Energia -konsernin vuoden 2023 liikevaihto kasvoi lähes 6 prosenttia 284 miljoonaan euroon. Liiketulos parani 56 prosenttia 61 miljoonaan euroon. Vahvan tuloksen taustalla olivat omien voimalaitosten korkea käytettävyys sekä toiminnallinen tehokkuus ja joustavuus. Oulun Energia onnistui myös hyvin oikea-aikaisessa sähköntuotannossa ja ketterässä reagoinnissa markkinoihin.

Oulun Energian toimitusjohtajan Arto Sutisen mielestä yhtiön perusvire ja suunta ovat oikeat:

”Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, jonka vuoksi panostamme vahvasti älykkään ja vastuullisen energiajärjestelmän kehittämiseen sekä kiertotalouden kannattavaan kasvuun. Tuloksemme nousi erinomaiselle tasolle, mikä mahdollistaa toimintamme jatkokehityksen.”

Oululaisten yhteistä energiajärjestelmää kehitettiin uusilla investoinneilla

Oulun Energian seuraavan sukupolven energiajärjestelmän kehittäminen jatkui ja muun muassa hukkalämpöjen hyödyntämisessä ja tuotannon sähköistymisessä edistyttiin.

”Haluamme olla edelläkävijä vastuullisen energian tuottamisessa Pohjois-Suomessa ja hyödyntää energiamurroksen tuomat mahdollisuudet. Kaupungin ekosysteemi on toimiva alusta, jossa voimme tehdä tiivistä paikallista yhteistyötä monien toimijoiden kanssa ja hyödyntää erilaisia energiamuotoja tehokkaasti ja joustavasti”, Arto Sutinen kertoo.  

Rakenteilla oleva Nokian energiakeskus tulee valmistuttuaan vuonna 2025 tuottamaan Nokian toimintojen tarvitseman jäähdytyksen, ja syntyvästä hukkalämmöstä puolestaan tuotetaan kaukolämpöä Oulun Energian kaukolämpöverkkoon.  

Laanilan teollisuusalueella yhtiö otti koekäyttöön loppuvuodesta 40 megawatin sähkökattilan, jolla tuotetaan lämpöä hiilineutraalisti sähkön ollessa edullista. Sähkökattila auttaa säästämään rajallisia biomassoja myöhempää tarvetta varten ja parantaa huoltovarmuutta.

Oulun Energia myös julkisti joulukuussa 2023 olevansa mukana EPV Energia Oy:n hankkeessa, jossa rakennetaan Suomen suurinta aurinkovoimapuistoa Lapuan Heininevalle. Oulun Energian osuus vuonna 2025 valmistuvasta aurinkopuiston ensimmäisestä vaiheesta on 20 megawattia. 

Lisäksi yhtiö valmisteli vuonna 2023 yhteistyökumppaninsa P2X Solutionsin kanssa suuren teollisen mittakaavan vetyhanketta. Vetyhanke julkistettiin alkuvuodesta 2024.

Vastuullisuus viitoitti toimintaa

Oulun Energia vähensi vuoden 2023 aikana hiilidioksidipäästöjä ja turpeen käyttöä tuntuvasti: Hiilidioksidipäästöt vähenivät 18 prosenttia ja turpeen käyttö 29 prosenttia. Vuoden 2025 jälkeen turvetta käytetään ainoastaan poikkeustilanteissa huoltovarmuussyistä. Uusiutuvien energianlähteiden osuus nousi 74 prosenttiin. 

”Etenimme viime vuonna hyvin hiilineutraaliuspolullamme ja vähensimme fossiilisten polttoaineiden käyttöä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi rakennusteollisuuden vaikeudet ovat vähentäneet puusivutuotteiden saatavuutta merkittävästi”, Arto Sutinen toteaa.

Katse tulevaisuudessa muutoksia pelkäämättä

Sähkömarkkinoiden hinnan suuret heilahtelut ja maailmantaloudesta ja -politiikasta lähtevät epävarmuudet eivät ole enää poikkeuksellinen tila vaan osa uutta normaalia. Sähkön hinnan alenevat ennusteet haastavat yhtiön kehittämää tuottavuutta. Oulun Energian tulee toiminnallaan vastata meneillään olevaan isoon murrokseen. Tulevaisuudessa yhtiö keskittyy entistäkin tiukemmin muun muassa strategiseen uudistautumiseen, tulevaisuuden energiajärjestelmän kehittämiseen ja kiertotalouden kannattavaan edistämiseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Lähikuva käsistä, jotka koskettavat männyn runkoa.

Vuosi ja vastuullisuus 2023

Tutustu vuoden 2023 raporttiin tästä!